Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Права й обов’язки працівника. Трудова дисципліна

Минулого разу ви здобули знання про особливості працевлаштування неповнолітніх осіб. Пригадайте, кого вважають неповнолітнім? У якому віці можуть працевлаштовувати ся неповнолітні особи? За яких умов можуть бути прийняті на роботу 14-річні підлітки? Яка тривалість робочого часу неповнолітніх у період канікул? Яка тривалість робочого часу неповнолітніх у період навчального року? Які роботи забороняються неповнолітнім особам? Яка тривалість відпустки неповнолітнього працівника?

Сьогодні на уроці ви довідаєтеся про трудову дисципліну та права й обов’язки працівника.

За законодавством України наймані працівники мають свої права й обов’язки. У сфері праці заборонено обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, віку, стану здоров’я, сімейного й майнового стану, місця проживання тощо.

Працівники мають однакові права

Наймані працівники мають право на відпочинок, зокрема перерви на обід, вихідні дні у кінці робочого тижня та щорічні оплачувані відпустки.

Також робітники мають право вимагати від роботодавця здорових і безпечних умов праці та вирішення трудових суперечок у встановленому законом порядку.

У разі безробіття, хвороби, повної або часткової втрати працездатності робітники мають право вимагати від роботодавця матеріальної допомоги, а також оплати за зроблену роботу не нижче встановленого державою мінімального розміру.

Вимоги працівників про підвищення зарплати

Крім прав, наймані працівники мають обов’язки. Вони зобов’язані працювати:

- чесно й сумлінно;

- своєчасно і точно виконувати розпорядження керівника (власника);

- дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір;

- дотримуватися трудової дисципліни та правил техніки безпеки.

Трудова дисципліна - це сукупність прав і обов’язків найманого працівника й роботодавця, які визначають внутрішній трудовий розпорядок. У кожній установі (підприємстві, організації) існує свій внутрішній розпорядок. Правила внутрішнього розпорядку визначають порядок взаємовідносин працівника та роботодавця, режим використання робочого часу, методи заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни.

Найбільш поширеними правилами внутрішнього розпорядку є:

- вчасно приходити на роботу;

- дотримуватися встановленої тривалості робочого часу;

- у робочий час працювати;

- вчасно виконувати роботу й норми виробітку;

- не допускати браку в роботі й підвищувати якість продукції;

- тримати в порядку робоче місце, підтримувати чистоту в установі;

- поводитися гідно, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;

- вживати заходів для негайного усунення причин поломок. За неможливості самостійного усунення причини поломки - сповіщати керівництво;

- негайно повідомити керівництво про загрозу життю та здоров’ю працівників;

- повідомити керівництво про причини відсутності на роботі;

- компенсувати шкоду, заподіяну майну роботодавця винними діями під час виконання трудових обов’язків.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Трудова дисципліна - визначена внутрішнім трудовим розпорядком сукупність прав і обов’язків найманого працівника й роботодавця.

Внутрішній розпорядок установи - порядок взаємовідносин працівника й роботодавця, режим використання робочого часу, методи заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни.

ЗАПИТАННЯ

  • 1. Які права мають наймані працівники?
  • 2. Перелічіть обов’язки найманих працівників.
  • 3. Що таке трудова дисципліна?
  • 4. Що таке внутрішній розпорядок установи?
  • 5. Назвіть найбільш поширені правила внутрішнього розпорядку.
  • 6. Опрацювавши статтю 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП), зазначте тривалість робочого часу працівників.
  • 7. Опрацювавши статтю 54 КЗпП України, вкажіть тривалість робочого часу працівників у нічний час.
  • 8. Опрацювавши статтю 66 КЗпП України, визначте, через скільки годин після початку роботи надається перерва для відпочинку?

ЗАВДАННЯ

  • 1. Використовуючи довідку, зіставте права й обов’язки найманого працівника з їх характеристиками. Заповніть таблицю.

Права й обов’язки найманого працівника

Характеристика прав і обов’язків найманих працівників

?

вимога оплати за зроблену роботу не нижче встановленого державою мінімального розміру.

?

своєчасне виконання розпоряджень керівництва.

?

дотримання трудової дисципліни та правил техніки безпеки.

?

вимога здорових і безпечних умов праці.

Довідка: право; обов’язок.

БУКВА ЗАКОНУ

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 30. Обов’язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу.

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час.

Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

ЦІКАВО ЗНАТИ

У певних професіях існують забобони й традиції, які виникли багато років тому. Деяких дотримуються й дотепер. Наприклад, льотчики ніколи не фотографуються перед польотом, а музиканти в день концерту завжди встають з правої ноги. Також вважається, що перед концертом не можна застеляти ліжко.

Усі знають, що вказувати пальцем - недобрий жест. Особливо на це звертають увагу моряки. Показувати пальцем на небо для них означає погану погоду, а вказувати пальцем на корабель - бажати йому загибелі.

У пожежників кажуть: якщо під час чергування почистити чоботи, обов’язково надійде виклик на пожежу. А коли пожежник повертається з відпустки, його поливають водою, інакше і йому, і його товаришам у цей день доведеться виїжджати на виклик.