Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Повторне видання. 9 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ II. Боротьба за державність у 1917-1920 роках

§ 8. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський

  • Діти, у цьому розділі ви ознайомитеся з однією із найгероїчніших та найтрагічніших сторінок історії нашого народу - боротьбою українців за свою державність у 1917-1920 роках.
  • Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про утворення Української Центральної Ради та діяльність Михайла Грушевського.

Лютнева революція в Росії дала поштовх для піднесення національно-визвольного руху в Україні. Активізувалися різноманітні українські політичні партії та організації. За ініціативи Товариства українських поступовців було скликано представників політичних, громадських і культурних організацій України. 4 березня 1917 року в Києві вони утворили об'єднану організацію - Українську Центральну Раду. Її головою було обрано Михайла Грушевського.

Михайло Грушевський

На той час Михайло Грушевський був відомим істориком, професором Львівського університету, активним політичним діячем. Викладав студентам історію, написав сотні наукових робіт про життя українців у давні часи. Після початку Першої світової війни повернувся до Києва. Там його арештували російські жандарми як неблагонадійного і відправили в заслання до Сибіру. Зі скасуванням самодержавства Михайло Грушевський повернувся до Києва, де активно зайнявся розбудовою української державності.

Центральна Рада стала найвищим законодавчим органом на українських землях. До її складу ввійшло близько 150 осіб. Їх обрали від політичних партій, культурних і військових організацій та губерній.

Тимчасовий уряд Росії негативно сприйняв намагання українців самостійно управляти своїми землями. Тому Центральна Рада 10 червня 1917 року видала Перший Універсал. У ньому проголошувалося, що українці, не розриваючи з російською державою, самі будуть керувати й господарювати у своєму краї. Для ефективного управління українськими землями Центральна Рада створила уряд - Генеральний Секретаріат. Його очолив відомий український письменник та політичний діяч Володимир Винниченко. Перший Генеральний Секретаріат України складався з 8 осіб. Вони відповідали за фінанси, земельні справи, військо, освіту, внутрішні, судові, продовольчі та міжнаціональні справи.

Перший Генеральний Секретаріат (1917 рік)

Українці в той час відчували велике піднесення. У всьому намагалися допомогти новоутвореним органам влади. Прикладом цьому може бути звернення Центральної Ради до громадян про добровільний податок на потреби, пов'язані з її діяльністю. Адже Тимчасовий уряд Росії не виділяв жодної копійки на існування українських інституцій. Біля скарбниці Центральної Ради одразу виросла черга з людей. Вони бажали віддати свої кошти. Сотнями надходили телеграми з різних куточків України зі словами підтримки. Проходили мітинги на підтримку Центральної Ради. Український народ вітав власне національне відродження.

Маніфестація в Києві (19 березня 1917 року)

Запам’ятайте

  • Універсал - звернення влади до народу.
  • Генеральний Секретаріат - уряд Центральної Ради.
  • Маніфестація - масовий виступ на підтримку політичної сили або протест проти її діяльності.
  • 4 березня 1917 року - створення Української Центральної Ради.
  • 10 червня 1917 року - проголошення Першого Універсалу.

Імена

  • Михайло Грушевський - історик, політичний діяч, голова Центральної Ради.
  • Володимир Винниченко - письменник, політичний діяч, перший керівник Генерального Секретаріату.

З історичних джерел

Витяг з Першого Універсалу Української Центральної Ради

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй Землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають - вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сейм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори...».

Запитання

1. Коли було утворено Українську Центральну Раду?

2. Хто очолив Центральну Раду?

3. Що вам відомо про Михайла Грушевського?

4. Що таке універсал?

5. Опрацюйте історичний документ і розкрийте головну думку Першого Універсалу.

6. Як називався уряд Центральної Ради?

7. Хто очолив Генеральний Секретаріат?

8. Як українці підтримували дії Центральної Ради?

Завдання

1. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні події: проголошення Центральної Ради; початок Першої світової війни; Лютнева революція в Росії.

2. Вирахуйте, скільки років минуло з часів утворення Української Центральної Ради до наших днів.

Цікаво знати

Текст Першого Універсалу написав Володимир Винниченко. Він був не тільки політичним і громадським діячем, науковцем, але й чудовим письменником. Його перу належить багато творів художньої літератури. Володимир Винниченко став автором першого українського фантастичного роману «Сонячна машина». На початку книги було вказано: «Присвячую моїй сонячній Україні».

Володимир Винниченко

Обкладинка першого видання роману «Сонячна машина», 1928 року