Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Оскільки є такий закон, як гравітація,

Всесвіт може і буде створювати себе з нічого.

Стівен Гокінг

§ 51. Сенсорні системи рівноваги та руху

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНА СИСТЕМА РІВНОВАГИ. СЕНСОРНА СИСТЕМА РУХУ.

Пригадайте! Що таке внутрішнє вухо?

Поміркуйте!

Гравітація (сила тяжіння), яку першим почав вивчати І. Ньютон, - це та сила, яка утримує будь-який предмет чи живий організм на Землі, не даючи йому змоги полетіти в Космос. Із гравітацією нам доводиться зіштовхуватися на кожному кроці. Ходьба, їзда на велосипеді, стрибки, катання на ковзанах, плавання, біг і падіння були б неможливі без гравітації. А які сенсорні системи відповідають за орієнтацію та рухи тіла й органів у гравітаційному полі Землі?

ЗМІСТ

Яке значення має сенсорна система рівноваги?

СЕНСОРНА СИСТЕМА РІВНОВАГИ (або гравітацій на сенсорна система) - це функціональна система, що спеціалізується на сприйманні гравітаційного поля й зумовлює орієнтацію тіла в ньому. Цей аналізатор сприймає прискорення, положення тіла в просторі, зміни положення голови й тулуба, координує рухи та зберігає рівновагу тіла.

Таблиця 57. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Рецепторні клітини, що сприймають впливи гравітації - це волоскові клітини внутрішнього вуха (гравітаційна механорецепція)

Провідниковий

Нервове проведення збудження здійснює вестибулярний нерв

Центральний

Кіркове формування відчуттів відбувається за участю мозочка, стовбура головного мозку й кори півкуль

Орган рівноваги в людини - вестибулярний апарат, який є частиною внутрішнього вуха. Складається із присінка (переддвер’я), у якому розрізняють овальний та круглий мішечки та 3 півколових каналів із ампулами. Уся ця система заповнена рідиною (іл. 100).

Перший етап сприйняття - гравітаційну механорецепцію - здійснюють волоскові клітини, у яких виникає збудження після механічного подразнення рідиною внутрішнього вуха.

Іл. 100. І. Вестибулярний апарат: 1 - ампули; 2 - півколові канали; 3 - овальний мішечок; 4 - круглий мішечок; 5 - переддвер’я. II. Отолітовий апарат: 6 - отоліти; 7 - отолітова мембрана; 8 - нервові волокна; 9 - опорні клітини; 10 - волоскові клітини. III. Гребінець: 11 - волоскова клітина

Волоскові клітини отолітового апарату, що розташовані на внутрішніх ділянках присінка, сприймають прямолінійні прискорення під час горизонтальних і вертикальних рухів тіла. А в ампулах півколових каналів, розташованих взаємоперпендикулярно в 3 різних площинах, містяться гребінці. Волоскові клітини цих утворів сприймають обертальні рухи тіла й голови.

Нервове проведення збудження здійснюється гілкою присінково-завиткового нерва (вестибулярний нерв). Інформація надходить через сітчастий утвір до мозочка для забезпечення підсвідомої координації рухів. Частина сигналів проходить до гіпоталамуса, де формується відчуття закачування і через таламус - до кори півкуль, де створюються свідомі відчуття положення тіла в просторі.

Кіркове формування відчуттів відбувається в єдності із зоровими, слуховими та іншими відчуттями й відіграє важливу роль у пізнанні людиною просторових відношень.

Отже, сенсорна система рівноваги здійснює сприйняття гравітаційної інформації й формування відчуттів рівноваги й положення тіла в просторі.

Яка роль сенсорної системи руху у зв’язку організму із середовищем?

СЕНСОРНА СИСТЕМА РУХУ - це функціональна система, яка забезпечує сприймання, проведення та обробку інформації від рецепторів, розміщених у м’язах, сухожилках, фасціях і суглобах.

Таблиця 58. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ РУХУ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Рецепторні клітини сприймають механічні впливи (рухова механорецепція)

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють чутливі волокна в складі черепно-мозкових і спинно-мозкових нервів (нервове проведення збудження)

Центральний

Кіркове формування відчуттів відбувається за участю рухової зони в тім’яній частці кори півкуль великого мозку

Рухову механорецепцію забезпечують внутрішні механорецептори м’язів, сухожилок, суглобів і фасцій (пропрірецептори). В опорно-руховій системі людини є декілька типів цих рецепторів: м’язові веретена, сухожилкові веретена та суглобові рецептори.

Нервове проведення збудження від рецепторів здійснюється по висхідних шляхах спинного мозку до рухової зони кори півкуль та мозочка.

Кіркове формування відчуттів положення тіла та рухів (кінестетичні відчуття) відбувається в результаті аналізу в руховій зоні інформації від усіх різновидів рухових рецепторів. Руховими відчуттями є відчуття положення кінцівок, частин тіла чи всього тіла в просторі, відчуття переміщення, відчуття сили та ін.

Отже, сенсорна система руху є регулятором локомоції людини та основою сприйняття простору й часу.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Сенсорні системи рівноваги та руху

Порівняйте основні процеси сенсорних систем рівноваги та руху. Сформулюйте висновок про їх подібність та відмінності, запишіть у робочий зошит.

Ознаки

Сенсорна система рівноваги

Сенсорна система руху

Рецепція

Проведення збудження

Кіркове формування відчуттів

Біологічне значення

БІОЛОГІЯ + ЗДОРОВ’Я

Морська хвороба й сенсорна система рівноваги

Морська хвороба (кінетоз) - захворювання, яке виникає в результаті монотонних коливальних рухів. Проявляється відчуттям заколисування, запамороченням, нудотою, втратою апетиту, або навіть блюванням. На неї страждають не лише ті, що подорожують морем, але й пасажири в автомобілях, потягах і літаках. До захитування схильна майже половина дітей, подорожуючих автомобілем і літаком, і майже усі пасажири, що опинилися на борту суден у бурхливому морі. А яка причина морської хвороби?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке сенсорна система рівноваги? 2. Назвіть відділи сенсорної системи рівноваги. 3. Що таке вестибулярний апарат? 4. Що таке сенсорна система руху? 5. Назвіть основні процеси, що формують рухові відчуття. 6. Де формуються відчуття рухів?

7-9 балів • 7. Яке значення має сенсорна система рівноваги? 8. Яка роль сенсорної системи руху в забезпеченні зв’язку організму із середовищем? 9. Які функції вісцеральної сенсорної системи?

10-12 балів • 10. Яка роль сенсорних систем рівноваги та руху для забезпечення процесів життєдіяльності організму?