Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 8 клас. Косенко

Дорогі друзі! Ви відкрили підручник «Історія України» для 8-го класу. Вам цікаво, про що він? Адже, вивчаючи історію України в 7-му класі, ви зробили тільки перші кроки до пізнання минулого нашої країни. Ви ознайомилися з життям східних слов’ян, вивчали діяльність легендарних князів древньої Русі, дізналися про устрій, побут та культуру Київської держави. Вам стало відомо про утворення Галицько-Волинської держави та боротьбу її князів за свободу рідного краю і про життя народу під владою литовських та польських магнатів.

Повторення

Тема 1. Київська держава. Українські землі у складі інших держав у ХІІІ-ХVІ (13-16) століттях

Тема 2. Найважливіші події ІХ-ХVІ (9-16) століть в історії України

Тема 3. Найвидатніші діячі в історії України ІХ-ХVІ (9-16) століть

Розділ І. Українське козацтво у ХVІ (16) – першій половині ХVІІ (17) століть

Тема 1. Причини виникнення козацтва. Заняття перших козаків

Тема 2. Дмитро Вишневецький – славний козацький ватажок

Тема 3. Запорозька Січ – козацька фортеця

Тема 4. Військово-адміністративна організація козацтва. Старшина

Тема 5. Традиції та звичаї запорозьких козаків

Тема 6. Січовий побут

Тема 7. Реєстрове козацтво

Тема 8. Повстання Криштофа Косинського

Тема 9. Козацький отаман Северин Наливайко

Тема 10. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Козацькі походи

Тема 11. Участь запорожців у Хотинській війні

Узагальнення з розділу «Українське козацтво у ХVІ (16) – першій половині ХVІІ (17) століть»

Розділ ІІ. Національно-визвольна війна середини ХVІІ (17) століття

Тема 1. Становище українського народу напередодні війни

Тема 2. Богдан Хмельницький. Початок Національно-визвольної війни

Тема 3. Перші перемоги 1648 року

Тема 4. Пилявецька битва

Тема 5. Похід на західноукраїнські землі

Тема 6. Військові дії 1649 року. Зборівський договір

Тема 7. Берестецька битва 1651 року. Білоцерківський договір

Тема 8. Переяславська рада

Тема 9. Українсько-московський договір 1654 року

Тема 10. Воєнно-політичні події 1654-1657 років

Узагальнення з розділу «Національно-визвольна війна середини ХVІІ (17) століття»

Розділ ІІІ. Українські землі у другій половині ХVІІ (17) – початку ХVІІІ (18) століть

Тема 1. Гетьманування Івана Виговського. Конотопська битва

Тема 2. Андрусівська угода 1667 року

Тема 3. Гетьман Петро Дорошенко. Боротьба за об’єднання України

Тема 4. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Іван Сірко

Тема 5. Гетьманування Дем’яна Многогрішного. «Глухівські статті»

Тема 6. Гетьман Іван Самойлович. «Вічний мир»

Тема 7. Гетьман Іван Мазепа

Тема 8. Україна у подіях Північної війни

Тема 9. Пилип Орлик і його Конституція

Узагальнення з розділу «Українські землі у другій половині ХVІІ (17) – початку ХVІІІ (18) століть»

Розділ ІV. Скасування автономії України

Тема 1. Іван Скоропадський. Обмеження гетьманської влади

Тема 2. Наказний гетьман Павло Полуботок

Тема 3. Відновлення гетьманства. Данило Апостол

Тема 4. Діяльність гетьмана Кирила Розумовського

Тема 5. Скасування автономного устрою України

Тема 6. Коліївщина

Тема 7. Опришки. Олекса Довбуш

Тема 8. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

Узагальнення з розділу «Скасування автономії України»

Розділ V. Життя в Україні за козацьких часів

Тема 1. Суспільні стани козацької держави

Тема 2. Розвиток господарства і торгівлі в Україні за козацьких часів

Тема 3. Церква за козацької доби

Узагальнення з розділу «Життя в Україні за козацьких часів»

Розділ VІ. Культура козацької України

Тема 1. Освіта козацької України. Григорій Сковорода

Тема 2. Усна народна творчість. Козацькі літописи

Тема 3. Театр і музика

Тема 4. Архітектура та живопис

Узагальнення з розділу «Культура козацької України»

Розділ VІІ. Україна у ХІХ (19) столітті

Тема 1. Українські землі під владою Росії у першій половині ХІХ (19) століття. Устим Кармелюк

Тема 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у першій половині ХІХ (19) століття

Тема 3. Кирило-Мефодіївське братство

Тема 4. Скасування кріпацтва. Розвиток промисловості

Тема 5. Заборона українського слова. Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський указ 1876 року

Узагальнення з розділу «Україна у ХІХ (19) столітті»

Розділ VІІІ. Культура України у ХІХ (19) столітті

Тема 1. Розвиток освіти і науки

Тема 2. Українська література ХІХ (19) століття

Тема 3. Архітектура та живопис

Тема 4. Театр і музика

Узагальнення з розділу «Культура України у ХІХ (19) столітті»

Додатки

Найважливіші історичні події

Видатні діячі України

Словник історичних понятьПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.