Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Позбавлення батьківських прав. Захист прав дитини

На минулому уроці ви довідались про розірвання шлюбу, право на майно та аліменти. Пригадайте, що таке розлучення? У яких випадках можна розірвати шлюб у органах РАЦСу? Чому подружжю, яке планує розлучитися, надають випробувальний термін? Яка тривалість випробувального терміну? У яких випадках розірвання шлюбу розглядається в суді? Який державний орган вирішує майновий спір подружжя, що розлучається? Що таке аліменти?

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про захист прав дитини та причини позбавлення батьківських прав.

Народження дитини у сім’ї - це значна подія та велика відповідальність. Батьки повинні виховувати у дитини повагу до Батьківщини, народу, природи, прав і свобод інших людей, любов до своєї сім’ї та родини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, поважати її, створити умови для повноцінного розвитку, забезпечити отримання нею освіти тощо. Батьки мають рівні права й обов’язки щодо своїх дітей та їхнього виховання.

Деякі матері чи батьки неналежно виконують свої батьківські обов’язки, нехтують ними. У таких випадках здійснюється процедура позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав - це крайній захід стосовно батьків, які не виконують своїх обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей.

Розгляд питань про позбавлення осіб їхніх батьківських прав здійснюється в суді. Підставами позбавлення батьківських прав можуть бути:

- хронічний алкоголізм чи наркоманія батьків;

- залишення дитини в пологовому будинку або іншому медичному закладі без поважної причини і невиявлення турботи про неї протягом шести місяців;

- жорстоке поводження з дитиною;

- використання дитини на важких роботах, примушення її до жебрацтва та бродяжництва;

- вчинення злочину щодо дитини;

- невиконання своїх обов’язків із виховання дитини.

Дітей, які залишилися без батьківської опіки, можуть усиновити або встановити над ними опіку (піклування) чи патронат.

Усиновлювачем може бути будь-яка особа, не обов’язково близька до дитини. Це може бути і громадянин України, й іноземець.

Опіку (піклування) над неповнолітнім, як правило, оформлюють родичі дитини - старший брат чи сестра, бабуся, дідусь, тітка чи дядько.

Патронат - це тимчасовий догляд і виховання у сім’ї іншої особи на період подолання дитиною складних життєвих обставин.

Також таких дітей можуть скерувати до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У цих випадках дитина перебуває під опікою керівника цього закладу.

Бувають ситуації, коли права дітей порушують. У таких випадках батьки мають право на захист своєї дитини та право звернутися до суду й інших державних органів і служб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з цього питання.

Захист прав дітей в Україні здійснюється прокуратурою, органами опіки та піклування й органами внутрішніх справ. У випадку, якщо права дитини порушують батьки, вона має право опиратися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї. Дитина може застосовувати самозахист або звернутися по допомогу до органів державної влади, органів опіки та піклування, органів місцевого самоврядування або громадських організацій. Якщо дитині виповнилося 14 років, вона може звернутися до суду щодо захисту своїх прав та інтересів.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Позбавлення батьківських прав - крайній захід стосовно батьків, які не виконують своїх обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей.

Усиновлення - прийняття усиновлювачем особи у свою сім’ю на правах сина чи дочки.

Опіка - влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних стосунках із цими дітьми.

Патронат - тимчасовий догляд і виховання дитини в сім’ї іншої особи на період подолання нею складних життєвих обставин.

ЗАПИТАННЯ

 • 1. Які обов’язки мають батьки щодо неповнолітньої дитини?
 • 2. Що таке позбавлення батьківських прав?
 • 3. Назвіть підстави для позбавлення особи батьківських прав.
 • 4. Який державний орган позбавляє особу батьківських прав?
 • 5. Які існують шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування?
 • 6. Що таке усиновлення?
 • 7. Визначте поняття "опіка".
 • 8. Що таке патронат?
 • 9. Як дитина може захищати свої права у разі їх порушення?
 • 10. Опрацювавши статтю 243 Сімейного кодексу України, сформулюйте різницю між опікою та піклуванням.

ЗАВДАННЯ

 • 1. Зіставте поняття з ознакою влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки. Використовуючи довідку, заповніть таблицю.

Назва поняття

Шлях влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки

?

тимчасовий догляд і виховання дитини у сім’ї іншої особи на період подолання нею складних життєвих обставин.

?

прийняття усиновлювачем особи у свою сім’ю на правах сина чи дочки.

?

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних стосунках із цими дітьми.

Довідка: опіка, усиновлення, патронат.

БУКВА ЗАКОНУ

Із Сімейного кодексу України

Стаття 207. Поняття усиновлення

1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

2. Усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування

1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

2. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини

1. Опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти [...].

3. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.

Стаття 252. Патронат над дитиною

1. Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин [...] .

3. Патронатний вихователь - це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї [...].

6. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Міжнародна організація ЮНІСЕФ (UNICEF), яка захищає права та інтереси дітей в усьому світі, підрахувала, що на Землі живе близько 151 мільйона дітей, які втратили одного з батьків. 18 мільйонів дітей є сиротами - у них немає ні батька, ні матері.

В Україні багатьох дітей всиновлюють українці та іноземці. Громадяни іншої країни можуть всиновити українську дитину тільки у тому випадку, якщо немає можливості влаштувати її в українську родину, а також якщо дитина старша п’яти років. Винятком може бути: серйозний медичний діагноз; або якщо іноземці є родичами дитини; або якщо пара готова усиновити також братів і сестер, адже за українськими законами небажано розлучати кровних братів і сестер і розділяти їх у різні сім’ї.

В Україні є День усиновлення. Його відзначають 30 вересня. Символічно, що цей день припадає на велике християнське свято - Віри, Надії та Любові. Усі діти вірять, що їх мами і татусі обов’язково знайдуться, і до останньої хвилини мають надію на зустріч з ними, бо без любові не було б життя на Землі.