Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення до розділу “Шлюб і сім’я”

Основою сім’ї є подружжя. Подружжя - це чоловік і жінка, які перебувають у шлюбі. Шлюб - це сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Для шлюбу необхідна взаємна згода осіб, які вирішили створити сім’ю. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування до шлюбу будь-кого з осіб не допускається. В Україні встановлено однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок- 18 років.

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Вони мають право на повторний шлюб тільки після припинення попереднього. Якщо в родині з’являються діти, то обов’язком батьків є піклування про них до їхнього повноліття.

У сім’ї спільним для подружжя є заробітна плата, пенсія чи інші доходи, одержані чоловіком або дружиною. Також спільним є майно, придбане за час шлюбу. Але кожний із подружжя може мати й свою власність - це майно, набуте до шлюбу, спадок, подарунки та речі індивідуального користування (одяг, прикраси, нагороди).

Бувають випадки, коли подружжя хоче розлучитися. Розлучення - це розірвання шлюбу між чоловіком і жінкою. Розлучення оформлюється державними органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) або судами. Після подачі заяви на розлучення подружжю надається випробувальний термін - 1 місяць. Якщо після вказаного терміну бажання розірвати шлюб залишилося, то подружжя розлучають. У разі примирення дружини і чоловіка протягом цього періоду вони мають право відкликати свою заяву. Державні органи РАЦСу не вирішують майнових суперечок, які виникають між подружжям у зв’язку з розірванням шлюбу. Будь-який майновий спір вирішується в суді. Також шлюб розривається у судовому порядку, якщо дружина і чоловік мають спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя, яке не має дітей, не дає згоди на розлучення.

Суд враховує інтереси неповнолітніх дітей і визначає, з ким вони будуть проживати. Також суд постановляє, яку участь у забезпеченні умов життя дітей братиме той з батьків, хто проживатиме окремо, та визначає розмір аліментів. Аліменти - це виплата одним із батьків (який проживає окремо від дитини) грошової допомоги на її утримання. Аліменти виплачують щомісяця.

Якщо батьки (або один із них) неналежно виконують свої батьківські обов’язки, то в таких випадках здійснюється процедура позбавлення батьківських прав. Такі справи розглядають через суд.

Підставами позбавлення батьківських прав можуть бути:

- хронічний алкоголізм чи наркоманія батьків;

- залишення дитини в пологовому будинку або іншому медичному закладі без поважної причини і невиявлення турботи про неї протягом шести місяців;

- жорстоке поводження з дитиною;

- використання дитини на важких роботах, примушення її до жебрацтва та бродяжництва;

- вчинення злочину щодо дитини;

- не виконання своїх обов’язків з виховання дитини.

Дітей, які залишилися без батьківської опіки, можуть усиновити або встановити над ними опіку (піклування) чи патронат.

У випадках порушення прав дитини її інтереси можуть захистити батьки, суди, органи державної влади, органи опіки та піклування, органи місцевого самоврядування та громадські організації. Якщо права дитини порушують батьки, то вона має право опиратися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї. Якщо дитині виповнилося 14 років, то вона може звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду чи в інші органи влади.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Сімейний союз чоловіка і жінки, який зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), називається:

 • а) розлучення;
 • б) шлюб;
 • в) право.

2. В Україні чоловікам і жінкам дозволено брати шлюб з:

 • а) 17 років;
 • б) 18 років;
 • в) 19 років.

3. У сім’ї спільним для подружжя є:

 • а) заробітна плата;
 • б) спадок одного з подружжя;
 • в) особисті речі.

4. Розірвання шлюбу між чоловіком і жінкою називають:

 • а) сваркою;
 • б) аліментами;
 • в) розлученням.

5. Після подачі заяви на розлучення подружжю надається випробувальний термін тривалістю:

 • а) 1 тиждень;
 • б) 1 місяць;
 • в) 1 рік.

6. Розірвання шлюбу між чоловіком і жінкою, які не мають спільних неповнолітніх дітей, розглядається у:

 • а) РАЦСі (державних органах реєстрації актів цивільного стану);
 • б) судах;
 • в) громадських організаціях.

7. Розірвання шлюбу між чоловіком і жінкою, які мають спільних неповнолітніх дітей, розглядається у:

 • а) РАЦСі (державних органах реєстрації актів цивільного стану);
 • б) судах;
 • в) громадських організаціях.

8. Виплата одного з батьків (який проживає окремо від дитини) грошової допомоги на її утримання називається:

 • а) опіка;
 • б) піклування;
 • в) аліменти.

9. Аліменти виплачують:

 • а) щотижня;
 • б) щомісяця;
 • в) щороку.

10. Позбавлення батьків (або одного з них) батьківських прав здійснює:

 • а) РАЦС (державний орган реєстрації актів цивільного стану);
 • б) суд;
 • в) поліція.

11. Підставою позбавлення батьків (або одного з них) батьківських прав можуть бути:

 • а) розлучення;
 • б) тривале перебування у іншій країні;
 • в) постійне вживання алкоголю, наркотиків, жорстоке поводження з дитиною.

12. За захистом своїх прав дитина може самостійно звернутися до суду, якщо їй виповнилося:

 • а) 12 років;
 • б) 14 років;
 • в) 16 років.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ВМІННЯ

1. Визначте, до яких державних органів повинно звернутися подружжя, що планує розірвати шлюб, якщо:

 • а) чоловік і дружина не мають неповнолітніх дітей;
 • б) чоловік і дружина мають спільних неповнолітніх дітей;
 • в) один із подружжя, яке не має дітей, не дає згоди на розлучення;
 • г) один із подружжя визнаний безвісно відсутнім.

2. Визначте, у яких випадках є підстави для позбавлення особи батьківських прав:

 • а) батько зачинив сина у кімнаті, щоб той виконав домашнє завдання;
 • б) батько примусив свого 7-річного сина жебракувати у місті;
 • в) мати після народження дитини зникла ще в пологовому будинку і протягом року не цікавилася долею дитини;
 • г) мати змусила доньку прибрати розкидані іграшки в кімнаті.