Географія. 6 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 6 клас. Топузов

Що вам уперше спадає на думку, коли чуєте слово «географія»? Країни, міста, карти... Так, але це ще далеко-далеко не все. Згідно з твердженням міжнародного науково-популярного часопису National Geographic, вивчення географії передбачає дослідження місць і відносин між людьми та їхнім середовищем. Наша планета — мереживо різноманітних місць: рівнин і гір, річок і льодовиків, пустель і лісів, океанів і островів, міст і сільськогосподарських угідь. Кожне місце неповторне, має свої природні особливості формування і розвитку. Людина пристосовується до особливостей кожної такої частинки простору, використовує її природні ресурси для своєї життєдіяльності. Нескінченна кількість взаємозв’язків між природою і людиною зумовлює її суспільний розвиток. Отже, географія має не лише природничу основу, а й суспільну.

Вступ

§ 1. Географія як наука

§ 2. Географічні дослідження Землі

Розділ І. Земля на глобусі і карті

Тема 1. Глобус — модель Землі

§ 3. Форма і розміри Землі

§ 4. Рухи Землі та їх наслідки

§ 5. Глобус — модель Землі

Тема 2. Зображення Землі на карті

§ 6. Масштаб

§ 7. Зображення земної поверхні на глобусі і площин

§ 8. Географічні карти, їх властивості і класифікація

§ 9. Топографічні карти і плани

Розділ ІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

§ 10. Внутрішня будова Землі. Літосфера

§ 11. Літосферні плити та їх рухи

§ 12. Землетруси

§ 13. Вулкани. Поширення вулканів

§ 14. Вторинний вулканізм. Прогнози і наслідки вулканічних процесів

§ 15. Зовнішні геологічні процеси

§ 16. Мінерали і гірські породи

§ 17. Корисні копалини

§ 18. Абсолютна і відносна висота. Зображення рельєфу на картах і планах

§ 19. Рельєф суходолу

§ 20. Рельєф дна Світового океану

Тема 2. Атмосфера

§ 21. Склад і будова атмосфери

§ 22. Нагрівання атмосферного повітря

§ 23. Атмосферний тиск, його зміни у тропосфері

§ 24. Атмосферний тиск, його зміни у тропосфері

§ 25. Вітер

§ 26. Водяна пара в атмосфері. Хмари

§ 27. Опади

§ 28. Погода. Спостереження і прогноз погоди

§ 29. Клімат. Формування клімату

§ 30. Людина і атмосфера

Тема 3. Гідросфера

§ 31. Гідросфера. Склад гідросфери

§ 32. Світовий океан. Острови в океані

§ 33. Властивості вод Світового океану

§ 34. Рухи вод у Світовому океані

§ 35. Життя в океанах і морях

§ 36. Ресурси Світового океану. Господарська діяльність людини в Світовому океані

§ 37. Води суходолу. Річки: річкова система, басейн річки, вододіл, особливості течії

§ 38. Річки: річкова долина, живлення, водний режим

§ 39. Озера

§ 40. Болота

§ 41. Підземні води

§ 42. Штучні водойми

§ 43. Льодовики. Багаторічна мерзлота

Тема 4. Біосфера і ґрунти

§ 44. Біосфера

§ 45. Ґрунти, їх властивості і типи

§ 46. Людина і біосфера

Тема 5. Природні комплекси

§ 47. Географічна оболонка

§ 48. Природні комплекси

Тема 6. Антропосфера

§ 49. АнтропосфераПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.