Природознавство. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 6 клас. Любарець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Природні тіла, речовини та явища природи

Нас оточують різні природні тіла.

Тіла живої природи — це живі організми (люди, рослини, тварини, гриби).

Тіла неживої природи — це неживі тіла. До них належать вітер, вода, ґрунт, корисні копалини.

Тіла неживої природи можуть бути тверді, рідкі й газоподібні.

Камінь, шматок крейди, глина — це тверді тіла. Вони мають постійну форму.

Вода, нафта, бензин — це рідкі тіла. Вони не мають постійної форми, можуть розтікатись або переливатись.

Повітря, природний газ — це газоподібні тіла, які заповнюють місця, вільні від інших тіл.

Крім природних тіл, також є предмети, створені працею людей. Їх називають виробами. Це, наприклад, будинок, літак, олівець.

І природні тіла, і вироби — це фізичні тіла. До них належать камінь і краплина води, і склянка, й олівець та інші.

Тіла складаються з речовин. Наприклад, краплина роси містить воду. Склянку зроблено зі скла. Виделку виготовляють з алюмінію. Вода, скло, алюміній — все це речовини. Отже, речовина — це те, з чого складаються фізичні тіла.

Різноманітні зміни, які відбуваються в природі, називають явищами природи.

Висновок

Рослини, тварини, гриби, люди — живі тіла природи. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються, відмирають.

Усі живі тіла — це жива природа.

Вода, повітря, корисні копалини, ґрунт — це неживі тіла, їх називають тілами неживої природи.

Зміни, які відбуваються в природі, — це явища природи.

Запитання

  • 1. Що таке природне тіло? Наведіть приклади.
  • 2. Чим відрізняються природні тіла від виробів?
  • 3. Наведіть приклади явищ природи.

Завдання

  • 1. Прочитайте вірш. Які явища живої і неживої природи в ньому названо?

Сьогодні за хмари сховалося сонце.

Краплини дощу стукотять у віконце,

і стежить за ними Маринка сумна.

— Погана погода! — зітхає вона.

Та квіти і трави, ковтаючи воду,

шепочуть зраділо: «Чудова погода!

Ми хочемо пити, щоб краще рости,

свіжіш зеленіти, буйніше цвісти!»

Наталя Забіла

Запишіть у словничок

Природне тіло — це тіло живої або неживої природи.

Вироби — предмети, виготовлені людиною.

Фізичне тіло — природне тіло або виріб.

Речовина — те, з чого складається фізичне тіло.

Явища природи — різні зміни в природі.

Цікаво знати...

Сіре небо вранці буває перед ясною погодою.

Сіре небо ввечері й червоне вранці — перед негодою з вітром.