Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маршрут 3. Україна на карті годинних поясів

Мої орієнтири:

 • називати різні види часу, що існують у міжнародній системі його відліку;
 • наводити приклади регулювання часу в країнах світу;
 • пояснювати відмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час»;
 • характеризувати особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу;
 • аналізувати карту годинних поясів світу;
 • показувати на карті лінію зміни дат;
 • визначати місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні;
 • оцінювати значення знань про систему відліку часу

§ 13. Географічні особливості відліку часу. Час в Україні

 • Що вам відомо про відмінності визначення часу в різних куточках планети?
 • Що таке нульовий меридіан?
 • Як узгоджується час із кордонами держав та їхніх адміністративних одиниць?

ПОТРЕБА У ВІДЛІКУ ЧАСУ. Ще за часів Фернана Магеллана, який здійснив першу навколосвітню подорож, було помічено розбіжність у часі (пригадайте з курсу «Материки та океани»). У 1522 р. команда Магеллана прибула до Іспанії в п'ятницю, хоч за корабельним журналом був четвер. Кораблі мандрівників рухались із сходу на захід, а тому через кожні 15° Сонце для моряків сходило й заходило сьогодні на 1 год раніше, ніж учора. За весь час подорожі це сталося 24 рази, у результаті чого наставання ночі випередило день на цілу добу.

Мал. 47. Гринвіцька обсерваторія в Лондоні працює з 1675 р.

Пізніше зрозуміли, що треба встановити лінію зміни дат. Вона проведена по водах Північного Льодовитого та Тихого океанів, здебільшого на межі 12-го та 13-го годинних поясів по меридіану 180° (мал. 48). У 13-му чи 14-му поясі — учора, а в 11-му чи 10-му — уже сьогодні, тобто на захід від лінії зміни дат починається нова доба.

МІСЦЕВИЙ ЧАС. Особливості відліку часу пов'язані з тим, що кожний меридіан нашої планети має свій час, який відрізняється від часу іншого меридіану. Це так званий сонячний, або місцевий, час — на певному меридіані в даний момент. Користуватися ним вельми незручно. Адже потрібно переводити стрілки годинника на 4 хв назад або вперед, просуваючись на кожний градус довготи.

ГОДИННІ ПОЯСИ. За міжнародними домовленостями, у 1929 р. були створені годинні пояси (мал. 48). Їх налічують 24, точкою відліку яких обрано нульовий (Гринвіцький) меридіан. Це пов'язано з тим, що впродовж кількох століть на околицях Лондона (Велика Британія) діяла Гринвіцька обсерваторія (мал. 47), сонячний час якої поширювався на весь годинний пояс.

Протяжність кожного годинного поясу становить 15° довготи (360° : 24 = 15°), що відповідає 1 годині часу. За поясний час кожного годинного поясу береться місцевий час центрального меридіана цього поясу. Під час руху з одного поясу в інший у напрямку із заходу на схід стрілку годинника переводять на одну годину вперед, а під час руху зі сходу на захід — на одну годину назад. Наприклад, якщо в Лондоні 00 год 00 хв (північ), то в Києві друга година ночі, у Пекіні восьма ранку, а в Нью-Йорку — лише сьома вечора, тобто там ще вчора, а не сьогодні.

Чи знаєте ви, що...

Першою «впорядкувала час» по всій своїй території Велика Британія. 23 серпня 1852 р. сигнали часу були передані за допомогою телеграфу з Королівської Гринвіцької обсерваторії. До 1855 р. більшість громадських годинників Британії були встановлені за Гринвічем. Нова Зеландія стала першою країною світу, яка в 1868 р. встановила єдиний час у своїх межах, а в 1883 р. такі рішення були прийняті урядами США та Канади.

ГЕОгалактика

Загальновизнаними є 24 годинні пояси, але з урахуванням ряду поправок їхня кількість збільшується до 41. Дізнайтеся, із чим це пов'язано.

СУЧАСНА СИСТЕМИ ВІДЛІКУ ЧАСУ. У наш час система відліку часу значною мірою уніфікована за допомогою новітніх технологій. Нині відлік часу здійснюється за допомогою всесвітнього координованого часу (UTC). Шкала UTC базується на рівномірній шкалі атомного часу (TAI) і є зручнішою для використання. Годинні пояси навколо земної кулі описуються як додатне або від'ємне зміщення від UTC. Завдяки цій системі, годинні пояси можуть бути скориговані у стандартну сезонність. Для тих країн і регіонів, де використовують літній час, зміщення відносно UTC також змінюється (зазвичай +1 год).

Картографічний навігатор

Мал. 48. Карта годинних поясів

 • 1. У якому годинному поясі розташована територія України?
 • 2. Визначте, котра буде година в Лісабоні та Токіо, якщо в Києві 12:30 24 липня.

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ ЧАСУ В КРАЇНАХ СВІТУ. Годинні пояси мають прямі межі лише в океанах, а на материках вони видозмінені. У всіх населених пунктах певного поясу час умовно вважається однаковим. Це закріплюється на законодавчому рівні встановленням єдиного поясного часу, який дорівнює часу середнього меридіана. Проте фактичні межі годинних поясів проходять по державних й адміністративних кордонах, близьких до меж, визначених меридіанами. Це зроблено для зручності регулювання часу в межах державних кордонів певної країни чи адміністративно-територіальної одиниці.

На теренах Європи час нульового поясу називають західноєвропейським, першого поясу — середньоєвропейським, другого — східноєвропейським. Україна, як і Болгарія, Румунія, Греція, Туреччина, Ізраїль та країни Балтії, розташована в межах другого годинного поясу — UTC +2.

ЧАС В УКРАЇНІ. 95 % території нашої країни перебуває в другому годинному поясі. Час другого поясу в межах України є київським. Тільки Луганська та частини Донецької й Харківської областей розташовані в третьому, а незначна частина Закарпатської області — у першому годинних поясах. У цих регіонах, які також живуть за київським часом, місцевий час відрізняється від поясного більш як на півгодини (мал. 49).

Мал. 49. Розташування території України відносно міжнародної системи часових поясів (UTC)

Для повнішого використання світлої частини доби протягом року, економії паливних ресурсів та електроенергії в багатьох країнах введено літній час. Щороку стрілки годинника переводять на 1 годину вперед або назад. Літній час на території України встановлюється в останню неділю березня о третій годині ночі, а відновлення стандартного часу — в останню неділю жовтня о четвертій годині ночі.

Географія на щодень

Як розв'язувати задачі на визначення місцевого та поясного часу

Задача 1. Визначте місцевий час у Чернівцях (26° сх. д.), якщо в Миколаєві (32° сх. д.) він становить 13 год 10 хв.

Розв’язання:

1) Відстань між містами у градусах становить: 32° - 26° = 6°.

2) Різниця між містами в місцевому часі: 4 хв · 6 = 24 хв.

3) Місцевий час у Чернівцях: 13 год 10 хв - 24 хв = 12 год 46 хв.

Задача 2. Визначте, яким чином відрізняється місцевий час у місті Львові від поясного часу.

Розв’язання:

1) Координати Львова: 24° сх. д.

2) Поясний час у даному годинному поясі збігається з місцевим часом на меридіані 30° сх. д. На основі цього встановимо різницю в градусах між Львовом та даним меридіаном: 30° - 24° = 6°.

3) Визначимо, на скільки відрізняється місцевий час у Львові від поясного: 4 хв · 6 = 24 хв.

Задача 3. У Києві (30° 30' сх. д.) 23 вересня Сонце сходить о 6 год 46 хв за поясним часом. О котрій годині за поясним часом у цей день зійде Сонце в Сімферополі?

Розв’язання:

1) Координати Києва — 30° 30' сх. д., а Сімферополя — 34° сх. д.

2) Різниця в градусах між містами: 34° - 30° 30' = 3° 30' = 3,5°.

3) Розбіжність у часі у хвилинах: 4 хв · 3,5 = 14 хв.

4) Сонце сходить у Сімферополі: 6 год 46 хв - 14 хв = 6 год 32 хв.

Задача 4 (для самостійного розв’язування). Визначте різницю між поясним часом у географічних центрах Європи та України.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Розрізняють місцевий час (на певному меридіані в даний момент) та поясний (час серединного меридіана певного годинного поясу).

2. З 1929 р. поверхня планети умовно поділена на 24 годинні пояси, нумерація яких ведеться від нульового (Гринвіцького) меридіана. Протяжність кожного годинного поясу становить 15° довготи.

3. На межі 12-го та 13-го годинних поясів, переважно по 180-му меридіану проходить лінія зміни дат.

4. Сучасний відлік часу здійснюється на основі шкали UTC, яка базується на рівномірній шкалі атомного часу.

5. 95 % території нашої країни перебуває в другому годинному поясі.

6. В Україні, як і в багатьох інших країнах, сезонно вводиться літній час.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які особливості розташування території України щодо годинних поясів?

2. Яким чином і для чого впроваджується літній час?

3. Визначте за допомогою карти годинних поясів (мал. 48, с. 57), на скільки годин і куди потрібно перевести стрілку годинника в разі перельоту з Києва до:

 • а) Лондона;
 • б) Мехіко;
 • в) Делі;
 • г) Мельбурна.

4. Чому лінія зміни дат проходить здебільшого океанічними водами?

5. Які дві важливі функції виконує нульовий меридіан?

6. Які чинники вплинули на впровадження системи обліку часу та встановлення годинних поясів?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язання задач на визначення часу

Для виконання завдань практичної роботи скористайтеся картою годинних поясів, розміщеною на с. 57 (мал. 48) або у вашому атласі.

1. Визначте, у яких годинних поясах розташовані міста: Лондон, Берлін, Житомир, Астана, Пекін.

2. У Києві 12 год. Визначте поясний час у містах: Париж, Нью-Йорк, Сідней, Варшава.

3. На скільки годин і в якому напрямку слід перевести стрілки годинника, якщо ви рухаєтеся:

 • а) з Парижа в Київ;
 • б) з Києва в Рим?

О котрій годині пасажир прибуде в Київ, якщо він вилетів літаком:

 • а) з Мінська о 20:00 і політ тривав 1 год;
 • б) з Нью-Йорка о 24:00 і політ тривав 10 год?

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

Міжнародний дитячий фонд організовує мандрівку для школярів різних країн, у тому числі й України. Особливістю її є те, що в кожне місто діти прибувають о 15 год за місцевим часом. Дітям з України необхідно спілкуватися з батьками, які використовують київський час. Маршрут пролягає через: Торонто, Париж, Караганду, Пекін, Київ. Відповідно до нього виконайте завдання.

1. Визначте поясний час у кожному з перелічених міст, якщо в Києві буде 15 год.

2. Сформулюйте загальний висновок. Результат оформіть у вигляді стіннівки із зображенням географічних об’єктів мандрівки, час у яких визначали. Укажіть визначений час біля кожної ілюстрації.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Положення країни щодо сировинних баз і ринків збуту за її межами, рівня розвитку країн-сусідів називається

 • А політико-географічне
 • Б транспортно-географічне
 • В сусідське
 • Г еколого-географічне

2. Повітряний простір країни називається

 • А акваторія
 • Б аероторія
 • В територія
 • Г геоторія

3. Якщо населений пункт розташований на 1° східніше, то Сонце в ньому буде сходити раніше на

 • А 2 хв
 • Б 4 хв
 • В 5 хв
 • Г 8 хв

4. Зазначте держави, які є «морськими сусідами» України.

 • А Росія
 • Б Туреччина
 • В Угорщина
 • Г Молдова
 • Д Словаччина
 • Е Болгарія

5. Укажіть області, межі яких не мають виходу до державного кордону України.

 • А Одеська
 • Б Миколаївська
 • В Дніпровська
 • Г Полтавська
 • Д Чернівецька
 • Е Тернопільська

6. Які міста України мають особливий статус центрального підпорядкування?

 • А Київ
 • Б Одеса
 • В Сімферополь
 • Г Севастополь
 • Д Харків
 • Е Дніпро

7. Укажіть області України, які розташовані в її східній частині.

 • А Сумська
 • Б Вінницька
 • В Луганська
 • Г Донецька
 • Д Кіровоградська
 • Е Харківська

8. Який із зазначених обласних центрів України має назву, що не збігається з найменуванням області, центром якої він є?

 • А Ужгород
 • Б Рівне
 • В Херсон
 • Г Вінниця

9. Назвіть найбільшу та найменшу області України.

10. Які з областей були передані Україні Румунією перед Другою світовою війною?

 • А Закарпатська
 • Б Львівська
 • В південь Одеської
 • Г Івано-Франківська
 • Д Чернівецька
 • Е Волинська

11. Яку історичну назву мають етнічні українські землі на півдні країни?

 • А Таврія
 • Б Північна Буковина
 • В Слобожанщина
 • Г Галичина

12. Дайте визначення понять:

 • А державний кордон
 • Б геополітичне положення
 • В столиця