Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

У кожної залози свій характер і своя душа.

Дитяча енциклопедія

§ 61. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Основні поняття й ключові терміни: ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ. ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ.

Пригадайте! Що таке ендокринна система?

Цікаво знати!

Вивченням гербів займається особлива наука - геральдика. Історія її починається з часів раннього Середньовіччя, коли з’явилися перші фамільні, міські та державні герби. Тоді ж були розроблені й перші правила геральдики, згідно з якими належало розміщувати на гербах символи, фігури, написи й кольори, що дозволяли розпізнавати їх власників. Цікаво, а які гербові емблеми ви запропонуєте для кожної з ендокринних залоз?

ЗМІСТ

Яке значення залоз внутрішньої секреції?

ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ - це залози, що не мають вивідних проток, утворюють гормони та виділяють їх у кров. До цієї групи належать гіпофіз й епіфіз, щитоподібна та прищитоподібні залози, тимус та надниркові залози.

Гіпофіз (нижній мозковий придаток) - непарна ендокринна залоза, розташована при основі головного мозку (іл. 106). Це невелика залоза, маса якої досягає 0,5 г. У гіпофізі виділяють три частки: передню, проміжну та задню.

Іл. 106. Гіпофіз - центральна ланка ендокринної регуляції

Кожна з них продукує гормони з різними функціями. Передня частка гіпофіза виробляє гормони, які регулюють ріст людини (гормон росту, або соматотропін) та впливають на діяльність інших ендокринних залоз (тропні гормони). Середня частка виробляє меланотропін, який сприяє синтезу меланіну й зумовлює колір шкіри. Задня частка гіпофіза виконує функцію «депо» гормонів, які синтезуються в гіпоталамусі - вазопресину й окситоцину. Вазопресин зменшує виведення сечі, підвищує кров’яний тиск, а окситоцин регулює певні репродуктивні функції (пологи, лактацію, материнську поведінку).

Епіфіз (шишкоподібна залоза, верхній мозковий придаток) - непарна ендокринна залоза, що розвивається як виріст проміжного мозку (іл. 107). Маса його у дорослої людини - 100-200 мг. Через органи зору епіфіз отримує світлову інформацію про зовнішнє середовище й забезпечує діяльність «біологічного годинника». В епіфізі синтезується гормон мелатонін, який запобігає передчасному статевому розвитку, бере участь у біологічних ритмах організму та ін. Світло здійснює гальмівний вплив на активність епіфіза, а темрява - стимулюючий. Під впливом сонячного світла в епіфізі виробляється серотонін, а в нічний час - мелатонін. В останні роки із мелатоніном пов’язують сповільнення процесів старіння й подовження тривалості життя людини.

Іл. 107. Епіфіз людини

Щитоподібна залоза (тиреоїдна залоза) - непарна ендокринна залоза, розташована на передній поверхні щитоподібного хряща гортані (іл. 108). Вона прикріплюється до трахеї й гортані щільною волокнистою тканиною й складається з правої та лівої дольок, з’єднаних перешийком. Це найбільша з ендокринних залоз, маса якої близько 30-60 г. Щитоподібна залоза виділяє йодовмісні гормони тироксин і трийодтиронін та гормон тиреокальцитонін. Тироксин і трийодтиронін стимулюють ріст і розвиток органів і тканин, особливо кісткової та нервової. Крім того, вони прискорюють обмін речовин й виділення енергії. Тиреокальцитонін регулює вміст Кальцію в крові й сприяє його збереженню в кістках.

Іл. 108. Щитоподібна і прищитоподібні залози людини

Прищитоподібні залози - парні ендокринні залози у вигляді маленьких тілець, занурених у тканину щитоподібної залози (іл. 109). Прищитоподібні та щитоподібна залоза вкриті спільною волокнистою капсулою. Загальна маса цих найдрібніших залоз близько 0,3 г. Клітини залоз синтезують паратгормон, який регулює обмін Кальцію.

Тимус (загрудинна, або вилочкова залоза) - непарна ендокринна залоза, розташована за грудиною (іл. 109).

Іл. 109. Тимус людини

Ця залоза складається із залозистих клітин, які утворюють дві частки, що нагадують вилочку. Маса та розміри залози змінюються з віком. У новонародженого вона важить близько 12 г, у підлітковому віці - близько 40 г, а після статевого дозрівання маса залози поступово зменшується, заміщується жировою клітковиною й у віці 50-90 років маса залози становить близько 14 г. Тимус відіграє основну роль у розвитку клітинного імунітету. Доведено важливу роль цієї залози у регуляції активності надниркових залоз у всі періоди життя людини. Основним гормоном залози є тимозин, який впливає на диференціацію Т-лімфоцитів.

Надниркові залози - парні ендокринні залози, розташовані над нирками (іл. 110). Надниркові залози складається з двох шарів: зовнішнього коркового та внутрішнього мозкового, які функціонують незалежно один від одного.

Іл. 110. Надниркові залози людини

Разом із нирками наднирники розміщені в жировій капсулі й вкриті нирковою фасцією.

Правий наднирник має трикутну форму, лівий - півмісячну. У дорослої людини маса наднирників досягає 10-14 г. Корковий шар виробляє гормони кортикостероїди, які регулюють водно-сольовий обмін та обмін білків, жирів і вуглеводів. Мозковий шар виділяє гормони адреналін та норадреналін, що забезпечують негайну мобілізацію ресурсів організму, активізацію функцій органів, спрямовану на виживання організму в стресових ситуаціях. Загалом, функції надниркових залоз складні й різноманітні: вони регулюють обмін речовин, тиск крові, тонус м’язів, стан імунітету та ін.

Отже, залози внутрішньої секреції забезпечують гомеостаз внутрішнього середовища та пристосованість до змін у зовнішньому середовищі.

Як значення залоз змішаної секреції?

ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ - це залози, що виконують зовнішню та внутрішню секреторні функції. До них належать підшлункова залоза та статеві залози.

Підшлункова залоза - це непарна залоза, яка виробляє травний сік (зовнішня секреція) та гормони (внутрішня секреція) (іл. 111). Ця травна залоза розташована позаду шлунку, складається з головки, тіла і хвоста. Підшлункова залоза має вигляд видовженої пірамідки завдовжки 20 см. Гормони підшлункової залози - інсулін і глюкагон - регулюють обмін вуглеводів. Підвищення секреції інсуліну веде до збільшення поглинання глюкози клітинами й відкладання в печінці та м’язах глікогену, зниження концентрації глюкози в крові. Глюкагон діє протилежно інсуліну - стимулює розщеплення глікогену до глюкози.

Іл. 111. Підшлункова залоза

Статеві залози - це парні залози, які виробляють статеві клітини (зовнішня секреція) та статеві гормони (внутрішня секреція) (іл. 116). Чоловічими статевими залозами людини є яєчка, а жіночими - яєчники. Статеві залози разом із продукцією сперматозоонів і яйцеклітин виділяють у кров статеві гормони - андрогени й естрогени. Обидві групи гормонів утворюються як у чоловічих, так і в жіночих статевих залозах. Однак у чоловіків переважають андрогени, а в жінок - естрогени. Найактивнішими серед андрогенів є тестостерон, а серед естрогенів - естрадіол та прогестерон. Статеві гормони починають вироблятися ще в зародковому періоді, вони контролюють утворення й ріст усіх органів чоловічої та жіночої статевих систем, визначають тип статури й особливості будови кістково-м’язового апарату. У період статевого дозрівання вони відповідають за формування вторинних статевих ознак, впливають на ріст, обмін речовин, фізичний та психічний розвиток.

Іл. 112. Статеві залози

Отже, залози змішаної секреції регулюють обмін речовин та розмноження у людини.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Значення гормонів в організмі людини

Заповніть у робочому зошиті таблицю та зробіть узагальнюючий висновок про значення гормонів для організму людини.

Таблиця 70. ЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Залоза

Гормони залози

Функції гормонів

Гіпофіз

Епіфіз

Щитоподібна

Прищитоподібні

Тимус

Наднирники

Підшлункова

Статеві

ПРОЄКТ

Йододефіцит у людини, його наслідки та профілактика

Йод як хімічний елемент відкрив у 1811 році французький хімік Б. Куртуа. Якось, зачиняючи свій заклад, він вирішив вигнати надвір кішку. Налякана кішка плигнула з полиці й перекинула склянку з концентрованою сульфатною кислотою на попіл з морських водоростей. Вражений аптекар помітив фіалковий дим. Що таке Йод і яке біологічне значення цього хімічного елемента? Підготуйте проект, у якому вкажіть причини йододефіциту та обґрунтуйте рекомендації щодо профілактики йододефіциту в організмі людини.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке залози внутрішньої секреції? 2. Назвіть ендокринні залози людини. 3. Що таке гіпофіз та епіфіз? 4. Назвіть гормони щитоподібної залози, тимусу та надниркових залоз. 5. Що таке залози змішаної секреції? 6. Назвіть гормони залоз змішаної секреції.

7-9 балів • 7. Яке значення залоз внутрішньої секреції? 8. Яке значення залоз змішаної секреції? 9. Яке значення гормонів у регуляції функцій організму людини?

10-12 балів • 10. Обґрунтуйте рекомендації щодо профілактики йододефіциту в організмі людини.