Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ

Дорогі друзі!

Ви відкрили підручник «Історія України» для 8-го класу. Вам цікаво, про що він? Адже, вивчаючи історію України в 7-му класі, ви зробили тільки перші кроки до пізнання минулого нашої країни. Ви ознайомилися з життям східних слов'ян, вивчали діяльність легендарних князів древньої Русі, дізналися про устрій, побут та культуру Київської держави. Вам стало відомо про утворення Галицько-Волинської держави та боротьбу її князів за свободу рідного краю і про життя народу під владою литовських та польських магнатів.

У 8-му класі ви поглибите свої знання, вивчите історію виникнення та діяльності українського козацтва, дізнаєтесь про легендарних ватажків Запорозької Січі, гетьманів України та культуру козацької доби, довідаєтесь про боротьбу українців за свою незалежність впродовж багатьох століть.

Підручник складається з восьми розділів, у яких у хронологічній послідовності висвітлено найважливіші факти історії українського народу з XVI (16 ) по XIX (19) століття. Кожний параграф містить навчальний текст з ілюстративним матеріалом. Звертайте увагу на назву параграфа, потім дайте відповіді на запитання перед текстом. Це допоможе вам згадати раніше вивчений навчальний матеріал. Ця інформація важлива для правильного розуміння нового матеріалу. Після цього уважно прочитайте текст, порівнюйте описи історичних діячів з їхніми зображеннями. Також звертайте увагу на карти, назви історико-географічних об'єктів (країн, міст, сіл, морів, річок, озер, гір) та дати найбільш важливих подій минулого (роки, століття). Важлива інформація виділена спеціальним шрифтом.

Краще зрозуміти навчальний матеріал допоможуть рубрики під назвами «Запам'ятайте», «З історичних джерел», «Цікаво знати». У додаткових текстах цих рубрик допитливі школярі знайдуть багато цікавого та нового. Для перевірки вивченого матеріалу користуйтеся запитаннями і завданнями, які розташовані в кінці кожного параграфа. Деякі завдання необхідно виконувати з використанням контурних карт, історичних атласів, стрічок часу тощо.

Для систематизації й узагальнення вивчених знань та сформованих вмінь і навичок у підручнику, в кінці кожного розділу, розміщені тексти під назвою «Узагальнення до розділу». Для перевірки якості отриманих знань з певного розділу запропоновано тестові завдання та практичні вправи.

Наприкінці підручника розміщений словник історичних понять і довідник про найважливіші історичні події та видатних діячів України XVI (16)-ХІХ (19) століть.

Пам'ятайте, підручник - ваш друг, поводьтеся з ним дбайливо й акуратно.

Бажаю успіхів у вивченні історії України!

Автор

Повторення

ТЕМА 1. Київська держава. Українські землі у складі інших держав у ХІІІ-ХVІ (13-16) століттях

  • Шановні діти! Минулого навчального року ви дізналися про життя наших предків у далекому минулому. Протягом багатьох століть вони жили племенами, потім утворили власну Київську державу. З часом державний центр перемістився на захід сучасної України, де було створено Галицько-Волинське князівство. Після ослаблення цієї держави, українські землі були захоплені іншими країнами. Найбільше українських територій відійшло Великому князівству Литовському, а пізніше - польсько-литовській державі, яка називалася Річ Посполита.

Перша держава, яка виникла у східних слов'ян називалася Русь.

Її засновником став князь Олег, який підкорив східнослов'янські племена полян, сіверян, древлян, радимичів та інших. Столицею держави став Київ. Підлеглі племена платили князю данину, а він зі своїм військом захищав їхні землі від ворожих нападів.

На кордонах Київської держави було завжди неспокійно. Войовничі кочівники нападали на села і міста східних слов'ян, грабували й палили їх, а людей забирали в полон. Щоб убезпечити мешканців Русі від таких нападів, київські князі організовували військові походи проти ворогів та будували міста-фортеці. Найбільшими містами Русі були Київ, Чернігів, Галич, Переяслав, Володимир та інші.

Після занепаду Русі та посилення міжусобної війни між князями на західних землях сучасної України починається відродження державності у вигляді утворення Галицько-Волинської держави. Цю державу заснував у 1199 році волинський князь Роман Мстиславович. Вона простягалася від Карпатських гір і Дунаю до Дніпра та від Прип'яті до Чорного моря. До цієї держави входив і Київ.

Київська держава у Х-ХІ (10-11) століттях

Галицько-волинські князі успішно боролися з іноземними загарбниками, укріплювали фортеці та засновували нові міста. Галицько-Волинська держава існувала до 1340 року. Після смерті останнього галицько-волинського

князя розпочалася жорстока боротьба між Литвою, Угорщиною і Польщею за землі цієї держави. Найбільш вдалою у цьому протистоянні виявилася Литва. Поступово до складу Великого князівства Литовського відійшли Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина, Поділля та Переяславщина.

Галицько-Волинська держава

Українці сприймали литовців як визволителів від монгольського іга, тому не вели боротьби з ними і визнавали їхню владу. Для ведення документації литовці запозичили в українців писемну давньоруську мову, а на основі давньоруського збірника законів «Руська правда» створили власне судочинство. Багато литовців, які у ті часи були язичниками, переходили у православ'я.

У 1569 році відбулося об'єднання Польщі з Литвою (разом із українськими землями) в одну державу - Річ Посполиту. Більшість українських земель перейшла польським шляхтичам. Вони утискали українських селян, ремісників і православне духовенство.

Велике князівство Литовське (друга половина XIV (14) століття)

Отже, протягом багатьох століть українці жили у різних державах. У ІХ-ХІІ (9-12) століттях це була самостійна Київська держава, а пізніше - Галицько-Волинське князівство. З ослабленням державності більшість українських земель відійшла Великому князівству Литовському, а з 1569 року - Речі Посполитій.

Річ Посполита

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

  • Київська держава - держава східних слов'ян, яка існувала у ІХ-ХІІ (9-12) століттях.
  • Галицько-Волинське князівство - держава, яка виникла на західних землях Русі та існувала з кінця XII (12) до середини XIV (14) століття.
  • Велике князівство Литовське - держава, до якої входила переважна більшість українських земель із середини XIV (14) до середини XVI (16) століть.
  • Річ Посполита - держава, яка виникла у 1569 році та до складу якої входили землі Польщі, Литви та України.

ЗАПИТАННЯ

1. Як називалася перша держава східних слов'ян?

2. Хто був засновником Київської держави?

3. Назвіть найбільші міста Київської держави?

4. У який часовий період існувала Київська держава?

5. Як називалася держава, що виникла в 1199 році на заході Русі?

6. Користуючись текстом підручника, назвіть українські землі, що ввійшли до складу Великого князівства Литовського.

7. У якому році виникла Річ Посполита?

8. Землі яких країн входили до складу Речі Посполитої?

9. Опишіть життя українців у Речі Посполитій.

ЗАВДАННЯ

1. Запиши у зошит найбільші міста Київської держави.

2. Користуючись картою «Галицько-Волинська держава», запиши у зошит міста цієї країни.

3. Використовуючи карту «Річ Посполита», запиши українські землі, які входили до складу цієї держави.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Вперше термін «Україна» згадується в 1187 році в Іпатіївському літописі. У цьому записі розповідається про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, який загинув у боротьбі з половцями, захищаючи рідний край. «...і плакали по нім усі переяславці... За ним же Україна багато потужила». У цьому ж літописі в 1189 році також зустрічається словосполучення «Україна Галицька».

Назву «Україна» застосовували, переважно, для позначення Київщини, Переяславщини та Чернігівщини, а людей, які жили на цих землях називали українцями. Пізніше цією назвою стали позначати всі землі нашої Батьківщини.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст