Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Повторне видання. 9 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ І. Україна на початку XX (20) століття

§ 4. Перші українські партії і політичні організації

 • Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про виникнення політичних партій та організацій. Чому вони виникали? Хто їх створював? За що вони боролися? Відповіді на ці та інші запитання ви отримаєте з матеріалів цього заняття.

Політична партія - це організація, яка відстоює свої інтереси та бореться за владу. Перші українські політичні партії виникли на території Західної України. Ще в кінці XIX (19) століття Іван Франко разом зі своїми однодумцями заснував Українську радикальну партію. Члени цієї партії боролися за отримання західноукраїнськими землями широкої автономії. Автономія - це право самостійного управління у певній частині держави.

Іван Франко

У 1900 році в Харкові було створено Революційну українську партію (РУП). Її засновниками були Дмитро Антонович з товаришами. Партійці вважали своєю головною метою боротьбу за створення незалежної української держави. Для досягнення своєї мети вони пропонували використовувати насильницькі методи боротьби. Найбільш популярними лозунгами цієї партії були: «Хто не з нами, той проти нас», «Ми візьмемо силою те, що нам належить», «Україна для українців» та інші.

Попри агресивну риторику, члени Революційної української партії дотримувалися мирної форми політичної діяльності. Свою пропаганду вони проводили переважно на Лівобережній Україні. Партійці друкували та розповсюджували численні брошури та нелегальні періодичні видання - газету «Селянин» і журнал «Гасло». Свою діяльність члени Революційної української партії здійснювали серед селян. Це й стало причиною селянських виступів проти поміщиків у 1902 році на Полтавщині й Харківщині.

Через два роки в лавах Революційної української партії відбувся розкол. На її основі було утворено декілька політичних партій.

Дмитро Антонович

У 1900 році в Києві була заснована ще одна організація - Українська соціалістична партія (УСП). Її засновником та головним ідеологом був Богдан Ярошевський. Ця партія виступала за революційне знищення царизму. Важливим напрямком діяльності Української соціалістичної партії було створення умов для побудови Української республіки на демократичних засадах. Члени цієї партії відстоювали ідеї повної рівноправності всіх людей, які мешкають на території України. Вони пропагували свободу слова, друку та зібрань. Виступали за поступову ліквідацію приватної власності на землю та засоби виробництва шляхом створення колективних господарств.

У 1908 році в Києві для об'єднання зусиль всіх українських партій у боротьбі за національну автономію України та політичні права громадян було створено Товариство українських поступовців (ТУП). По всій Україні діяли осередки Товариства - громади. Їх нараховувалося близько 60. На щорічних таємних з'їздах обговорювали важливі політичні питання. Свої зусилля члени Товариства спрямовували на розвиток освіти та культури шляхом розповсюдження серед населення українських книг та періодичних видань, вимог навчання дітей рідною мовою у школах тощо.

Запам’ятайте

 • Політична партія - це організація, яка відстоює свої політичні інтереси та бореться за владу.
 • Автономія - право самостійного управління у певній частині держави.
 • Українська радикальна партія - перша політична організація на західноукраїнських землях.
 • Революційна українська партія - перша політична організація на українських землях, які входили до Російської імперії.
 • 1900 р. - заснування Революційної української партії.
 • 1900 р. - заснування Української соціалістичної партії.
 • 1908 р. - заснування Товариства українських поступовців.

Імена

 • Іван Франко - один із засновників Української радикальної партії.
 • Дмитро Антонович - один із засновників Революційної української партії.
 • Богдан Ярошевський - засновник Української соціалістичної партії.

З історичних джерел

З програми Революційної української партії (1900 р.)

«І от посеред таких лихих обставин ми зійшлися до купи, ми згромадилися в одну сім'ю, перейняті великим болем та жалем до тих страждань, що наповнили народну душу, і... ми виписали на своєму прапорі: «Одна, єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж до Кавказьких».

Запитання

1. Що таке політична партія?

2. Засновником якої партії був Іван Франко?

3. Які погляди відстоювали члени Української радикальної партії?

4. Яка політична партія була заснована в 1900 році в Харкові?

5. Які погляди відстоювали члени Революційної української партії?

6. Хто був організатором Революційної української партії?

7. У якому році була створена Українська соціалістична партія?

8. Які ідеї відстоювали члени Української соціалістичної партії?

9. З якою метою було створено Товариство українських поступовців?

10. Яка ідея проголошувалася в програмі Революційної української партії?

Завдання

1. Намалюйте в зошиті таблицю та заповніть її.

Назва політичної партії

Засновники

Дата заснування

Цікаво знати

Українські політичні партії зверталися до народу через листівки чи пресу. У 1902 році члени Революційної української партії подали прохання до міністра внутрішніх справ Російської імперії про дозвіл на видання газети «Селянин». Проте отримали відмову.

Партійці обійшли заборону міністра. Вони організували друк газети за кордоном і таємно ввозили її на територію України. На сторінках газети розміщувалися не тільки політичні матеріали. Також друкували оповідання про життя селян.