Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи правознавства. Підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). 10 клас. Косенко

У 10-му класі ви починаєте вивчення навчального курсу "Основи правознавства". Він допоможе дізнатися про ваші права й обов’язки, сприятиме формуванню уявлень про структуру державної влади в Україні, компетенції законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, повноваження правоохоронних органів, функції Збройних сил України, права й обов’язки найманого працівника та роботодавця, шлюбні стосунки й умови позбавлення батьківських прав, адміністративну та кримінальну відповідальність дорослих і неповнолітніх осіб та інше.

Вступ. Місце закону в житті суспільства. Завдання курсу “Основи правознавства”

Розділ I. Державна влада України

§ 1. Конституція України – Основний Закон держави

§ 2. Народ України – єдине джерело державної влади

§ 3. Верховна Рада України – найвищий законодавчий орган держави

§ 4. Президент України

§ 5. Виконавча влада України

§ 6. Судова влада

§ 7. Правоохоронні органи: Національна поліція України, Служба безпеки України, Національна гвардія України

§ 8. Правоохоронні органи: Державна прикордонна служба України, прокуратура, адвокатура

§ 9. Збройні сили України

Узагальнення до розділу “Державна влада України”

Розділ II. Права, свободи та обов’язки людини

§ 10. Особисті права і свободи громадян України

§ 11. Право на працю, відпочинок і страйк

§ 12. Право на соціальний захист

§ 13. Основний соціальний обов’язок громадян

Узагальнення до розділу “Права, свободи та обов’язки людини”

Розділ III. Шлюб і сім’я

§ 14. Права й обов’язки подружжя

§ 15. Розлучення. Право на майно. Аліменти

§ 16. Позбавлення батьківських прав. Захист прав дитини

Узагальнення до розділу “Шлюб і сім’я”

Розділ IV. Трудові відносини

§ 17. Порядок прийняття на роботу

§ 18. Особливості працевлаштування неповнолітніх

§ 19. Права й обов’язки працівника. Трудова дисципліна

§ 20. Права і обов’язки роботодавця

§ 21. Трудовий договір

§ 22. Порядок звільнення з роботи

§ 23. Податок – обов’язковий платіж фізичної та юридичної особи

§ 24. Служби зайнятості. Компетенції центрів зайнятості

Узагальнення до розділу “Трудові відносини”

Розділ V. Юридична відповідальність

§ 25. Адміністративні правопорушення. Їх ознаки. Адміністративні стягнення

§ 26. Злочин. Види злочинів за рівнем тяжкості

§ 27. Кримінальна відповідальність

§ 28. Кримінальна відповідальність неповнолітніх

§ 29. Види кримінальних покарань

Узагальнення до розділу “Юридична відповідальність”

Словник юридичних термінів