Мистецтво. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (H54.1-54.2). Частина 1. 6 клас. Масол

Батальний жанр

Які ти знаєш картини, присвячені війні? Які почуття і думки вони викликають? Що складніше, на твою думку, малювати бій на суходолі чи битву на морі?

Героїку, гідність, силу та інші людські чесноти репрезентують твори батального жанру в мистецтві. Цей різновид історичного жанру присвячений зображенню воєнних подій, моментів битв і військових походів, сцен складного армійського побуту. Здебільшого, батальні твори героїчні, інколи трагічні: вони можуть нести в собі гордість і преклоніння перед мужністю воїнів, але можуть розкривати й увесь жах війни, засуджувати біль і руйнування, які вона заподіяла.

Зображення битви єгипетський розписі

Зображення битви на скіфському гребені

Батальний жанр виник у давні часи. Про це свідчать древні східні мініатюри, зокрема про самураїв, єгипетські розписи битв, у яких брали участь фараони (їх малювали більшими за розмірами, порівняно з іншими). Військова доблесть міфічних героїв оспівується на грецьких вазах і рельєфах храмів, перемоги імператорів — на римських тріумфальних арках, походи королів — на середньовічних гобеленах зі своєрідною хронікою подій. Зазвичай, окрім військових постатей, можна побачити амуніцію, зброю, коней, техніку. Картини про війну стають певною реконструкцією історичних подій.

Битва самураїв на японській гравюрі

Розглянь ілюстрації з батальними сценами в єгипетському монументальному живописі, декоративному мистецтві скіфів та японській графіці. Зверни увагу на динамічність рухів зображених осіб, контраст кольорів у композиціях.

Яка з баталій, на твою думку, створює найбільш напружену емоційну атмосферу? Якими художніми засобами це досягнуто? Поясни.

Склади сторителінг про події та зображених персонажів на композиції, яка найбільше сподобалася.

Віртуальна екскурсія

Стародавній гобелен із Байо (XI ст.) — унікальний експонат, для якого побудовано спеціальний музей у Нормандії (Франція)! Це свідчить про надзвичайну історичну й мистецьку цінність килима.

У чому ж його унікальність? Вражають незвичайні розміри: ширина — 51 см, довжина — близько 70 м. Довга стрічка розгортається за хронологією подій і складається з окремих частин. На них зображено 58 сцен з історії нормандського завоювання Англії. На світлому тлі різнокольоровими нитками вишито вершників, тварин, споруди, кораблі тощо. Малюнки настільки деталізовані, що можна дізнатися про одяг військових, зброю і звичаї того часу.

Батальний жанр набув широкого розвитку в спадщині іспанського художника Франсіско Гої — автора графічної серії «Лихоліття війни», француза Ежена Делакруа, творця знаменитого образу Свободи, що веде народ. У вітчизняних митців баталії пронизані особливим духом патріотизму, прагненням ушанувати героїзм воїнів. Відомими українськими баталістами були живописець Микола Самокиш, графіки Михайло Дерегус і Олександр Данченко, у наш час літописцями української історії є живописці Сергій Чайка та Артур Орльонов, художник-ілюстратор Сергій Овчаренко.

Артур Орльонов. Козаки гетьмана Петра Сагайдачного здобувають Кафу (фрагмент)

У композиціях морської тематики зображується широкий простір, предмети на ближньому плані прописані детально, а вдалині — нечітко, мов оповиті гарматним димом. Зображення морських баталій вимагає від художника знань про кораблі різних часів і вміння майстерно малювати марини, володіти світлотінню та основами кольорознавства.

Як художник посилює драматизм битви кольором?

Як природна стихія (хвилі, хмари) суголосна подіям?

Проведи рукою уявну лінію горизонту на картині.

Поміркуй, чому художник використав саме таку лінію горизонту.

Візуальна грамота

Ти вже знаєш, що лінія горизонту — це місце, де небо зустрічається із землею. Адже у своїх малюнках ти починаєш малювати композицію саме із цієї лінії. Дійсно, вона дуже важлива. У графіці й живописі будова зображення прив’язана до неї. Іноді її чітко видно на картині, а інколи горизонт не скрізь проглядається, закритий деревами чи будинками або кораблями на морі.

На поверхні моря, озера чи річки лінію горизонту досить легко побачити. Вона вдалині, ніби на краю землі, у вигляді туманної смуги синіх відтінків.

Уявний горизонт завжди збігається із рівнем очей художника. Але рівень цей змінюється залежно від того, сидить він чи стоїть, малює з вершини гори, з моста чи з балкона або розмістився десь у долині. Зазвичай лінія горизонту проходить близько до середини картини, трохи вище чи нижче. Розрізняють високий і низький горизонт. При високому горизонті головне зображення буде на землі, а при низькому — на небі. Отже, малюючи морську битву, вибирай, що для тебе важливіше: показати красу хмар чи підкреслити переливи хвиль із відблисками вогню від снарядів.

Створюю композицію

Варіант 1. Намалюй баталію «Козацький морський похід».

Мистецькі поради

• Попередньо потренуйся малювати ескізи козацьких чайок відповідно до історичної епохи.

• Продумай сюжет композиції, визнач її центр.

• Наміть обриси кораблів.

• За допомогою контрасту кольорів, тону виділи смисловий центр композиції.

• Передай настрій, бойову атмосферу: зобрази бурхливі хвилі та грізні хмари, які суголосні героїчним подіям.

Варіант 2. Групова робота. Створіть ескізи серії поштових марок для відображення баталій сучасної війни.

Мистецька скарбничка

Батальний жанр (фр. Bataile — битва) — твори образотворчого мистецтва, присвячені зображенню воєнних подій, військових походів.

Гобелен — різновид декоративно-ужиткового мистецтва, стінний килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну.

Лінія горизонту — це уявна лінія, яка ніби розділяє землю і небосхил.

Узагальнюю, аргументую, систематизую

  • 1. Які сюжети й образи зображують у творах мистецтва, що належать до батального жанру?
  • 2. Що було несподіваним у новій інформації?
  • 3. Схарактеризуй картини, присвячені морським баталіям. Поясни особливості композицій, визнач лінії горизонту.

Самостійне дослідження, медіапошук

Досліди серії українських марок на історичну тему.

Фантазую, експериментую, дію

Поекспериментуй із визначенням лінії горизонту різної висоти за допомогою склянки з водою.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.