Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення до розділу “Права, свободи та обов’язки людини”

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина України дуже важливі, тому вони прописані в Конституції України. Важливе місце в Основному Законі займають особисті (громадянські) права і свободи. Особисті права і свободи - це можливості людей задовольняти свої фізичні, матеріальні та духовні потреби. До особистих прав належать такі:

- право на життя;

- право на свободу та особисту недоторканність;

- право на недоторканність житла;

- право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;

- право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, на вільне залишення території України та повернення будь-коли в Україну;

- право на свободу власної думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

- право на свободу світогляду і віросповідання;

- право вільно збиратися, без зброї, і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Конституція України визначає право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя тією роботою, яку громадянин вільно обирає або на яку вільно погоджується. В Україні не дозволяється використання примусової праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах заборонено. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Для захисту своїх економічних і соціальних інтересів робітники мають право на страйк. Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства з метою покращення умов праці, підвищення заробітної платні тощо.

Конституція України визначає право кожного, хто працює, на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку (вихідні дні). Усім працюючим передбачено щорічну оплачувану відпустку.

Українське законодавство встановлює скорочений робочий день для неповнолітніх, робітників, які працюють у шкідливих умовах, та певних категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на соціальний захист. Соціальний захист - це надання державою матеріальної (грошової) допомоги окремим верствам населення, які не мають достатніх доходів для власного забезпечення.

За Конституцією право на соціальний захист мають:

 • 1) особи, які повністю, частково або тимчасово втратили працездатність;
 • 2) особи, які втратили годувальника;
 • 3) безробітні особи.

В Україні система соціального захисту населення включає: пенсії громадянам за віком, з інвалідності, у разі втрати годувальника; допомогу по безробіттю, при народженні дитини та догляду за нею, постраждалим особам від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, на поховання померлого члена родини; житлові субсидії та державні дотації.

Громадяни України мають соціальні обов’язки. Соціальний обов’язок - це дії, які впливають на життя інших людей, існування та розвиток народу, держави і всього людства. Основні обов’язки громадян прописані в Конституції України. Це:

- захист Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності;

- проходження військової служби;

- повага до державних символів України;

- сплата податків і зборів;

- не заподіювання шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих збитків;

- неухильне дотримання Конституції та законів України;

- догляд батьків за своїми неповнолітніми дітьми;

- піклування дорослих дітей про своїх батьків у старості.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина України прописані в:

 • а) Законі України "Про Національну поліцію";
 • б) Конституції України;
 • в) Законі України "Про державну службу".

2. До особистих прав людини і громадянина належать:

 • а) право на життя;
 • б) право на працю;
 • в) право на страйк.

3. Тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства з метою покращення умов праці, підвищення заробітної платні - це:

 • а) соціальний обов’язок;
 • б) соціальний захист;
 • в) страйк.

4. Відстоювання власних поглядів, одержання, зберігання та поширення усної чи письмової інформації - це конституційне право на:

 • а) свободу світогляду і віросповідання;
 • б) свободу власної думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 • в) недоторканність житла.

5. Надання щотижневого відпочинку (вихідних днів), щорічної оплачуваної відпустки - це:

 • а) право на працю;
 • б) право на свободу та особисту недоторканність;
 • в) право на відпочинок кожного, хто працює.

6. Згідно з українським законодавством, скорочений робочий день встановлено для:

 • а) робітників, які працюють у шкідливих умовах;
 • б) військовослужбовців;
 • в) осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

7. Надання державою матеріальної (грошової) допомоги окремим верствам населення, які не мають достатніх доходів для власного забезпечення, - це:

 • а) соціальний обов’язок;
 • б) соціальний захист;
 • в) страйк.

8. Держава надає безробітнім особам та особам, які втратили працездатність чи годувальника:

 • а) зброю;
 • б) житло;
 • в) матеріальну допомогу.

9. В Україні пенсії виплачують:

 • а) робітникам;
 • б) за віком або з інвалідності;
 • в) іноземцям.

10. Дії людини, які впливають на життя інших осіб, існування та розвиток народу, держави і всього людства, - це:

 • а) соціальний обов’язок;
 • б) соціальний захист;
 • в) страйк.

11. Соціальним обов’язком громадян вважають:

 • а) влаштування на роботу;
 • б) звільнення з роботи;
 • в) сплата податків і зборів.

12. Захист Батьківщини, проходження військової служби та повага до державних символів України - це:

 • а) право кожного громадянина України;
 • б) обов’язок кожного громадянина України;
 • в) свобода кожного громадянина України.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ВМІННЯ

1. Користуючись довідкою, визначте за фотографіями конституційні права й свободи людини і громадянина України.

Довідка: а) право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; б) право на свободу пересування; в) право на свободу власної думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; г) право вільно збиратися, без зброї, та проводити збори, мітинги, походи й демонстрації.

2. Сформулюйте за фотографіями соціальні обов’язки громадянина України. Користуйтеся довідкою.

Довідка: а) сплата податків і зборів; б) проходження військової служби; в) неухильне дотримання Конституції та законів України; г) повага до державних символів України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.