Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Верховна Рада України – найвищий законодавчий орган держави

На минулому уроці ви дізналися про те, що єдиним джерелом державної влади є народ України. Пригадайте, яким чином в нашій країні здійснюється народовладдя? На які посади обирають на загальнодержавних виборах? Кого обирають на місцевих виборах? Хто має право голосу на виборах, референдумі? Що таке бюлетень? Хто такий депутат? Розкажіть про процедуру голосування на виборах, референдумі.

Сьогодні ви дізнаєтеся про найвищий законодавчий орган нашої держави - Верховну Раду України.

Верховна Рада України (парламент) - це найвищий орган законодавчої влади нашої держави. Одним із головних завдань Верховної Ради є прийняття законів, які регулюють найважливіші питання внутрішнього та зовнішнього життя країни. Також до повноважень українського парламенту належать такі питання:

- затвердження державного бюджету України. Державний бюджет - це система грошових відносин, яка передбачає грошові надходження через систему податків та їх витрату для задоволення суспільних потреб;

- накладання вето (заборони) на укази Президента України та постанови уряду, якщо вони суперечать Конституції та законам України;

- затвердження загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток економіки, культури, охорони навколишнього середовища країни та покращення життя громадян держави;

- прийняття рішень про проведення всеукраїнських референдумів;

- призначення виборів до органів законодавчої влади та місцевого самоврядування;

- заслуховування звітів державних органів, які Верховна Рада утворює або обирає, а також посадових осіб, яких вона призначає, обирає або затверджує.

Верховна Рада України

В українському парламенті працює 450 народних депутатів, обраних строком на п’ять років. Керує роботою парламенту Голова Верховної Ради України. Його обирають з числа народних депутатів України таємним голосуванням на п’ять років, але в будь-який час можуть відкликати з цієї посади.

Народним депутатом України може бути обраний громадянин України віком від 21 року, який останні 5 років проживає в Україні. Не можна обирати до Верховної Ради України громадянина, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Народні депутати України за роботою

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Парламент - вищий законодавчий орган держави.

Верховна Рада України (парламент) - вищий законодавчий орган України.

Державний бюджет - система грошових відносин, яка передбачає грошові надходження через систему податків та їх витрату для задоволення суспільних потреб.

Вето - заборона, яка накладається на рішення певного державного органу.

Голова Верховної Ради України - керівник українського парламенту.

ЗАПИТАННЯ

  • 1. Що таке парламент?
  • 2. Як називається український парламент?
  • 3. Хто керує Верховною Радою України?
  • 4. Хто займає посаду Голови Верховної Ради України?
  • 5. Які повноваження має Верховна Рада України?
  • 6. Хто працює у Верховній Раді України?
  • 7. Скільки народних депутатів налічує український парламент?
  • 8. Кого можуть обрати народним депутатом України?
  • 9. Опрацювавши статтю 76 Конституції України, поясніть, хто не може бути обраним депутатом Верховної Ради України?

ЗАВДАННЯ

  • 1. Складіть речення із запропонованих слів. Запишіть у зошит.

У, депутати, працюють, народні, України,

Верховній, які, приймають закони, Раді.

БУКВА ЗАКОНУ

З Конституції України

Стаття 75.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Стаття 76.

Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.

Стаття 79.

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: "Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників".

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Наслідком відмови скласти присягу є втрата депутатського мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Присяга народних депутатів України

ЦІКАВО ЗНАТИ

У парламенті зберігається важлива реліквія українського народу. Це перший прапор незалежної України. Його пошили у Львівській області. 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла у сесійну залу Верховної Ради синьо-жовтий український прапор, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Це перший стяг, який визнано державним символом незалежної України.

Олексій Кулаков "Державотворення", 2001 р.

Цей прапор періодично виносять на державні свята під охороною Національної гвардії. Решту часу він зберігається у Верховній Раді.

Народні депутати України - не єдині у парламенті. Крім них, у Верховній Раді працює апарат, який налічує близько 1500 осіб. Це службовці, які пишуть стенограми, готують проекти законів і розпоряджень, технічний персонал тощо.

Перший прапор незалежної України