Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 5. Заборона українського слова. Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський указ 1876 року

  • Минулого разу ви дізналися про скасування кріпацтва та розвиток промисловості на українських землях. Пригадайте, у якому році було скасовано кріпацтво? Які права отримували звільнені з кріпацтва селяни? Які права залишалися у поміщиків? У якому році була збудована перша залізниця в Україні? Які галузі промисловості розвивалися в Україні в другій половині XIX (19) століття? Які умови праці були в українських робітників у другій половині XIX (19) століття?
  • Сьогодні ви дізнаєтеся про заборону царським урядом українського слова.

Протягом багатьох років XIX (19) століття російська влада робила всі спроби, щоб українці забули своє минуле. Але в народі співали українські пісні і думи, слухали перекази про героїчне минуле та козаччину.

Наступ на українське слово розпочав російський міністр внутрішніх справ Петро Валуев. Він вважав, що книги, надруковані українською мовою, можуть викликати інтерес у мешканців України до свого минулого та сприяти виникненню боротьби українського народу за свою незалежність.

У 1863 році Петро Валуев видав таємний циркуляр. Циркуляр - розпорядження вищого органу з роз'ясненням. Згідно з Валуєвським циркуляром по всій території України заборонявся друк церковної літератури та підручників українською мовою. Валуев стверджував, що української мови не було, немає і бути не може.

Дія Валуєвського циркуляру тривала багато років. Деякі українські діячі зустрічалися з Петром Валуєвим і просили відмінити заборону друку українських книг. На всі прохання російський чиновник відповідав відмовою.

Після переходу Валуева на іншу посаду було послаблено контроль російською владою українського питання. У 1874 році українські активісти викупили газету «Київський телеграф» і почали в ній висвітлювати події з життя українського народу. На сторінках цієї газети розміщувалися матеріали, у яких висвітлювалося майбутнє України під владою Російської імперії.

Активізація українського руху була недовподоби російському режиму, тому в 1876 році цар Олександр II видав Емський указ. Цей документ був спрямований на витіснення української мови з культурного життя та дозволяв українцям використовувати рідну мову лише у побуті. За Емським указом заборонялося:

- ввозити книги, написані українською мовою на територію Російської імперії;

- друкувати будь-які книги українською мовою;

- видавати та перекладати з іноземної на українську мову тексти для нот;

- ставити театральні вистави українською мовою;

- влаштовувати концерти з українськими піснями;

- вчити дітей українською мовою в початкових школах.

Російська влада наказувала місцевим адміністраціям посилити нагляд за початковими школами, щоб там не відбувалося викладання українською мовою. Також наказувалося вилучити з бібліотек книги надруковані українською мовою.

На підставі Емського указу було заборонено видання газети «Київський телеграф», звільнено низку професорів-українців із університетів, закрито діяльність українських наукових товариств тощо. Російська влада на багато десятиліть заборонила використання української мови та переслідувала все українське.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

  • Циркуляр - розпорядження вищого органу з роз'ясненням.
  • Валуєвський циркуляр - документ, який забороняв друк книг українською мовою.
  • Емський указ - розпорядження російського царя, спрямоване на витіснення української мови з культурного життя.
  • 1863 рік - видання Валуєвського циркуляру.
  • 1876 рік - підписання російським царем Емського указу.

• З ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Витяг з Валуєвського указу 1863 року

«... ніякої малоросійської (української) мови не було, немає і бути не може, і що наріччя, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, зіпсована впливом на неї Польщі...

Пропуск книжок малоросійською (українською) мовою як духовного змісту, так і навчальних та взагалі призначених для початкового читання народу, припинити...».

ЗАПИТАННЯ

1. Що таке циркуляр?

2. У якому році було видано Валуєвський циркуляр?

3. Про що йшлося у Валуєвському циркулярі?

4. У якій газеті українські активісти друкували матеріали про Україну?

5. У якому році було підписано Емський указ?

6. Що забороняв Емський указ?

ЗАВДАННЯ

1. Визначте століття, у якому було підписано Валуєвський циркуляр та Емський указ.

2. Визначте хронологічну послідовність історичних подій: Емський указ, скасування кріпацтва, Валуєвський циркуляр.

3. Співставте дати з подіями:

Емський указ

1863 рік

Валуєвський циркуляр

1874 рік

Викуп українськими активістами газети «Київський телеграф»

1876 рік

ЦІКАВО ЗНАТИ

Після викупу активістами українського руху газети «Київський телеграф» у ній з'явилося багато публікацій про економічне та культурне життя на українських землях. Серед осіб, які публікувалися в цій газеті, був і автор національного гімну «Ще не вмерла Україна» - Павло Чубинський. Після виходу Емського указу, Павла Чубинського було вислано з Києва із забороною проживати в Україні. Решту років Чубинський доживав у Петербурзі. Похований Павло Чубинський у Борисполі.

Павло Чубинський