Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Організм має власного охоронця - імунну систему

для захисту від негативних чинників ззовні

та знешкодження сторонніх агентів із середини.

Навчальний атлас з фізіології та анатомії «Людина»

§ 30. Імунна система

Основні поняття й ключові терміни: ІМУННА СИСТЕМА.

Пригадайте! Що таке регуляторні системи?

Знайомтесь!

Першу Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав німецький бактеріолог, один із засновників імунології Еміль фон Берінг «за праці, присв’ячені особливому способу лікування дифтерії». Його дослідження з морськими свинками (Cavia porcellus) призвели до створення сироваткової терапії (серотерапія), яка за формулюванням Нобелівського комітету стала «переможною зброєю проти хвороб та смерті».

ЗМІСТ

Яке значення імунної системи?

ІМУННА СИСТЕМА - сукупність органів, тканин, клітин, які захищають організм від генетично чужорідних клітин або речовин, що надходять із середовища чи утворюються в організмі. Разом із нервовою та ендокринною, із якими тісно взаємопов’язана, належить до регуляторних систем. Імунна система є багатокомпонентною, тому що до її складу входять різні речовини, клітини та органи (іл. 57). Прикладом речовин імунної системи є лізоцим, антитіла (захисні білки проти чужорідних антигенів), цитокіни (сигнальні білки, що здійснюють зв’язок між клітинами та органами імунної системи). Клітини імунної системи умовно можна поділити на основні (Т-лімфоцити, В-лімфоцити) та допоміжні (наприклад, тромбоцити, які склеюють і фагоцитують мікроорганізми), а органи імунної системи - на центральні та периферичні.

Іл. 57. Імунна система людини

Імунна система є основним об’єктом дослідження імунології. Засновниками імунології були Е. фон Берінг, Е. Дженнер, Л. Пастер, І. Мечніков, П. Ерліх. Серед видатних українських імунологів Д. Заболотний, М. Гамалія, О. Богомолець. Імунологія - це та галузь біології, яка має найбільшу кількість лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини, серед яких усесвітньо відомі І. І. Мечников, К. Ландштейнер, Ф. Бернет, П. Медавар та ін.

Отже, органи та клітини імунної системи відіграють важливу роль в імунній регуляції гомеостазу внутрішнього середовища та формуванні адаптації організму людини до умов довкілля.

Які органи імунної системи є центральними?

До центральних (первинних) органів імунної системи належать тимус й кістковий мозок.

Тимус (загруднинна залоза) - орган імунної системи, у якому утворюються Т-лімфоцити (іл. 58). Також у цій ендокринній залозі виробляються гормони (тимозин, тимопоетин), які забезпечують дозрівання різних видів Т-лімфоцитів. Навіть у похилому віці лімфоїдна тканина тимусу повністю не зникає, залишаючись у формі острівців, оточених жировою тканиною.

Іл. 58. Тимус людини

Кістковий мозок - це кровотворний орган, у якому містяться стовбурові клітини, які дають початок усім імунокомпетентним клітинам (іл. 59). Цей орган є місцем утворення В-лімфоцитів. В організмі дорослої людини розрізняють червоний та жовтий кістковий мозок, які утворені ретикулярною сполучною тканиною. Маса кісткового мозку становить 4 % маси тіла, тобто близько 2,6 кг. Імунокомпетентними клітинами, що розвиваються з клітин кісткового мозку, є лейкоцити.

Іл. 59. Кістковий мозок людини

Отже, кістковий мозок і тимус є центральними органами імунної системи, тому що саме вони забезпечують утворення клітин, що беруть участь в імунній відповіді.

Яке значення периферичних органів імунної системи?

До периферичних (вторинних) органів імунної системи належать мигдалики, лімфатичні вузли, селезінку, апендикс.

Мигдалики - скупчення лімфоїдної тканини, розташовані у глотці. Розрізняють 6 мигдаликів: два піднебінних (гланди), два трубні, глотковий, язиковий. Імунні клітини мигдаликів «знайомляться» з осілими на слизовій оболонці вірусами, бактеріями, алергенами і розносять отриману інформацію в інші імунні органи. Клітини мигдаликів знищують мікроорганізми, які потрапляють у ротову порожнину з повітрям та їжею, а також утворюють антитіла.

Лімфатичні вузли - невеликі утвори округлої або бобоподібної форми, у яких відбувається розвиток як клітинної, так і гуморальної імунної відповіді (іл. 60). Вузли розміщуються по ходу лімфатичних судин переважно на шиї, у паху, стінках травного тракту й дихальних шляхів. Лімфа, що проходить крізь вузли, збагачується лімфоцитами й позбавляється сторонніх часток. У лімфатичних вузлах здійснюються затримання й знищення антигенів із тканинної рідини та лімфи.

Селезінка - непарний орган, розміщений у лівій верхній частині черевної порожнини (іл. 67). Як орган імунної системи селезінка здійснює імунологічний контроль крові, тобто видаляє застарілі формені елементи крові. Окрім того, клітини селезінки виробляють антитіла, захоплюють та знищують віруси, бактерії та ін.

Апендикс - порожнистий червоподібний відросток сліпої кишки людини. У цьому відростку розташована велика кількість лімфатичних вузликів з клітинами, які захищають кишечник від інфекції та онкологічних захворювань.

Іл. 60. Лімфатичний вузол

Іл. 61. Селезінка людини

Отже, периферичні органи імунної системи забезпечують перебування імунокомпетентних клітин і розвиток імунних реакцій проти антигенів, із якими зіштовхується організм упродовж життя.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Імунна система людини

Розгляньте ілюстрацію, розпізнайте позначені органи та визначте їхні функції. Заповніть у зошиті таблицю.

Таблиця 34. БУДОВА Й ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Назва

Функції

1 -

2 -

3 -

4, 6, 8 -

5 -

7 -

Доведіть взаємозв’язок імунної системи з іншими регуляторними системами організму.

БІОЛОГІЯ + ПСИХОЛОГІЯ

Емоції та імунна система

«У письменника Н. Казинса було виявлено серйозне захворювання хребта. Коли лікарі прямо сказали Норману, що його шанс вижити є мізерно малий - усього 1 до 500, він не спав усю ніч. А ранок зустрів з твердим рішенням - боротися за життя. Причому, досить оригінальним способом - за допомогою кінокомедій. По 5-6 годин на день цей чоловік, прикутий до ліжка, реготав над смішними фільмами, а в перервах слухав веселі історії, якими розважали його близькі та друзі. І, дивна річ, через деякий час невиліковний, за вердиктом лікарів, хворий піднявся на ноги». Спробуйте пояснити взаємозв’язок емоцій та нервової системи людини з імунною системою?

БІОЛОГІЯ + НАУКА

Луї Пастер та імунологія

Луї Пастер (1822-1895) - видатний французький вчений, із яким пов’язують зародження інфекційної імунології. Цей талановитий науковець запропонував уводити ослаблені культури мікробів в організм курей, щоб спричинити несприйнятливість до даного захворювання. Про яке відкриття йдеться? Оцініть внесок Луї Пастера у розвиток імунології.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке імунна система? 2. Що вивчає імунологія? 3. Який склад імунної системи? 4. Яке значення імунної системи? 5. Назвіть центральні органи імунної системи. 6. Назвіть периферичні органи імунної системи.

7-9 балів • 7. Які особливості імунної регуляції? 8. Які органи імунної системи є центральними? 9. Яке значення периферичних органів імунної системи?

10-12 балів • 10. Доведіть взаємозв’язок імунної системи з нервовою та ендокринною.