Історія України. Підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 7 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 7 клас. Косенко

Юні друзі! Люди живуть на Землі тривалий час. З давніх часів вони намагалися зробити своє життя більш зручним. Тому люди навчилися добувати вогонь, виготовляти знаряддя праці, одяг, будувати. Вони також обробляли землю, доглядали за домашніми тваринами, полювали, ловили рибу - все це було необхідним для життя.

Вступ

Розділ I. Україна — незалежна держава

Тема 1. Україна – наша Батьківщина

Тема 2. Державні символи України

Тема 3. Мала Батьківщина. Походження назви рідного міста (села)

Тема 4. Історія твоєї родини

Узагальнення з розділу «Україна — незалежна держава»

Розділ ІІ. Знайомство з історією

Тема 1. Історичні джерела

Тема 2. Відлік часу в історії

Тема 3. Ознайомлення з історичною картою

Тема 4. Найдавніше життя на території України. Місця стоянок

Узагальнення з розділу «Знайомство з історією»

Розділ ІІІ. Життя східних слов’ян

Тема 1. Розселення східнослов’янських племен

Тема 2. Устрій східнослов’янських племен

Тема 3. Заняття східних слов’ян

Тема 4. Слов’янські поселення і жи́тла

Тема 5. Вірування та звичаї східних слов’ян

Узагальнення з розділу «Життя східних слов’ян»

Розділ ІV. Княжа Русь-Україна

Тема 1. Князь Олег. Утворення Київської держави

Тема 2. Правління князя Ігоря

Тема 3. Внутрішня і зовнішня політика княгині Ольги

Тема 4. Князювання Святослава Хороброго

Тема 5. Київська держава за часів Володимира Великого

Тема 6. Запровадження християнства на Русі

Тема 7. Князь Ярослав Мудрий. «Руська Правда». Зростання авторитету Київської держави

Узагальнення з розділу «Княжа Русь-Україна»

Розділ V. Устрій, побут та культура Київської Русі

Тема 1. Суспільно-політичний устрій Київської Держави ІХ-ХІІ століть

Тема 2. Церква за часів давньоруської держави

Тема 3. Розвиток ремісництва у Київській державі

Тема 4. Торгівля у добу Київської Русі

Тема 5. Побут мешканців Київської держави

Тема 6. Київ – столиця давньоруської держави

Тема 7. Міста Київської Русі

Тема 8. Архітектура й образотворче мистецтво східних слов’ян у ІХ–ХІІ століттях

Тема 9. Кирило і Мефодій – засновники слов’янської писемності. Кирилиця

Тема 10. Поширення писемності. Літописи та інші твори тогочасної літератури

Тема 11. Усна народна творчість за часів Київської Русі

Узагальнення з розділу «Устрій, побут та культура Київської Русі»

Розділ VІ. Занепад Київської Русі

Тема 1. Роздробленість Київської держави

Тема 2. Половецька загроза

Тема 3. Правління Володимира Мономаха. «Повчання дітям»

Тема 4. Боротьба за Київ. Занепад столиці

Тема 5. Монголи

Тема 6. Початок монгольської навали. Битва на річці Калці

Тема 7. Вторгнення хана Батия на українські землі

Тема 8. Героїчна оборона Києва 1240 року

Тема 9. Захоплення монголами давньоруських земель

Тема 10. Життя на Русі за монгольського іга

Узагальнення з розділу «Занепад Київської Русі»

Розділ VІІ. Галицько-Волинська держава

Тема 1. Об’єднання Галицького і Волинського князівств Романом Мстиславовичем

Тема 2. Князь Данило Галицький. Внутрішня і зовнішня політика

Тема 3. Спадкоємці Данила Галицького

Узагальнення з розділу «Галицько-Волинська держава»

Розділ VІІІ. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Тема 1. Князь Любарт. Загарбання Волині й Галичини сусідніми державами

Тема 2. Князь Ольгерд. Приєднання українських земель після перемоги над монголами біля річки Сині Води

Тема 3. Суспільно-політичний устрій Великого Князівства Литовського у другій половині ХІV-ХVІ століттях

Тема 4. Життя селян у Литовській державі

Тема 5. Розвиток ремісництва та торгівлі у Великому Князівстві Литовському

Узагальнення з розділу «Українські землі у складі Великого князівства Литовського»

Розділ ІХ. Україна у складі Речі Посполитої

Тема 1. Кревська унія 1385 року

Тема 2. Руське князівство. Повстання князя Михайла Глинського

Тема 3. Люблінська унія 1569 року. Утворення Речі Посполитої

Тема 4. Церковна унія 1596 року

Тема 5. Захист прав українського народу. Православні братства

Тема 6. Суспільні стани Речі Посполитої

Узагальнення з розділу «Україна у складі Речі Посполитої»

Додатки

Найважливіші історичні події

Видатні діячі давньої України

Словник історичних понятьПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.