Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Імунітет - це дивний світ!

Справжній Всесвіт у межах нашого організму!

Д. Девіс. Неймовірний імунітет

§ 9. Імунна регуляція

Основні поняття й ключові терміни: ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ. Антитіла. Лімфоцити.

Пригадайте! Що таке регуляція функцій?

Поміркуйте!

Відомий український науковець І. І. Мечников (1845-1916) у своїй автобіографії писав: «Одного разу... коли я залишився сам над своїм мікроскопом, спостерігаючи за життям рухливих клітин у прозорої личинки морської зірки, мені відразу сяйнув новий здогад. Мені спало на думку, що ці клітини в організмі мають протидіяти шкідливим упливам... Я сказав собі, що коли моє припущення справедливе, то скалка, вставлена в тіло морської зірки, яка не має ні судинної, ні нервової системи, має за короткий час бути оточена рухливими клітинами, що скупчуються навколо неї...». Яку функцію виконують ці клітини в організмі?

ЗМІСТ

Які особливості імунної регуляції?

В організмі людини діють захисні механізми, які оберігають від вірусів, хвороботворних бактерій, паразитичних грибів й тварин, токсинів та канцерогенів, звільняють від перероджених власних клітин. Проявляється імунна відповідь у людини і при пересаджуванні сторонніх клітин, тканин, органів під час трансплантації.

У здійсненні імунної регуляції беруть участь й інші системи органів. Наприклад, шкіра, дихальна система, травна система, ендокринна система, система крові. Проте головну роль здійснює імунна система.

Таблиця 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень

Характеристика

Молекулярний

Регуляція здійснюється за участю захисних білків, якими є антитіла, лізоцим, цитокіни, інтерферони та ін.

Клітинний

Основними елементами регуляції є певні групи лейкоцитів, серед яких фагоцити, T-лімфоцити й В-лімфоцити.

Тканинний

Захист, транспорт речовин по всьому організмі тощо забезпечує сполучна ретикулярна тканина з її здатністю до регенерації та наявними стовбуровими клітинами

Органний

В імунній регуляції беруть участь органи, що здійснюють специфічні імунні реакції (тимус, мигдалики) та органи фізіологічних систем для неспецифічного захисту (шкіра, ротова порожнина, легені, печінка)

Системний

Імунну регуляцію здійснює імунна система з її центральним і периферичним відділами

Організмовий

Імунна регуляція здійснюється через рідини внутрішнього середовища у взаємозв’язку з нервовою та гуморальною регуляцією

Отже, ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ - це регуляція за допомогою хімічних речовин та клітин, що поширюються в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу від чужорідних агентів.

У чому полягає взаємозв’язок імунної регуляції з нервовою та гуморальною?

Жоден із механізмів регуляції функцій організму не можна розглядати відмежовано від інших, оскільки усі вони працюють в тісній взаємодії. Результатом такої співпраці є підтримка сталості внутрішнього середовища організму та пристосованість до умов зовнішнього середовища.

Імунна та нервова регуляція мають ряд подібних ознак, що є основою їхньої взаємодії. Це: 1) здатність сприймати сигнали із зовнішнього та внутрішнього середовища (нервова регуляція використовує сенсорні сигнали, імунна - сторонні впливи антигенів); 2) здатність сприймати інформацію, обробляти її та формувати певну відповідь (імунна відповідь у вигляді специфічного чи неспецифічного імунітету, реакціями нервової системи є рефлекси); 3) здатність зберігати отриману інформацію завдяки певним механізмам пам’яті (імунологічна пам’ять дозволяє Т-лімфоцитам і В-лімфоцитам запам’ятовувати антигени, а нейрональна пам’ять зберігає сліди впливів зовнішніх чинників); 4) здатність виділяти хімічні сигнали, що регулюють діяльність клітин та взаємодіють на рівні міжклітинних контактів.

Окрім того, органи імунної системи мають розвинуту іннервацію та кровопостачання, що зумовлює можливість швидкого впливу різних біологічно активних речовин (нейрогормонів, гормонів) із боку нервової та ендокринної систем.

Отже, основою цілісності організму є взаємодія нервової, гуморальної та імунної регуляції.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Порівняльна характеристика нервової та імунної регуляції

У робочому зошиті заповніть таблицю та поясніть відмінності між нервовою та імунною регуляцією фізіологічних функцій.

Таблиця 12. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВОВОЇ ТА ІМУННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Ознаки

Нервова регуляція

Імунна регуляція

Механізм впливу

Чинники передачі сигналів

Шляхи передачі сигналів

Швидкість передачі сигналів

Характер впливу

БІОЛОГІЯ + НАУКА

Нові відкриття в медицині

У 2018 р. дослідники з Інституту медичних досліджень Гарван (Австралія) виявили «мікроорган», що містить різні імунні клітини, серед яких В-клітини, що «пам’ятають» усі попередні інфекції та вакцинації, а також можуть швидко перетворюватися в клітини-плазмоцити, які продукують специфічні антитіла. Цей орган імунної регуляції назвали «субкапсулярним проліферативним центром», тому що він розташований на зовнішньому боці лімфатичних вузлів під пахвами. Виявили його за допомогою електронної томографії та «3D-мікроскопії», застосувавши двофотонний лазерний мікроскоп для створення тривимірного зображення. Оцініть значення цього наукового відкриття для медицини.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке імунна регуляція? 2. Наведіть приклади речовин, що здійснюють імунну регуляцію. 3. Назвіть основні типи клітин, що забезпечують імунну регуляцію. 4. До якого типу тканин належить ретикулярна тканина? 5. Наведіть приклад органів імунної системи. 6. Назвіть основні шляхи передачі сигналів імунної регуляції.

7-9 балів • 7. Які особливості імунної регуляції функцій? 8. Яке значення імунної регуляції? 9. У чому полягає взаємозв’язок імунної регуляції з нервовою та гуморальною?

10-12 балів • 10. Поясніть подібність та відмінність між нервовою та імунною регуляцією фізіологічних функцій.