Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Узагальнення теми 5. Дихання

Таблиця 32. ДИХАННЯ ЛЮДИНИ

Етапи дихання

I. Зовнішнє дихання (газообмін)

II. Транспорт газів в організмі

III. Внутрішнє дихання

Типи дихання

1. Грудний (реберний)

2. Черевний (діафрагмальний)

3. Змішаний (реберно-діафрагмальний)

Процеси дихання

1. Вентиляція легень (конвекція)

2. Газообмін у легенях (дифузія)

3. Перенесення газів кров’ю (конвекція)

4. Газообмін у тканинах (дифузія)

5. Клітинне дихання

(окиснення в мітохондріях)

Функції дихання

1. Повітроносна

2. Видільна

3. Газообмін

4. Теплорегуляторна

5. Захисна

6. Чуттєва

7. Звукоутворювальна

Органи дихання

I. Повітроносні шляхи

• Носова порожнина (cavitas nasi)

• Глотка (pharynx)

• Гортань (larinx)

• Трахея (trachea)

• Бронхи (bronchos)

II. Органи газообміну

• Легені (pneumon, pulmones)

Регуляція дихання

I. Нервова регуляція (дихальний центр довгастого мозку):

• мимовільна нервова регуляція (завдяки автоматії дихального центру - безумовно-рефлекторна діяльність);

• довільна нервова регуляція (кора півкуль – умовно-рефлекторна діяльність).

II. Гуморальна регуляція (залежить від СО2)

Хвороби органів дихання

I. Інфекційні хвороби (грип, туберкульоз, риніт, ларингіт, фарингіт, бронхіт, трахеїт, пневмонія, ангіна, кір, краснуха та ін.).

II. Неінфекційні хвороби (пневмоторакс, бронхіальна астма, силікози, антракози, азбестози, пухлинні хвороби та ін.)

Методи дослідження дихання

1. Флюорографія

2. Томографія

3. Спірометрія