Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Тіло та мозок постійно обмінюються

мільярдами електричних і хімічних сигналів.

Навчальний атлас з анатомії та фізіології

§ 44. Периферична нервова система

Основні поняття й ключові терміни: ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА. Вегетативна нервова система. Соматична нервова система.

Пригадайте! Що таке нервова система? Які основні відділи нервової системи людини?

Знайомтеся!

Платон Григорович Костюк (1924-2010) - видатний український нейрофізіолог. Учений вперше сконструював і використав мікроелектродну техніку для дослідження організації нервових центрів, пронику нервову клітину, зареєструвавши її сигнали. Дослідив, як відбувається в нервовій системі передача інформації з електричної форми в молекулярну. Платон Костюк довів, що важливу роль у цих процесах відіграють йони Кальцію.

ЗМІСТ

Яке значення периферичної нервової системи?

ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА (ПНС) - частина нервової системи, що здійснює зв’язок між ЦНС та органами. Утворюють систему нерви, нервові вузли, нервові сплетення, що розташовані за межами ЦНС. Периферична нервова система поділяється на вегетативну й соматичну.

Основними провідними шляхами периферичної нервової системи є нерви. За місцем відходження розрізняють черепно-мозкові та спинно-мозкові нерви. Черепно-мозкові нерви відходять від головного мозку, проходять через певні отвори черепа й іннервують органи голови та шиї людини. Усі черепні нерви, крім блукаючого, іннервують верхню частину тіла. У людини 12 пар черепно-мозкових нервів, їх позначають римськими цифрами у порядку їх розташування і кожний з них має власну назву. Наприклад: І пара - нюхові нерви, II пара - зорові нерви, X пара - блукаючі нерви (іннервує органи грудної та черевної порожнин). Спинномозкові нерви - парні нерви людини, що виходять із кожного сегмента спинного мозку. Ці нерви змішані, тому що містять рухові й чутливі нервові волокна. Їх у людини 31 пара. Кілька сусідніх спинномозкових нервів утворюють сплетення (шийне, плечове, поперекове, крижове), а потім розгалужуються на периферичні нерви. Останні теж неодноразово розгалужуються та іннервують м’язи.

Отже, периферична нервова система утворена широкою мережею нервів, вузлів та сплетень, за допомогою яких ЦНС отримує інформацію щодо стану довкілля та забезпечує діяльність внутрішніх та зовнішніх органів.

Яку роль виконує вегетативна нервова система в роботі внутрішніх органів людини?

Вегетативна (автономна) нервова система (ВНС) - це частина периферичної нервової системи, що забезпечує іннервацію внутрішніх органів та ендокринних залоз. Систему ще називають автономною, тому що її діяльність відбувається незалежно від нашої волі та свідомості. Вегетативна нервова система має ряд особливостей, що відрізняють її від соматичної (іл. 86):

Іл. 86. Вегетативна нервова система (симпатичний відділ - синій колір, парасимпатичний - червоний колір)

  • нервові центри розміщені в стовбурі головного й спинному мозку;
  • нервові волокна перериваються вузлами, тому рухові шляхи складаються з 2 нейронів (перед- і післявузлового);
  • нервові волокна не мають мієлінової оболонки, тому в них менший діаметр і невисока швидкість проведення імпульсів - 3-10 м/с;
  • вищим відділом регуляції діяльності внутрішніх органів є проміжний мозок та підкірка, що відповідає за мимовільну рефлекторну регуляцію;
  • поділяється на два відділи: симпатичний і парасимпатичний.

Функції вегетативної нервової системи здійснюються рефлекторно. Майже кожний внутрішній орган одночасно іннервується симпатичними та парасимпатичними волокнами. Це явище називається подвійною іннервацією. Симпатичний відділ виконує енергетичну функцію, пожвавлюючи діяльність органів в екстремальних умовах. Парасимпатичний відділ здійснює трофічну функцію, забезпечуючи відновлення можливостей органів під час відпочинку.

Отже, вегетативна нервова система здійснює подвійну іннервацію внутрішніх органів і забезпечує зміни їх діяльності, спрямовані на збереження гомеостазу.

Як відбувається регуляція рухової активності людини?

Соматична нервова система (СНС) - це частина периферичної нервової системи, що утворена руховими волокнами, що забезпечують іннервацію опорно-рухового апарату шкіри й органів чуття. Особливості цієї системи: а) рухові нервові волокна не перериваються нервовими вузлами; б) рухові нервові волокна мають відносно великий діаметр; в) швидкість проведення імпульсів по таких волокнах становить 30-120 м/с.

Виконання людиною різноманітних рухів і поз тіла пов’язане з роботою мотонейронів. Мотонейрони - це нервові клітини з дуже довгими руховими волокнами-аксонами, що передають сигнали з ЦНС до м’язів і відповідають за кожний їхній рух. Довгий відросток мотонейрона іннервує сотні м’язових волокон, утворюючи мотонейронну одиницю.

А тепер розгляньмо, як відбувається нервова регуляція рухів, у яких беруть участь скелетні м’язи. У тілі є рецептори, які сприймають інформацію про впливи подразників. По чутливих волокнах збудження від цих рецепторів надходить до ЦНС, де для аналізу інформації, задіюються вставні нейрони. Центральними відділами, що здійснюють аналіз цієї інформації є спинний мозок, кора й під кірка великого мозку та мозочок. У регуляції безумовно-рефлекторних мимовільних рухів беруть участь спинний мозок і мозочок, а кора здійснює умовно-рефлекторну регуляцію довільних рухів за участю нейронів рухової зони. Рухи, що стали автоматичними в результаті багаторазового повторення упродовж життя, регулюються підкіркою великого мозку. Команда від ЦНС надходить до скелетних м’язів по рухових волокнах, які скорочуються й забезпечують відповідь організму на вплив подразника.

Отже, нервова регуляція рухової активності має рефлекторний характер і здійснюється ЦНС та чутливими й руховими шляхами нервової системи.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Відділи вегетативної нервової системи

Розгляньте в підручнику ілюстрацію вегетативної нервової системи та порівняйте її симпатичний та парасимпатичний відділи. Яка роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини?

Таблиця 47. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИМПАТИЧНОГО ТА ПАРАСИМПАТИЧНОГО ВІДДІЛІВ

Ознака

Симпатична нервова система

Парасимпатична нервова система

Розташування нервових центрів

Розташування нервових вузлів

Довжина передвузлових волокон

Довжина післявузлових волокон

Значення

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке периферична нервова система? 2. Що утворює ПНС? 3. Що таке ВНС? 4. На які відділи поділяють ВНС? 5. Що таке соматична нервова система? 6. Назвіть особливості соматичної нервової системи.

7-9 балів • 7. Яке значення ПНС? 8. Яка роль ВегНС у роботі внутрішніх органів людини? 9. Як відбувається регуляція рухової активності людини?

10-12 балів • 10. Яке значення нервової системи для узгодження функцій організму зі змінами довкілля?