Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Узагальнення знань теми 2. Опора та рух

Узагальнююча таблиця 21. ОПОРА ТА РУХ ЛЮДИНИ

Опора людини

Рух людини

Молекулярний рівень

У складі кісток є: неорганічні сполуки (вода, кальцію карбонат, кальцію фосфат) - надають кісткам твердості й міцності; органічні речовини (колаген, осеїн) - надають кісткам пружності й гнучкості

У складі м’язів є: неорганічні сполуки (вода, йони Са2+, К+, Na+) - для виникнення збудження; органічні сполуки (міозин, актин, глікоген, АТФ) - побудова міофібрил, джерело енергії

Клітинний рівень

У реалізації опори беруть участь хрящові клітини (хондроцити), кісткові клітини (остеоцити), міжклітинна речовина

У реалізації руху беруть участь клітини м’язової тканини (міоцити, кардіоміоцити, м’язові волокна)

Тканинний рівень

Опору забезпечують тканини внутрішнього середовища (хрящова та кісткова)

Функцію руху здійснюють м’язові тканини: посмугована й непосмугована.

Органний рівень

Органами опори є хрящі (волокнистий, гіаліновий, еластичний) та кістки (трубчасті, плоскі, губчасті, змішані й повітроносні)

Органи руху - гладкі, скелетні та серцевий м’язи. Їх фізичні властивості: сила, швидкість скорочення, витривалість, тонус.

Системний рівень

Хрящі та кістки формують кістковий ендоскелет, що є пасивною частиною в складі опорно-рухової системи

М’язи утворюють м’язову систему, яка є активною частиною опорно-рухової системи

Організмовий рівень

Скелет людини поділяється на відділи:

I. Скелет голови (мозковий і лицевий відділи черепа)

II. Скелет тулуба (хребет й грудна клітка)

III. Скелет кінцівок (плечовий пояс, скелет вільної верхньої кінцівки, тазовий пояс, скелет вільної нижньої кінцівки)

М’язова система поділяється на відділи:

I. М’язи голови (жувальні й мімічні)

II. М’язи тулуба (шиї, грудної клітки, живота, спини)

III. М’язи кінцівок (плечового поясу, вільної верхньої кінцівки, тазового поясу, вільної нижньої кінцівки)