Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 9 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 9 клас. Косенко

Дорогі друзі! Навчаючись у 7-8 класі, ви ознайомилися із минулим нашої країни часів давньої Русі та періоду козаччини. У 9-му класі ви будете вивчати історію України ХХ (20) – початку ХХІ (21) століть.

Повторення

Тема 1. Гетьманщина. Українські землі у складі інших держав у ХVІІІ-ХІХ (18-19) століттях

Тема 2. Головні події в історії України в ХVІ-ХІХ (16-19) століттях

Тема 3. Найвидатніші діячі України ХVІ-ХІХ (16-19) століть

Розділ І. Україна на початку XX (20) століття

Тема 1. Перші українські партії і політичні організації

Тема 2. Революційні події в Україні у 1905-1907-их роках

Тема 3. Україна у Першій світовій війні. Життя на фронті та в тилу

Тема 4. Лютнева революція 1917 року. Падіння самодержавства

Тема 5. Наш край на початку ХХ (20) століття

Узагальнення з розділу «Україна на початку XX (20) століття»

Розділ II. Боротьба за державність у 1917-1921 роках

Тема 1. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський

Тема 2. ІІІ Універсал. Проголошення Української Народної Республіки

Тема 3. Утворення Радянської УНР. Вторгнення більшовицьких військ на територію України. Проголошення незалежності УНР

Тема 4. Боротьба за владу. Станція Крути. Захоплення більшовиками Києва

Тема 5. Мирний договір у Брест-Литовську. Звільнення України від більшовицької влади

Тема 6. Гетьманський переворот. Українська Держава Павла Скоропадського

Тема 7. Директорія. Більшовицька агресія. Воєнні поразки

Тема 8. Західноукраїнська Народна Республіка. Акт Злуки УНР і ЗУНР

Тема 9. Встановлення радянської влади в Україні

Тема 10. Наш край 1917-1921-их роках

Узагальнення з розділу «Боротьба за державність у 1917-1921 роках»

Розділ III. Радянська Україна у 30-40-их роках XX (20) століття

Тема 1. Утворення СРСР. УСРР у складі Радянського Союзу

Тема 2. Впровадження нової економічної політики (НЕПу) в Україні. Життя народу

Тема 3. Переслідування церкви радянською владою

Тема 4. Здобутки і втрати індустріалізації

Тема 5. Насильницька колективізація на селі

Тема 6. Голодомор 1932-1933 років в Україні

Тема 7. Масові репресії в Україні

Тема 8. Ліквідація неписьменності дорослих. Розвиток освіти і культури в Україні у 30-40-их роках ХХ (20) століття

Тема 9. Наш край у 30-40-их роках ХХ (20) століття

Узагальнення з розділу «Радянська Україна у 30-40-их роках XX (20) століття»

Розділ IV. Західна Україна у 30-40-их роках XX (20) століття

Тема 1. Західноукраїнські землі у 30-их роках ХХ (20) століття. Становище народу

Тема 2. Автономія Карпатської України. Проголошення незалежності. Августин Волошин

Тема 3. Приєднання західноукраїнських земель до складу Радянської України

Тема 4. Репресії на західноукраїнських землях

Тема 5. Стан освіти і культури Західної України в 30-40-их роках ХХ (20) століття

Узагальнення з розділу «Західна Україна у 30-40-их роках XX (20) століття»

Розділ V. Україна у роки Другої світової війни

Тема 1. Початок німецько-радянської війни. Відступ Червоної армії

Тема 2. Окупаційний режим. Життя населення в умовах «нового порядку»

Тема 3. Радянський партизанський рух

Тема 4. Боротьба на західноукраїнських землях. ОУН-УПА

Тема 5. Битва на Курській дузі. Початок звільнення України

Тема 6. Визволення Києва

Тема 7. Звільнення України від нацистських загарбників

Тема 8. Перемога. Героїзм українців-фронтовиків і працівників тилу. Втрати України

Тема 9. Наш край у 1941-1945-их роках

Узагальнення з розділу «Україна у роки Другої світової війни»

Розділ VI. Україна у 60-90-их роках XX (20) століття

Тема 1. Відбудова України. Голод 1946-1947-их років

Тема 2. ХХ (20) з’їзд КПРС. Засудження культу особи Сталіна. Реабілітація політичних в’язнів

Тема 3. Економічна політика Микити Хрущова

Тема 4. Досягнення науки і техніки в 50-60-их роках ХХ (20) століття. Освоєння космосу. Сергій Корольов

Тема 5. «Відлига» в українській літературі та мистецтві. «Шістдесятники»

Тема 6. Леонід Брежнєв. Політика і економіка у роки «застою». Війна в Афганістані

Тема 7. Михайло Горбачов. Політика «перебудови». Пожвавлення громадської активності. Початок релігійного відродження

Тема 8. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Тема 9. Наш край у 60-90-их роках ХХ (20) століття

Узагальнення з розділу «Україна у 60-90-их роках XX (20) століття»

Розділ VII. Незалежна Україна

Тема 1. Перші вільні вибори до Верховної Ради УРСР. Декларація про державний суверенітет України

Тема 2. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України

Тема 3. Референдум 1 грудня 1991 року. Вибори Президента України. Розпад СРСР

Тема 4. Леонід Кучма. Розвиток економіки. Конституція 1996 року. Грошова реформа

Тема 5. Ядерне роззброєння. Скорочення армії. Зовнішня політика незалежної України

Тема 6. Президентські вибори 2004 року. Протестні настрої. Віктор Ющенко

Тема 7. «Революція Гідності». «Небесна сотня»

Тема 8. Анексія Криму. Події на сході України

Тема 9. Досягнення української культури

Тема 10. Наш край у роки незалежності України

Узагальнення з розділу «Незалежна Україна»

Додатки

Найважливіші історичні події

Видатні діячі України

Словник історичних понять