Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення з розділу «Життя в Україні за козацьких часів»

Українське суспільство за козацької доби поділялося на стани. Стан - велике угрупування людей, яке має схожі права, обов'язки та спосіб життя. У той час було п'ять станів: козацтво, шляхта, духовенство, міщанство та селянство. Привілейованим вважалося козацтво, шляхта й духовенство. Вони не сплачували податків, володіли земельними угіддями різних розмірів. Козаки повинні були нести службу по охороні міст і кордонів та за власний кошт брати участь у військових походах.

Міщани були вільними. Вони сплачували податки та відбували різноманітні повинності, а також за свої кошти утримували міську владу та охорону міст, у яких проживали.

Найчисленнішим станом було селянство. Певний період селяни зберігали особисту свободу. У другій половині XVII (17) століття панщина ще не набула поширення, але селяни були змушені обробляти землю, збирати урожай, косити сіно у господарствах козацької старшини. Остаточно селяни були закріпачені в 1783 році за наказом Катерини II. Вони втратили всі свої права і повністю залежали від волі своїх поміщиків

За козацьких часів українці засівали свої землі житом, пшеницею, льоном, коноплями та тютюном. Вирощували городину, доглядали за садами. У своїх господарствах тримали волів, коней, корів, свиней, кіз. У великій кількості розводили овець. Тримали різну птицю: курей, качок, гусей тощо.

У цей час швидко виникають нові промислові підприємства: рудні, де виробляли залізо; гутні, на яких виготовляли вироби із скла; солеварні, де добували сіль. На початку XVIII (18) століття виникають мануфактури. Мануфактури - це підприємство, засноване на поділі праці з використанням ручних механічних пристроїв. Першими були мануфактури з виробництва сукна, пороху, переробки тютюну тощо.

Розвивалася торгівля. Торгували на торгах, базарах і ярмарках. Найбільші ярмарки у той час відбувалися на Слобожанщині - в Харкові та Сумах. Сюди з різних куточків України привозили сукно, прядиво, шкіри, мед, зерно, худобу тощо. Із-за кордону везли шовкові тканини, прикраси, дорогоцінну зброю та інше.

Важливе місце в житті українського суспільства відігравала церква. За часів Гетьманщини їй виділялися землі, а за кошти гетьманів, старшини і козаків будувалися нові храми, закуповувалося церковне обладнання, книги, ікони тощо.

Після союзу з Росією українська церква поступово втрачала свою незалежність. Коли вона перейшла під владу Московського патріархату, з українських храмів вилучалися давні церковні книги, запроваджувалася цензура проповідей, заборонялося будівництво церков в українському стилі тощо.

ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Спільнота людей, яка вела схожий спосіб життя та мала однакові права й обов'язки, називається:

 • а) стан;
 • б) мануфактура;
 • в) союз.

2. Який із тогочасних станів не сплачував податків, але повинен був за власні кошти відбувати військові повинності:

 • а) міщани;
 • б) козаки;
 • в) селяни.

3. Найчисельнішим в Україні був стан:

 • а) міщани;
 • б) козаки;
 • в) селяни.

4. Священники належали до стану:

 • а) міщани;
 • б) селян;
 • в) духовенства.

5. На яких підприємствах в Україні виробляли залізо:

 • а) руднях;
 • б) солеварнях;
 • в) гутнях.

6. На яких підприємствах в Україні виготовляли вироби зі скла:

 • а) руднях;
 • б) солеварнях;
 • в) гутнях.

7. На яких підприємствах в Україні виробляли сіль:

 • а) руднях;
 • б) солеварнях;
 • в) гутнях.

8. Підприємство, засноване на поділі праці з використанням ручних механічних пристроїв, називалося:

 • а) мануфактура;
 • б) завод;
 • в) фабрика.

9. У першій половині XVIII (18) століття великої популярності в Україні набуло розведення:

 • а) корів;
 • б) овець;
 • в) свиней.

10. Найбільші ярмарки за козацьких часів відбувалися на:

 • а) Лівобережній Україні;
 • б) Слобожанщині;
 • в) Правобережній Україні.

ПЕРЕВІР СВОЇ ВМІННЯ

1. До яких станів відносяться зображені особи:

 • а) міщанин;
 • б) козак;
 • в) селянин.

2. Назвіть зображені знаряддя праці та зброю: