Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Нюх і смак - це хімічні лабораторії організму.

Є. Яковлева

§ 50. Сенсорні системи нюху й смаку

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНА СИСТЕМА НЮХУ Нюх. СЕНСОРНА СИСТЕМА СМАКУ. Смак.

Пригадайте! Що таке рецептори?

Вступна вправа

Спробуйте одним словом відповісти на ці п’ять запитань.

Чому букетик фіалок, поставлений на роялі, заважає співаку брати високі ноти? Чому після натирання часником ступні ноги ви відчуєте в роті смак часнику? Чому вдихання бергамотової олії підвищує гостроту зору в сутінках? Чому хлороформ під час вдихання викликає відчуття солодкого? Чому ментолова жувальна гумка викликає температурне відчуття холоду?

ЗМІСТ

Яке значення має нюхова сенсорна система?

НЮХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це система, яка забезпечує сприйняття хімічних летких подразників і формування нюхових відчуттів. Чутливість нюхової сенсорної системи людини дуже велика: один нюховий рецептор може збуджуватися окремими молекулами пахучої речовини. Ще однією властивістю нюхового аналізатора є його тісний зв’язок із центрами слухової та смакової сенсорних систем.

Таблиця 55. ВІДДІЛИ НЮХОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Перетворення хімічної інформації на нервові імпульси здійснюють хеморецептори носової порожнини (нюхова хеморецепція)

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють нюхові нерви (нервове проведення збудження).

Центральний

Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається у нюховій зоні скроневої частки кори півкуль у тісній взаємодії з іншими зонами

Нюх - це сукупність процесів у нюховій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації повітря. Органом нюху є ніс із нюховими рецепторами, кількість яких досягає 10 млн. Розташовані хеморецептори в слизовій оболонці верхніх носових ходів і здійснюють нюхову хеморецепцію. Оскільки кількість нюхових рецепторів із віком зменшується, діти зазвичай розрізняють більше запахів, аніж дорослі.

У нервовому проведенні збудження беруть участь не тільки волокна нюхового нерва, а й волокна трійчастого, язико-глоткового та блукаючого нервів, рецепторні закінчення яких також реагують на запах.

Іл. 97. Схема будови нюхового аналізатора: 1 - лімбічна система; 2 - нервові центри нюхової зони кори; 3 - шар слизу; 4 - нервові волокна нюхового нерва; 5 - рецепторні клітини; 6 - нюховий епітелій

Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається в нюхових цибулинах (підкіркова первинна обробка інформації) та нюховій зоні кори півкуль, що має зв’язок із багатьма іншими чутливими зонами. Тому запахи можуть стимулювати виділення слини, звужувати кровоносні судини, підвищити артеріальний тиск тощо. На формування відчуття запаху впливають температура, вологість, відчуття голоду, забрудненість повітря, емоції тощо.

Нюх у людини розвинутий краще, ніж смак, - він дає змогу розрізняти більше, ніж 10 000 нюхових відчуттів. Нюх, окрім здійснення інформаційної функції, бере участь у регуляції обміну речовин через сприймання запахів речовин, регуляції поведінки через вплив на емоції, оскільки існує прямий зв’язок нюхового аналізатора з лімбічною системою. Наприклад, запахи лаванди діють заспокійливо, а запах лимона, навпаки, збуджує.

Як відбувається процес сприйняття запахів? Під час взаємодії пахучої речовини та рецепторних білків нюховий рецептор збуджується, виникають нервові імпульси, що надходять до головного мозку, де й виникають нюхові відчуття.

Отже, нюхова сенсорна система має зв’язки з багатьма іншими аналізаторами та забезпечує один із найдавніших видів чуття (нюх), бере участь у регуляції обміну речовин та поведінки.

Яке значення має смакова сенсорна система?

СМАКОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це функціональна система, що сприймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. Також ця система разом із нюховою беруть участь у регуляції обміну речовин, впливаючи на процес травлення та регуляції поведінки через формування відчуття апетиту.

Таблиця 56. ВІДДІЛИ СМАКОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Перетворення інформації їжі на нервові імпульси здійснюють хеморецептори смакових бруньок (смакова хеморецепція)

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють язиковий, лицевий, язикоглотковий та блукаючий нерви, що прямують через довгастий та проміжний мозок (нервове проведення збудження)

Центральний

Кіркове формування смакових відчуттів відбувається у смаковій зон/скроневої частки кори півкуль у тісній взаємодії з іншими зонами

Смак - це сукупність процесів у смаковій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації їжі. Органом смаку в людини є язик, який визначає перший з процесів сприйняття - смакову хеморецепцію. Сприймання смаку зумовлене смаковими бруньками, кількість яких - близько 2 тисяч (іл. 98). Подразником для них є хімічні речовини, розчинені в слині. Розташовані смакові бруньки на язиці, внутрішній поверхні щік і піднебіння. У порожнині рота, крім смакових рецепторів, є ще й інші - механорецептори, терморецептори, їх подразнення посилює смакові відчуття.

Іл. 98. Схема будови смакового аналізатора: 1 - смакові рецептори; 2 - смаковий центр; 3 - провідникові шляхи

Проведення нервового збудження, що виникає у смакових рецепторах, здійснюють аж 4 пари нервів. Нервові волокна цих нервів на своєму шляху проходять структури лімбічної системи, однією з функцій якої є формування емоцій, що пояснює емоційну забарвленість відчуття смаку.

Іл. 99. Будова смакової бруньки: 1 - смакова пора; 2 - смакові волоски; 3 - рецепторні клітини; 4 - підтримувальні клітини; 5 - епітелій язика

На кіркове формування смакових відчуттів впливають концентрація речовини, температура, емоції, різні спеції та приправи тощо. Виділяють 4 основних типи смакових відчуттів: відчуття солоного, кислого, солодкого, гіркого. На формування смакових відчуттів впливають також зір та нюх. Так, страви, що неприємно пахнуть, не сприймаються як смачні, яскрава люстра над обіднім столом посилює смакові відчуття їжі. Це зумовлено тим, що центри смаку, нюху, зору взаємопов’язані та легко обмінюються інформацією.

Отже, основними процесами смакової сенсорної системи є смакова хеморецепція, проведення збудження та кіркове формування смакових відчуттів, на які накладаються відчуття нюху, температури.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Нюховий та смаковий аналізатори

Порівняйте основні процеси нюхової та смакової сенсорних систем. Сформулюйте висновок про їх подібність та відмінності, запишіть у зошит.

Ознаки

Нюхова сенсорна система

Смакова сенсорна система

Рецепція

Проведення збудження

Кіркове формування відчуттів

Біологічне значення

ВПРАВА НА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ

Рецепція подразників

Укажіть розташування та значення рецепторів, які беруть участь у сприйнятті впливів такого подразника як смачне яблуко. Яке значення має участь різних рецепторів у сприйнятті впливів навколишнього середовища?

Назва

Розташування

Значення

Зорові

Смакові

Нюхові

Теплові

Дотикові

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке нюхова сенсорна система? 2. Назвіть відділи нюхового аналізатора. 3. Що таке нюх? 4. Що таке смакова сенсорна система? 5. Назвіть відділи смакового аналізатора. 6. Що таке смак?

7-9 балів • 7. Яке значення має нюховий аналізатор? 8. Яке значення має смаковий аналізатор? 9. У чому подібність і відмінність нюхової та смакової систем?

10-12 балів • 10. Доведіть значення нюхової та смакової сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму.