Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Географічне положення України

  • Пригадайте з курсу географії, який ви вивчали в 7 класі, що таке крайні точки та географічне положення території.
  • Яку інформацію можна дізнатися, схарактеризувавши географічне положення держави?

Характеристика географічного положення будь-якої держави включає в себе інформацію про фізико-географічні, економіко-географічні, політико-географічні її особливості. Україна належить до великих європейських країн і до середніх за світовими мірками. Наша держава має значну геоторію — сукупність території суходолу, акваторії (територіальних вод) та аероторії (повітряного простору).

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Фізико-географічне положення (ФГП) — це просторове розташування території відносно природних об’єктів. Характеризуючи ФГП України, зазначають розміри її території, крайні точки, географічні центри нашої держави та Європи тощо (мал. 36, 37).

Україна і світ

Площа території України — 603,7 тис. км2. За цим показником Україна є найбільшою серед тих країн, чия територія повністю лежить у Європі, і другою за величиною на європейському континенті, якщо враховувати Росію. За площею серед усіх країн світу Україна посідає 46 місце. З повним списком країн світу, упорядкованим за площею території, ви можете ознайомитися на сайті Вікіпедії (ключові слова для пошуку: список країн за площею).

Українська територія більш видовжена із заходу на схід, аніж із півночі на південь. Вона відносно компактна. У південній частині, між Чорним й Азовським морями, розміщений досить великий Кримський півострів. Островів мало, усі вони розташовані близько до берегової лінії. Найвіддаленіший український острів — Зміїний, що в акваторії Чорного моря.

Чи знаєте ви, що...

Найбільшим островом, що належить Україні, є Джарилгач (мал. 35) — острів у Каркінітській затоці Чорного моря, поблизу Херсонської області. Довжина острова — близько 40 км, ширина — не перевищує 3,6 км. Він утворений із піщаних порід. На території острова мешкають рідкісні для природи України тварини, зокрема муфлони, тому його територія є природоохоронним об’єктом. За дивовижну природу та м'який клімат Джарилгач називають українськими Канарами.

Мал. 35. Джарилгач є не лише найбільшим серед українських островів, а й перспективним оздоровчо-туристичним центром

Україна має вигідне географічне положення, помірний м'який клімат, сприятливий для здоров'я людей. Агрокліматичні умови дозволяють вирощувати найрізноманітніші сільськогосподарські культури. Цьому сприяє і високий ступінь розораності земель. Рівнинний рельєф позитивно впливає на розвиток промисловості й транспортної мережі.

Водними ресурсами Україна забезпечена не повною мірою, їх нестача особливо відчутна на півдні країни. Негативно впливають на розселення й економічний розвиток територій такі природні явища, як заболоченість на Поліссі, солончаки в Криму, маловоддя в Причорномор'ї. До того додалися екологічні проблеми, пов'язані передусім з аварією на Чорнобильській АЕС.

Крайні точки України

Північна — с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (52° 23' пн. ш. і 33° 12' сх. д.)

Південна — мис Сарич, Республіка Крим (44° 23' пн. ш. і 33° 44' сх. д.)

Західна — с. Соломоново (прикордонний стовп № 365), розташоване поблизу м. Чоп Закарпатської області (48° 25' пн. ш. і 22° 08' сх. д.)

Східна — с. Рання Зоря Міловського району Луганської області (49° 18' пн. ш. і 40° 13' сх. д.)

Мал. 36. Мис Сарич — крайня південна точка України

Географічні центри

України — околиця смт Добровеличківки Кіровоградської області (48° 23' пн. ш. і 31° 10' сх. д.)

Європи — поблизу с. Ділове Рахівського району Закарпатської області (47° 57' пн. ш. і 24° 11' сх. д.)

Мал. 37. Географічні центри України (а) та Європи (б)

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Економіко-географічне положення (ЕГП) — це просторове розташування території відносно суспільних об’єктів. Цей різновид характеристики передбачає аналіз положення України щодо країн-сусідів, її транспортних особливостей, чинників економічних і політичних пріоритетів, особливостей соціально-культурних зв'язків з іншими державами.

Україна розташована в центральній частині Європи (мал. 36), на північ від Чорного й Азовського морів. На суходолі межує із сімома державами: Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. А морськими сусідами України є: Росія, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія. Загальна довжина українських кордонів становить майже 6993 км.

Україна лежить на перехресті важливих транспортних шляхів, які мають міждержавне та континентальне значення. Через територію нашої держави здійснюється найбільший у світі транзит природного газу й готується до введення в експлуатацію транс'євразійська магістраль «Лісабон — Пекін» (мал. 38). Крім цього, Україною проходять важливі меридіональні зв'язки (ті, що тягнуться по меридіану в напрямку з півночі на південь) із Північної Європи у країни Близького Сходу.

• Поміркуйте, яке значення для України має використання магістралі «Лісабон — Пекін» (мал. 38).

Мал. 38. Українська гілка «Нового Шовкового шляху» Лісабон — Пекін

Вихід України до Чорного та Азовського морів дає змогу підтримувати тісні зв’язки з морськими сусідами, а через протоки Босфор і Дарданелли Україна має вихід у Середземноморський басейн та Світовий океан. Певну роль у зв'язках України відіграють водні артерії. Так, через Дунай забезпечуються зв'язки з країнами Центральної Європи, а Дніпром — з Білоруссю.

Картографічний навігатор

Мал. 39. Україна на карті Європи

  • 1. Покажіть держави, з якими Україна межує на суходолі.
  • 2. Зазначте країни, які є нашими морськими сусідами.
  • 3. Поміркуйте, яке значення для нашої країни мають зв'язки із тими країнами, що є морськими сусідами, але не мають з нами суходільних кордонів (наприклад, Болгарія).
  • 4. Які транспортні зв'язки має Україна з державами, з якими не межує або від яких розташована на невеликій відстані (наприклад, Чехія)?

До несприятливих ознак економіко-географічного положення України належить значна закритість Чорноморсько-Азовського морського басейну, що ускладнює доступ до основних морських шляхів. Тому, наприклад, морське положення Франції вигідніше, ніж України. Серед недоліків — наявність поблизу наших кордонів осередків політичної нестабільності (Придністров'я, Кавказ) та нестабільних регіонів у межах своєї країни (Крим, Донбас).

За стабільної політичної ситуації Україна має всі умови для поступального розвитку як країна, що має вигідне економіко-географічне положення та переваги транспортних можливостей.

Географія на щодень

Переваги економіко-географічного положення України:

• Сприятливе розташування в Центрально-Східній Європі.

• Вигідне транспортне положення на перехресті шляхів.

• Вихід до морів та зручні порти: Одеса, Чорноморськ, Херсон.

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Кожна незалежна країна зацікавлена в розширенні свого геополітичного простору. Політико-географічне положення — це розташування країни щодо її політичних союзників і противників, військових блоків, осередків міжнародної нестабільності, регіональних конфліктів. Геополітичне положення України в цілому сприятливе, проте має й свої недоліки.

• Пригадайте, що таке геополітика.

Інтереси нашої держави на світовій арені простежуються на трьох рівнях: макро-, мезо- та мікро-. Макрополітичні інтереси стосуються ролі України на європейському просторі та її відносин із США, Росією, Китаєм. Мезополітичні (інтереси середнього рівня) визначають наші відносини з державами Чорноморського та Центральноєвропейського регіонів. Мікрорівень української геополітики — це базовий рівень, на якому ґрунтуються добросусідські відносини з країнами-сусідами.

Першорядний економічний інтерес для України становлять європейські країни. Наша держава зацікавлена в розширенні торговельних зв'язків, нових ринках збуту та в інвестиційних (фінансових) джерелах, чому сприятимуть добрі міжнародні відносини з цими державами.

Україна підтримує жваві економічні, фінансові та культурні відносини з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю. На Кавказі стратегічним партнером є Грузія. Наша держава зацікавлена в лісових ресурсах Фінляндії, бавовні та енергоресурсах Середньої Азії та Північної Африки. Важливим є перспективний розвиток відносин з багатими на природні ресурси Казахстаном, Китаєм, країнами Близького Сходу.

Донедавна основним стратегічним партнером України була Російська Федерація, але на тлі останніх подій вітчизняної історії відносини з цією країною значно послабились. Проте Росія й досі є важливим постачальником на наш ринок та через наші трубопроводи в Європу енергетичних ресурсів — нафти й природного газу. Відновлення жвавих економічних зв'язків з РФ можливе лише за умови дотримання нею миролюбної й добросусідської політики, без зазіхань на українські землі. Для цього північна сусідка повинна вивести всі свої військові формування з нашої території.

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. Питання формування державного кордону вперше постало перед Україною в 1917-1920 рр. — у період Української Народної Республіки. Сучасні межі почали встановлюватися під час і після Другої світової війни. Нині актуальною, а іноді й болючою є проблема уточнення кордону на місцевості (демаркація) з Росією та питання розподілу акваторії Азовського моря. Певні питання щодо держкордону узгоджувалися також з іншими країнами-сусідами, зокрема з Румунією та Молдовою.

Назвіть країни, з якими Україна межує на суходолі.

Чи знаєте ви, що...

Загальна протяжність українського кордону становить 6992,982 км. На сухопутну ділянку кордону припадає 5637,982 км. Довжина морської ділянки кордону — 1355 км.

Мал. 40. Пункт перетину державного кордону України зі Словаччиною «Малі Селменці — Вельке Селменце» та охорона державного кордону Прикордонною службою

У європейській політиці питання непохитності кордонів є вельми важливим, що визначено Гельсінськими угодами (1975 р.). Згідно з цим Крим і Донбас, як й інші частини території України, є невід'ємними складовими нашої держави.

Як ви вже знаєте, Україна має суходільний кордон із сімома країнами. Найбільша його довжина — з Росією. Більшість областей України мають вихід до державного кордону, лише шість є внутрішніми: Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська. Морські кордони обмежують територіальні води нашої держави. Вони віддалені від берега або островів, які належать Україні, на відстань 12 морських миль. Площа українських територіальних вод становить 35 тис. км2. Повітряний простір над Україною (аероторія) перебуває також під суверенітетом нашої держави.

Географія на щодень

Довжина державного кордону України з країнами-сусідами

Російська Федерація — 2295,04 км

Республіка Молдова — 1222 км

Республіка Білорусь — 1084,2 км

Румунія — 613,8 км

Республіка Польща — 542,39 км

Угорщина — 136,7 км

Словацька Республіка — 97,852 км

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Україна розташована в центральній частині Європи, на північ від Чорного й Азовського морів. На суходолі межує із сімома країнами: Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою; морські сусіди України — Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія, Румунія.

2. Географічне положення України в цілому сприятливе як у фізико-географічному, так і в економічному відношенні. Вона лежить на перехресті важливих транспортних шляхів з Європи в Азію та з Північної Європи й Балтії на Кавказ та Близький Схід.

3. У стратегічному й політичному плані географічне положення України на сьогодні є несприятливим через сусідство з Росією.

4. Державний кордон — це лінія й вертикальна площина, яка визначає межі держави в надрах, на суходолі, у водному та повітряному просторі.

5. Територію держави поділяють на: аероторію — повітряний простір, акваторію — сукупність територіальних вод та геоторію — сукупність території суходолу, акваторії та аероторії.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Що означає — проаналізувати географічне положення держави?

2. З якими країнами межує Україна? Накресліть схему, яка відображала б співвідношення морських і суходільних кордонів України.

3. Схарактеризуйте фізико-географічне та економіко-географічне положення України.

4. Окресліть сферу геополітичних інтересів нашої держави.

5. Назвіть переваги й недоліки геополітичного положення України.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Для виконання цієї практичної роботи скористайтеся вміщеними у вашому навчальному атласі політичними картами Європи й України та контурними картами.

1. Позначте на контурній карті України крайні точки нашої держави й укажіть їхні назви: північна — с. Грем'яч, південна — мис Сарич, західна — с. Соломонове, східна — с. Рання Зоря.

2. Укажіть на контурній карті географічні центри України (48° 23' пн. ш. і 31° 10' сх. д.) та Європи (47° 57' пн. ш. і 24° 11' сх. д.).

3. На контурній карті Європи позначте кордони держав, з якими межує Україна, та підпишіть назви країн-сусідів.

4. Визначте протяжність території України в градусах і кілометрах:

група 1: із заходу на схід, якщо по 49-й паралелі 1° дорівнює 73 км;

група 2: з півночі на південь, між координатами 52° 23' пн. ш. — 44° 23' пн. ш., якщо 1° дорівнює 111,2 км.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (із запропонованими або дві-три на власний вибір)

1. Здійсніть порівняльну оцінку географічного положення України та таких європейських країн:

група 1: Польща, Франція, Німеччина;

група 2: Іспанія, Швеція, Італія.

2. Заповніть у зошиті за зразком таблицю 5 та напишіть висновок про спільні й відмінні особливості географічного положення України та досліджуваних країн.

Таблиця 5

Географічне положення

Україна

Польща/Іспанія

Франція/Швеція

Німеччина/Італія

фізико-географічне

економіко-географічне

політико-географічне