Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 2. Найважливіші події ІХ-ХVІ (9-16) століть в історії України

  • На минулому уроці ви повторили навчальний матеріал за 7 клас. Пригадайте, яку державу заснували східні слов'яни у IX (9) столітті. Яке місто було її столицею? Які найдавніші міста України вам відомі? Яка держава існувала на заході України? Хто загарбав українські землі після занепаду Галицько-Волинської держави? Як жилося українцям у Речі Посполитій?
  • Сьогодні ви дізнаєтеся про найголовніші події, які відбулися у житті наших предків впродовж IX-XVI (9-16) століть.

Утворена князем Олегом в кінці IX століття Київська держава поступово збільшувалася у розмірах, приєднуючи до себе східнослов'янські племена. Всі племена визнавали владу київського князя. Після смерті кожного правителя племена намагалися позбутися залежності від Києва. Цю проблему вдалося розв'язати князю Володимиру Великому. Він вирішив об'єднати всіх слов'ян однією релігією.

Хрещення киян

У 988 році відбулося хрещення Русі. Князь Володимир Великий, прийнявши християнство, масово охрестив мешканців Києва. З цього часу почалося розповсюдження християнства по всій території Русі. Прийняття християнства відіграло важливе значення у культурному розвитку Київської держави. Розпочалося будівництво церков і монастирів. У них переписувалися та перекладалися книги, створювалися літописи. При монастирях відкривалися школи, у яких навчали дітей читанню, письму та лічбі.

Монгольські воїни (історична реконструкція)

Східні слов'яни постійно проживали поруч із войовничими кочівниками. Впродовж багатьох століть наші предки успішно вели боротьбу з хозарами, печенігами, половцями та іншими народами. У XIII (13) столітті біля кордонів Русі з'явилися монголи. З 1237-1241 роки їм вдалося здобути багато земель давньої Русі. Були захоплені, зруйновані та спалені Переяслав, Чернігів, Київ, Володимир, Галич та інші міста. Монголи встановили свої порядки. Тепер давньоруські князі визнавали владу монгольських правителів і платили їм данину хлібом, худобою, товарами, грошима. Без дозволу монгольських ханів руські князі не мали права на правління князівствами. Вони також не були самостійними у прийнятті рішень. Із часу захоплення монголами Русі наші предки на багато століть втратили власну незалежність.

Ослаблені українські землі стали легкою здобиччю для сусідніх держав. У середині XIV (14) століття серед монголів почалися міжусобні війни і цим скористалися литовці. Розширення Великого князівства Литовського відбувалося за рахунок українських земель. Монголи, які вважали ці території своїми, збройно виступили проти литовців.

Восени 1362 року біля річки Сині Води відбулася битва. На боці литовців виступило й українське ополчення. Монголи були розбиті. Протягом наступних років значна частина українських земель відійшла до складу Литви. Отже, перемога над монголами підірвала їх могутність та поклала початок звільненню українського народу від монгольського іга.

Битва на Синіх Водах (фрагмент картини А О. Орльонова)

Важлива подія в історії середньовічної України відбулася у 1569 році в Любліні. Тут було підписано угоду між Великим князівством Литовським та Польським королівством про об'єднання в єдину державу - Річ Посполиту. За Люблінською унією переважна більшість українських земель перейшла під владу польських панів. Вони зневажали все українське, презирливо ставилися до віри, мови, традицій і звичаїв українців. Польська шляхта закріпачила селян і змусила їх відбувати панщину. Українські селяни стали залежними від польських панів.

У містах українців змушували проживати тільки на визначених вулицях, а українським купцям заборонялося торгувати поруч з поляками. Їх витісняли на окраїни міст та змушували продавати товар за низькими цінами. Православна церква була оголошена поза законом.

Такі дії в подальшому будуть причиною частих повстань українців проти панського свавілля.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

  • Унія - союз, об'єднання.
  • 988 рік - відбулося хрещення Русі.
  • 1237-1241 роки - захоплення монголами земель Русі.
  • 1362 рік - перемога литовсько-українських військ над монголами біля річки Сині Води.
  • 1569 рік - утворення Речі Посполитої, до якої відійшла більшість українських земель.

ЗАПИТАННЯ

1. У якому році відбулося хрещення Русі?

2. Які зміни відбулися на Русі після прийняття християнства?

3. У яких роках відбулося загарбання монголами земель Русі?

4. Як змінилося життя русичів за монгольського іга?

5. У якому році відбулася битва біля річки Сині Води?

6. Хто брав участь у битві біля Синіх Вод?

7. Яке значення мала перемога над монголами?

8. У якому році було засновано Річ Посполиту?

9. Яким було життя українців у цій державі?

ЗАВДАННЯ

1. Заповніть таблицю:

Дата

Століття

Подія

988 р.

Захоплення монголами земель Русі

1362 р.

Утворення Речі Посполитої

ЦІКАВО ЗНАТИ

Відомо, що українці з давніх-давен вирощували пшеницю, жито, ячмінь та інші культури. Зерно мололи за допомогою вітряних та водяних млинів. У середньовічні часи особливої популярності набули вітряки. Їх будували на пагорбах, біля доріг, на околицях сіл або у полі. В одному селі могло налічуватися декілька млинів. У селах Слобожанщини, Полтавщини, Наддніпрянщини та Південної України вітряків було значно більше, ніж водяних млинів. Зерно мололи, як для себе, так і для худоби. Для людей виготовлялося борошно дрібного (питльоване) та звичайного помолу, а для домашніх тварин дерть.

Вітряки були різної висоти. На Слобожанщині та у степових районах України вони досягали 10-12 метрів. Біля них полюбляли відпочивати мандрівники. Тут збиралася сільська громада для обговорення важливих питань. Місцева молодь біля вітряків співала веснянки та влаштовувала забави.

Три млини (картина Ю. Журки)