Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Серцево-судинна система - це річка життя,

у якій ще багато нерозгаданих таємниць.

Дитяча енциклопедія «Аванта+»

§ 33. Система кровообігу. Серце. Робота серця

Основні поняття й ключові терміни: СИСТЕМА КРОВООБІГУ СЕРЦЕ. Серцевий цикл.

Пригадайте! Що таке транспорт речовин?

Знайомтеся!

Наявність кровообігу у тварин і людей експериментально довів видатний англійський лікар Уїльям Гарвей (1578-1657). Науковець установив, що кров не виникає в печінці з їжі та не зникає в різних органах тіла в процесі життєдіяльності, як уважали раніше. Кров відтікає від серця через артерії і повертається до нього венами, безперервно циркулюючи в судинах. Це було винятковим відкриттям. Цікаво, чому?

ЗМІСТ

Яка будова й значення системи кровообігу?

СИСТЕМА КРОВООБІГУ (серцево-судинна система) - сукупність органів і тканин, які здійснюють транспорт речовин по замкненій системі судин. До складу системи кровообігу людини входять: а) циркулююча рідина (кров); б) орган руху крові (чотирикамерне серце); в) кровоносні судини (артерії, вени, капіляри) (іл. 66).

Система кровообігу здійснює транспорт крові до всіх органів, забезпечує взаємодію організму з довкіллям, розподіл речовин між кров’ю та тканинами, регуляцію кровопостачання органів. Кров під час кровообігу розподіляється по всіх частинах та органах тіла нерівномірно: окремі органи отримують її в більшій кількості аніж інші. Найбільше постачаються кров’ю нирки, печінка, серце й мозок. На них припадає близько 5 % маси тіла, але ці органи отримують понад половину крові, що є в організмі.

Іл. 66. Серцево-судинна система людини: чотирикамерне серце (1, 4, 5, 11), артерії (2, 6), вени (9, 10), капіляри (3, 7, 3)

Система кровообігу бере участь у гуморальній та імунній регуляції організму, терморегуляції та підтриманні гомеостазу. Із кровообігом нерозривно пов’язані функції тканинної рідини та лімфи. Припинення кровообігу й діяльності системи кровообігу, навіть на короткий час, є смертельно небезпечним для організму.

Отже, кровообіг - постійний рух крові по системі кровоносних судин і серця, що є необхідною умовою життєдіяльності організму людини.

Яка будова та функції серця людини?

Серце людини розташоване в грудній порожнині між легенями, безпосередньо за грудиною (дещо зліва). Маса серця людини становить 220-300 г (0,42 %). За формою серце подібне до конуса, що розміщений вершиною вниз, а основою - вгору (іл. 67). Ззовні серце вкрите навколосерцевою сумкою (1), у порожнині якої є невелика кількість рідини, що зменшує тертя серця під час скорочень.

Стінка серця утворена трьома шарами: зовнішнім (2), середнім (3) і внутрішнім (4). Ліва і права частини розділені серцевою перегородкою (5). Серце людини складається з 4 камер: двох передсердь та двох шлуночків. Між лівим передсердям і лівим шлуночком є двостулковий клапан (6), а між правим передсердям і правим шлуночком тристулковий клапан (7). В аорті й легеневому стовбурі розташовані півмісяцеві (кишенькові) клапани (8). Наявність клапанів забезпечує рух крові в одному напрямку. Із лівого шлуночка артеріальна кров надходить в аорту (9), а з правого шлуночка венозна кров потрапляє у легеневий стовбур, що розгалужується на легеневі артерії (10). До серця кров тече по венах, що впадають у передсердя: у ліве надходить артеріальна кров від легень по легеневих венах (11), а в праве - венозна кров від органів надходить по нижній (12) і верхній (13) порожнистих венах.

Іл. 67. Будова серця людини

Основна функція серця - це забезпечення кровообігу завдяки скороченням серцевого м’яза (міокарда) (іл. 68). Цей особливий м’яз утворений посмугованою серцевою тканиною і має такі властивості: збудливість, скоротливість, провідність, автоматія. Збудливість - здатність серця переходити зі стану спокою до робочого стану, що супроводжується скороченням. Скоротливість - здатність серцевого м’яза реагувати скороченням у відповідь на збудження. Провідність - здатність серцевого м’яза поширювати збудження з будь-якої ділянки по всьому серцю. Автоматія - здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серці.

Іл. 68. Клітини міокарда - кардіоміоцити - містять декілька ядер, багато мітохондрій і з’єднані між собою дисками

Іл. 69. Фази серцевого циклу: 1 - діастола; 2 - систола передсердь; 3 - систола шлуночків

Отже, СЕРЦЕ - це порожнистий м’язовий орган, пристосований до перекачування крові по судинах.

Чим зумовлена висока працездатність серця?

Серце людини скорочується близько 100000 разів на добу і перекачує при цьому більше ніж 10 тис літрів крові. Така висока його працездатність зумовлена кількома причинами:

  • 1) ритмічністю роботи, що забезпечується власною провідною системою серця, здатною генерувати збудження;
  • 2) посиленим кровопостачанням і наявністю власного серцевого (коронарного) кола кровообігу;
  • 3) високим рівнем обміну речовин та великою кількістю мітохондрій в клітинах міокарда.

Серцевий цикл - це узгоджена ритмічна зміна скорочень передсердь, скорочень шлуночків і загального розслаблення серця. Серце працює ритмічно, його скорочення (систола) чергується з розслабленням (діастола). Один повний серцевий цикл складається з трьох фаз і триває близько 0,8 с (іл. 69).

Таблиця 35. ФАЗИ СЕРЦЕВОГО ЦИКЛУ

Ознаки

І фаза - скорочення передсердь

II фаза - скорочення шлуночків

III фаза - розслаблення передсердь і шлуночків

Тривалість, с

0,1

0,3

0,4

Стан клапанів

Стулкові клапани відкриті

Стулкові клапани закриті, кишенькові - відкриті

Стулкові - напіввідкриті, кишенькові - закриті

Тиск, мм рт. ст.

8-10

У лівому - близько 120, правому - 20-25

Близько 0

Рух крові

Із передсердь до шлуночків

В артерії кіл кровообігу

Кров наповнює передсердя й шлуночки

Отже, висока працездатність та невтомлюваність серця зумовлені ритмічністю роботи, власним кровопостачанням та ефективним обміном речовин.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Будова й функції серця

За таблицею увідповідніть елементи будови серця з особливостями будови та функціями: 1 - епікард; 2 - міокард; 3 - перикард; 4 - ендокард; 5 - стулкові клапани; 6 - півмісяцеві клапани; 7 - передсердя; 8 - шлуночки; 9 - серцева перегородка. Поясніть взаємозв’язок будови та функцій серця.

Таблиця 36. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СЕРЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ

Структура

Особливості будови

Функції

Навколосерцевий утвір із сполучної тканини з еластичними волокнами

Оберігає серце від перерозтягування і виділяє рідину для зменшення тертя

Зовнішній шар стінки серця із сполучної тканини

Забезпечує захист серця

Середній шар стінок серця з серцевої посмугованої тканини

Забезпечує скорочення серця

Внутрішній шар серця з ендотелію та сполучної тканини

Вистилає камери серця й утворює клапани серця

Суцільний поздовжній м’язовий утвір

Розділяє серце на ліву (артеріальну) і праву (венозну) частини

Еластичні складки із сухожилковими нитками

Не пропускають кров назад до передсердь

Кишенькові стулки в стінках судин із сполучної тканини

Не пропускають кров назад із судин до шлуночків

Камери серця з тонкою стінкою, що займають меншу частину серця

Забезпечують рух крові до шлуночків

Камери серця з товстою стінкою, що займають більшу частину серця

Забезпечують надходження крові в кола кровообігу

БІОЛОГІЯ + ЛІТЕРАТУРА

Серце та здоров’я людини

У літературі серце стало символом кохання та безкорисливого служіння людям. Англійський драматург В. Шекспір писав: «Міцні ноги рано чи пізно почнуть спотикатись, випрямлена спина зігнеться, чорна борода посивіє, кучерява голова облисіє, прекрасне обличчя вкриється зморшками, глибокий погляд очей потьмяніє, але добре серце подібне сонцю, воно випромінює яскраве світло, ніколи не змінюється і завжди дотримується правильного шляху».

Назвіть відомі твори, крилаті вислови, у яких згадується серце. Завдяки яким фізіологічним особливостям серце широко відображено в літературі? Висловіть судження щодо значення знань про функції та будову серця для збереження здоров’я.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке система кровообігу? 2. Що входить до складу серцево-судинної системи людини? 3. Що таке серце? 4. Яка функція серця? 5. Що таке серцевий цикл? 6. Назвіть три фази серцевого циклу.

7-9 балів • 7. Яка будова й значення серцево-судинної системи? 8. Яка будова та функції серця у людини? 9. Чим зумовлена висока працездатність серця?

10-12 балів • 10. Обґрунтуйте особливості будови серця людини у взаємозв’язку з його функцією.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст