Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Повторне видання. 9 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Повторне видання. 9 клас. Косенко

Дорогі учні й учениці! Навчаючись у 7–8 класі, ви ознайомилися із минулим нашої країни часів давньої Русі та періоду козаччини. У 9-му класі ви будете вивчати історію України ХХ (20) – початку ХХІ (21) століть.

Повторення

§ 1. Гетьманщина. Українські землі у складі інших держав у ХVІІІ-ХІХ (18–19) століттях

§ 2. Головні події в історії України в ХVІ-ХІХ (16–19) століттях

§ 3. Найвидатніші діячі україни ХVІ–ХІХ (16–19) століть

Розділ І. Україна на початку XX (20) століття

§ 4. Перші українські партії і політичні організації

§ 5. Революційні події в Україні у 1905–1907 роках

§ 6. Україна у першій світовій війні. Життя на фронті та в тилу

§ 7. Лютнева революція 1917 року. Падіння самодержавства

Узагальнення до розділу «Україна на початку хх (20) століття»

Розділ II. Боротьба за державність у 1917-1920 роках

§ 8. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський

§ 9. Третій універсал. Проголошення Української Народної Республіки

§ 10. Утворення радянської УНР. Вторгнення більшовицьких військ на територію України. Проголошення незалежності УНР

§ 11. Боротьба за владу. Станція Крути. Захоплення більшовиками Києва

§ 12. Мирний договір у Брест-Литовську. Звільнення України від більшовицької влади

§ 13. Гетьманський переворот. Українська Держава Павла Скоропадського

§ 14. Директорія. Більшовицька агресія. Воєнні поразки

§ 15. Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення соборності українських земель

§ 16. Встановлення радянської влади в Україні

Узагальнення до розділу «Боротьба за державність у 1917–1920 роках»

Розділ III. Радянська Україна у 50-40-х роках XX (20) століття

§ 17. Утворення СРСР. УСРР у складі Радянського Союзу

§ 18. Впровадження нової економічної політики (НЕПу) в Україні. Життя народу

§ 19. Переслідування церкви радянською владою

§ 20. Здобутки і втрати індустріалізації

§ 21. Насильницька колективізація на селі

§ 22. Голодомор 1932–1933 років в Україні

§ 23. Масові репресії в Україні

§ 24. Ліквідація неписьменності дорослих. Розвиток освіти і культури в Україні у 30-40 роки ХХ (20) століття

Узагальнення до розділу «Радянська Україна у 30-40-х роках ХХ (20) століття»

Розділ IV. Західна Україна у 30-40-х роках XX (20) століття

§ 25. Західноукраїнські землі у 30-х роках ХХ (20) століття. Становище народу

§ 26. Автономія Карпатської України. Проголошення незалежності. Августин Волошин

§ 27. Приєднання західноукраїнських земель до складу Радянської України

§ 28. Репресії на західноукраїнських землях

§ 29. Стан освіти і культури Західно України в 30–40-х роках ХХ (20) століття

Узагальнення до розділу «Західна Україна у 30-40-х роках ХХ (20) століття»

Розділ V. Україна у роки Другої світової війни

§ 30. Початок німецько-радянської війни. Відступ Червоної армії

§ 31. Окупаційний режим. Життя населення в умовах «нового порядку»

§ 32. Радянський партизанський рух

§ 33. Боротьба на західноукраїнських землях. ОУН-УПА

§ 34. Битва на курській дузі. Початок звільнення України

§ 35. Визволення Києва

§ 36. Звільнення України від нацистських загарбників

§ 37. Перемога. Героїзм українців-фронтовиків і працівників тилу. Втрати України

Узагальнення до розділу «Україна у роки Другої світової війни»

Розділ VI. Україна у 60-90-х роках XX (20) століття

§ 38. Відбудова України. Голод 1946–1947 років

§ 39. ХХ з’їзд КПРС. Засудження культу особи Сталіна. Реабілітація політичних в’язнів

§ 40. Економічна політика Микити Хрущова

§ 41. Досягнення науки і техніки в 50–60-ті роки ХХ (20) століття. Освоєння космосу. Сергій Корольов

§ 42. «Відлига» в українській літературі та мистецтві. Шістдесятники

§ 43. Леонід Брежнєв. Політика й економіка в роки «застою». Війна в Афганістані

§ 44. Михайло Горбачов. Політика «Перебудови». Пожвавлення громадської активності. Початок релігійного відродження

§ 45. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Узагальнення до розділу «Україна у 60-90-х роках ХХ (20) століття»

Розділ VII. Незалежна Україна

§ 46. Перші вільні вибори до верховної ради УРСР. Декларація про державний суверенітет України

§ 47. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України

§ 48. Референдум 1 грудня 1991 року. Вибори президента України. Розпад СРСР

§ 49. Леонід Кучма. Розвиток економіки. Конституція 1996 року. Грошова реформа

§ 50. Ядерне роззброєння. Скорочення армії. Зовнішня політика незалежної України

§ 51. Президентські вибори 2004 року. Протестні настрої. Віктор Ющенко

§ 52. «Революція гідності». «Небесна сотня»

§ 53. Події в України у 2014–2021 роках

§ 54. Досягнення української культури

Узагальнення до розділу «Незалежна Україна»

Додатки

Найважливіші історичні події

Видатні діячі України

Словник історичних понять