Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Шкіра - найбільший, найдавніший

та найдивовижніший орган людини.

Дитяча енциклопедія

§ 52. Сенсорні системи дотику, температури, болю

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНА СИСТЕМА ДОТИКУ. СЕНСОРНА СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРИ. СЕНСОРНА СИСТЕМА БОЛЮ.

Пригадайте! Що таке шкіра?

Поміркуйте!

Французький поет-символіст Артюр Рембо (1854-1891) у вірші «Відчуття» писав:

В блакитні вечори стежками йтиму я;

Колотиме стерня, траву почну топтати:

Відчує свіжість пилу тоді нога моя,

Я вітру голову дозволю овівати.

Яка сенсорна система забезпечує виникнення описаних відчуттів?

ЗМІСТ

Яка роль сенсорної системи дотику для організму людини?

Шкірні рецептори розкидані по всій поверхні тіла. У середньому на кожний 1 см2 припадає 100-200 больових, 12-15 холодових, 1-2 теплових і 25-30 дотикових рецепторів. Ці чутливі клітини й нервові закінчення є основою для трьох видів шкірної чутливості - дотикової, температурної та больової.

СЕНСОРНА СИСТЕМА ДОТИКУ - це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру та забезпечує формування відчуттів дотику, вібрації та тиску.

Таблиця 59. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ДОТИКУ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Рецептори шкіри здійснюють дотикову механорецепцію

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка слухової інформації та кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості тім’яної частки кори півкуль великого мозку

Органом дотику в людини є шкіра, яка містить дотикові (тактильні) рецептори декількох видів. Це вільні нервові закінчення, некапсульовані дотикові нервові тільця (Мейсснера), пластинчасті тільця (Фатера-Паччіні). У людини рецепторна поверхня сенсорної системи дотику величезна - від 1,4 до 2,1 м2. Найбільша чутливість властива нервовим закінченням кінчиків губ, язика, менша - кінчикам пальців рук, долоням. Низькою чутливістю до дотику характеризується шкіра спини, стоп, живота. Характер дотикових відчуттів залежить від рецепторів та частоти дії подразника. Якщо вона постійна, утворюється відчуття тиску, коли короткочасна - відчуття дотику, а за високої частоти зміни сили подразника - відчуття вібрації.

Отже, сенсорна система дотику відрізняється різноманітністю рецепторів і відчуттів та забезпечує дотикову чутливість людини.

Яке значення сенсорної системи температури для людини?

СЕНСОРНА СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРИ - це функціональна система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла та холоду Органом температурної чутливості у людини є шкіра, що містить

теплові й холодові рецептори. Холодові рецептори розміщені у поверхневих шарах шкіри, їх значно більше, ніж теплових, розміщених глибше. Найбільша кількість теплових рецепторів знаходиться в шкірі обличчя, а холодових - в шкірі спини. Інформація від терморецепторів через чутливі волокна спинномозкових нервів і висхідні провідні шляхи надходить до гіпоталамуса, де розміщений центр терморегуляції, і до зони шкірно-м’язової чутливості кори великого мозку. У головному мозку людини формуються два види температурного відчуття: динамічне (зміна температури) й статичне (сталий рівень температури). У людини існує особлива температурна чутливість у вигляді слідового температурного відчуття. Так, якщо притиснути на 20-30 с до лоба металевий предмет, а потім забрати його, то відчуття холоду зберігається упродовж десятків секунд. Це слідове відчуття холоду пов’язане з тривалою активністю холодових рецепторів.

Таблиця 60. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Теплові й холодові рецептори шкіри здійснюють терморецепцію

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка інформації та кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості тім’яної частки кори півкуль за участю гіпоталамуса (центр терморегуляції)

Отже, сенсорна система температури забезпечує здатність людини до підтримання постійної температури тіла.

Яка роль больових відчуттів для людини?

СЕНСОРНА СИСТЕМА БОЛЮ - це функціональна система, яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає про внутрішні та зовнішні фактори небезпеки для нашого тіла.

Таблиця 61. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ БОЛЮ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Згідно з теорією специфічності больової рецепції у шкірі та внутрішніх органах існують больові рецептори (ноцицептори)

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка інформації та формування больових відчуттів відбувається за участю проміжного мозку

Больову рецепцію забезпечують больові рецептори, що є первинночутливими вільними нервовими закінченнями. За механізмом збудження це механо- й хеморецептори. Больова чутливість в організмі людини є нерівномірною, відомі ділянки з винятковою чутливістю (рогівка ока, пульпа зуба) і є ділянки, позбавлені цієї чутливості (головний мозок).

Нервове проведення збудження від больових рецепторів здійснюється чутливими волокнами спинномозкових нервів. Мієлінові волокна проводять збудження, що визначають «швидкий біль», а безмієлінові - «повільний біль». Інформація про біль передається до таламуса, гіпоталамуса й ретикулярної формації. Частина сигналів від проміжного мозку досягає зони шкірної чутливості, де відбувається точне визначення болючої ділянки тіла.

Формування больових відчуттів відбувається за участю таламуса й гіпоталамуса. Оскільки гіпоталамус пов’язаний з регуляцією вегетативних функцій та емоційних реакцій, больові сигнали отримують емоційне забарвлення. Больові відчуття є єдиними відчуттями, які формуються за межами кори великого мозку, але й вони піддаються центральному контролю за участю задньої центральної звивини, лобової та потиличної частки.

Больові відчуття поділяють на: болі тіла (соматичні) й болі внутрішніх органів (вісцеральні), поверхневі й глибокі, повільні й швидкі. Розрізняють різні види болю: первинний та вторинний, відбитий та фантомний. Іноді в окремих людей спостерігається природжена нечутливість до болю. Біль відрізняється від інших відчуттів тим, що: а) характеризується вираженим емоційним забарвленням та супроводжується вегетативними порушеннями - почастішанням серцебиття, розширенням зіниць тощо; б) спричинюється неспецифічними подразниками, якими можуть бути тепло, тиск, звук та ін.; в) відсутня адаптація больового аналізатора.

Отже, біологічна роль сенсорної системи болю полягає в тому, що вона надає організму важливу інформацію про небезпеку ушкодження.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Дослідницький практикум

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ РЕЦЕПТОРІВ ШКІРИ

Мета: розвивати вміння дослідницької діяльності в процесі ознайомлення з температурною адаптацією шкіри.

Обладнання: посудини з водою різної температури, секундомір.

Теоретичні відомості

Адаптація рецепторів - це пристосування рецептора до сили подразнення. Зміна чутливості рецепторів відбувається не відразу, а вимагає певного часу. Швидкість адаптації різних рецепторів неоднакова. Швидко адаптуються зорові, слухові, нюхові рецептори, повільно - гравітаційні механорецептори, а значна частина больових рецепторів взагалі не адаптується. А якими є особливості адаптації терморецепторів у людини?

Хід роботи

Дослід 1. Опустіть кисть руки в гарячу (+40 °С) або холодну (+10 °С) воду. Одночасно запустіть секундомір і визначте час адаптації терморецепторів - тобто час, протягом якого відчуття тепла або холоду слабшає.

Дослід 2. Налийте в три посудини воду з температурою +10 °С, +25 °С, +40 °С. У першу помістіть праву руку, а в третю - ліву. Потім перенесіть обидві руки в середню посудину з температурою 25 °С. Оцініть відчуття рук.

Пояснення результатів.

БІОЛОГІЯ + МЕДИЦИНА

Головний біль

Головний біль знайомий переважній більшості людей. Найпоширеніший вид головного болю - біль напруги, і його відчувають близько половини населення планети. Найчастіше такий біль переслідує людей, що довго працюють в офісах, за комп’ютером, у задушливій атмосфері. А як виникає відчуття головного болю, адже в головному мозку больових рецепторів немає?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке сенсорна система дотику? 2. Які складові частини цієї системи? 3. Що таке сенсорна система температури? 4. Де формуються температурні відчуття? 5. Що таке сенсорна система болю? 6. Яке значення мають больові відчуття?

7-9 балів • 7. Яку роль виконує сенсорна система дотику для людини? 8. Яке значення має сенсорна система температури для людини? 9. Які особливості сенсорної системи болю?

10-12 балів • 10. Яке значення має шкірна чутливість для забезпечення процесів життєдіяльності організму?