Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Тема 7. Виділення. Терморегуляція

Finis coronat opus (Фініш увінчує справу).

Латинський вираз

§ 36. Виділення – важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи

Основні поняття й ключові терміни: ВИДІЛЕННЯ. СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА. Нирки. Нефрон.

Пригадайте! Що таке обмін речовин та енергії? Що таке гомеостаз?

Поміркуйте!

Грецька літера «псі» - символ психології

Чимало прислів’їв указують на необхідність гарного завершення праці. Наприклад: «Добре роби, доброго й кінця дожидай», «Добрий початок - гарне діло, та добрий фініш - ще краще». Чому, із погляду позитивної психології, таким важливим є гарне завершення якоїсь справи?

ЗМІСТ

Яке біологічне значення процесів виділення?

ВИДІЛЕННЯ (ЕКСКРЕЦІЯ) - процес видалення з організму непотрібних продуктів обміну речовин та надлишку води й солей. Унаслідок обміну речовин та енергії в організмі з’являються зайві для нього сполуки: 1) кінцеві продукти розщеплення поживних речовин (СО2, Н2О, жовчні пігменти, сечовина, сечова кислота, амоніак); 2) надлишкові сполуки (солі, вода); 3) чужорідні сполуки (солі важких металів, барвники); 4) отруйні сполуки (амоніак, індол, ацетон, гідрогену пероксид та ін.).

Основні процеси виділення

1. Розчинення продуктів обміну й видалення з сечею, слиною, потом

2. Перетворення продуктів обміну в нерозчинні й видалення через травну систему

3. Видалення продуктів обміну в газоподібному стані через легені

У виділенні непотрібних сполук у людини беруть участь: легені (виділяються СО2, Н2О у вигляді пари, ацетон), шкіра (у складі поту видаляються Н2О, солі, сечовина, сечова кислота, амоніак, молочна кислота), травна система (неперетравлені рештки, солі важких металів, холестерол, жовчні пігменти), сечовидільна система (сечовина, надлишок солей, сечова кислота, Н2О та ін.).

Виділення відбувається внаслідок різних фізичних та хімічних процесів. Так, отруйний амоніак (кінцевий продукт обміну білків) у клітинах печінки хімічним чином перетворюється в сечовину, що розчиняється в плазмі крові, транспортується з кров’ю до нирок, фільтрується з утворенням сечі й видаляється з організму. Пектинові речовини, що входять до складу фруктів та овочів, здатні зв’язувати важкі метали й радіонукліди з утворенням нерозчинних комплексів, що видаляються з організму через травну систему.

Результатом процесів виділення є низка важливих для організму функцій:

  • видалення кінцевих продуктів обміну речовин для збереження рівноваги оборотних біохімічних реакцій;
  • знешкодження отруйних продуктів обміну речовин для запобігання загибелі клітин;
  • регуляція складу речовин в організмі для підтримання гомеостазу.

Отже, біологічна необхідність виділення полягає у здійсненні видільної, захисної та регуляторної функцій, завдяки чому зберігається постійність внутрішнього середовища організму в змінних умовах навколишнього середовища.

Яка будова та функції сечовидільної системи?

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА - сукупність органів, що забезпечують утворення та видалення з організму сечі. Більша частина кінцевих продуктів обміну (близько 75 %) виділяється саме через сечовидільну систему, до складу якої входять: нирки (1), сечоводи (2), сечовий міхур (3) і сечівник (4) (іл. 74).

Іл. 74. Будова сечовидільної системи

Нирки (лат. ren) - парні органи, що прилягають заочеревинно до задньої стінки черевної порожнини по обидва боки від хребта. У дорослої людини маса однієї нирки становить близько 120 г (0,43 % від загальної маси тіла). Основні функції нирок людини: 1) видільна (видалення сечовини, надлишку води, солей, токсичних і чужорідних сполук); 2) гомеостатична (підтримання оптимального для клітин вмісту солей, йонів, води у внутрішньому середовищі); 3) регуляторна (утворення речовин, що регулюють артеріальний тиск, кровотворення, обмін солей).

Ззовні нирки вкриті сполучнотканинною капсулою з прошарком жирової тканини, що захищає їх від механічних упливів та температурних перепадів, утримує в певному положенні. На увігнутому краю нирки розташовані ниркові ворота, якими проходять сечовід, кровоносні й лімфатичні судини, нерви (іл. 75). Завдяки нирковим артеріям і нирковим венам нирки людини забезпечуються кров’ю (отримують близько 1,5 л/хв). Враховуючи відносно невелику масу нирки, можна стверджувати, що нирки отримують крові у 4-5 разів більше, ніж серце та мозок. Проте більша частина цієї крові використовується для виконання їхньої основної функції - видалення з крові рідких продуктів обміну.

Іл. 75. Будова нирки: 1 - сечовід; 2 - ниркова вена; 3 - ниркова артерія; 4 - ниркова миска; 5 - капсула нирки; 6 - кіркова речовина; 7 - ниркові чашки; 8 - ниркові піраміди, що утворюють мозкову речовину

Основною структурною та функціональною одиницею нирок людини є нефрон. Їх у кожній нирці майже по мільйону, і всі вони разом утворюють потужний апарат сечоутворення. Капсули нефронів формують у нирках зовнішню кіркову речовину а їхні звивисті канальці та сечозбірні трубки утворюють ниркові піраміди в складі внутрішньої мозкової речовини. Вершини ниркових пірамід відкриваються у ниркові чашки, які переходять у ниркову миску. Усі ці утвори нирок забезпечують швидке збирання сечі та її потрапляння до сечоводу.

Сечовід - парний орган у вигляді трубки, що забезпечує відведення сечі з нирок у сечовий міхур. Це непарний орган, що є резервуаром для нагромадження сечі. Місткість його становить 0,5-1,0 л. На межі з сечівником є коловий м’яз-затискач (сфінктер), що запобігає мимовільному сечовиділенню.

Сечівник - непарний трубчастий орган, яким сеча від сечового міхура виділяється назовні. Відкривається невеликим отвором у ділянці статевих органів.

Отже, органи сечовидільної системи забезпечують швидке утворення та видалення з організму рідких продуктів обміну речовин.

Як будова нефронів взаємопов’язана з їхніми функціями?

Основна функція нефронів - сечоутворення - здійснюється за допомогою таких процесів як фільтрація та реабсорбція.

У кожному нефроні розрізняють ниркове тільце (тільце Мальпігі), що складається з клубочка, капсули клубочка (капсула Боумена-Шумлянського) та канальцевого апарату. До нефронів від ниркової артерії відгалужуються дрібні судини, що приносять кров. Їх називають приносними клубочковими артеріолами. У капсулі клубочка вони розгалужуються на сітку капілярів (клубочок), у яких кров фільтрується. Фільтрація виникає внаслідок того, що виносна клубочкова артеріола, яка виносить кров від клубочка, має менший діаметр, аніж приносна. Завдяки цьому виникає тиск у 70-80 мм рт. ст.

Відфільтрована плазма надходить у порожнину капсули клубочка й рухається далі проксимальним звивистим канальцем, стінки якого утворені епітеліальними клітинами з великою кількістю мікроворсинок. Це пристосування для активного всмоктування з відфільтрованої плазми корисних речовин та їх повернення у кров. Такий процес називають реабсорбцією. На цей процес затрачається близько 80 % кисню, що потрапляє до нирок. Далі проксимальний звивистий каналець спрямовує рідину до петлі нефрона (петля Генле), що переходить у дистальний звивистий каналець. Сеча концентрується й надходить у сечозбірну трубку.

Отже, основними процесами, що відбуваються у нефронах, є фільтрація та реабсорбція.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Будова нефрону

Зіставте назви елементів будови нефрону з їхніми позначеннями на ілюстрації: А - клубочок; В - приносна клубочкова артеріола; Е - петля нефрона; З - виносна клубочкова артеріола; И - сечозбірна трубка; Н - венула; О - капсула клубочка; П - вторинна капілярна сітка; Р - проксимальний звивистий каналець; С - дистальний звивистий каналець.

Якщо правильно зіставите й заповните таблицю відповідей, то ви отримаєте назву гормону гіпоталамусу, що регулює зворотнє всмоктування води в організмі людини.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

БІОЛОГІЯ + ЛАТИНА

Органи сечовидільної системи

Виберіть ознаки, що характеризують орган.

Латинська назва

Особливість будови

Функція

1 cor

1 наявність нефронів

1 накопичення й видалення сечі

2 hepar

2 стулкові клапани

2 кровотворення

3 vesica urinaria

3 зовнішній та внутрішній колові м’язи-сфінктери

3 секреція гормонів

Установіть зв’язок між будовою та функціями цього органу.

БІОЛОГІЯ + ХАРЧУВАННЯ

Кухона сіль та нирки

«Біле золото» землі - кухонна сіль - із незапам’ятних часів є незмінним супутником людини. В окремі історичні періоди сіль цінувалася нарівні із золотом. Кухонна сіль найдавніша зі спецій, її використовують як смакову речовину й для консервування харчових продуктів. Добова норма споживання солі для людини 4-6 грамів. Чому без кухонної солі життя людини є неможливим? У чому проявляється шкідливий вплив надлишку солі на організм людини? Яка роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. 1. Що таке виділення? 2. Назвіть основні шляхи виділення. 3. Що таке сечовидільна система? 4. Назвіть органи сечовидільної системи. 5. Що таке нефрони? 6. Назвіть основні механізми сечоутворення.

7-9 балів • 7. Яке біологічне значення процесів виділення? 8. Яка будова й функції сечовидільної системи? 9. Як будова нефронів взаємопов’язана з їхніми функціями?

10-12 балів • 10. Яка роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.