Природознавство. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Косенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ I. Безхребетні тварини

§ 3. Загальні ознаки безхребетних тварин

На попередньому уроці ви дізналися про різноманітність тваринного світу на Землі. Пригадайте, у яких природних середовищах живуть тварини. Назвіть тварин, які живуть у воді. А які тварини живуть у лісах? Назвіть тварин, які літають у повітрі. Які тварини живуть у землі? На які дві великі групи поділяють тварин?

Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про безхребетних тварин.

Безхребетними називаються такі тварини, які не мають хребта і кісткового скелета. Найбільш відомими групами безхребетних є:

 • членистоногі;
 • голкошкірі;
 • молюски;
 • кільчасті черви;
 • губки.

До членистоногих належать комахи, ракоподібні, павукоподібні та багатоніжки. У більшості членистоногих тварин тіло складається з голови, грудей і черевця. У деяких — наприклад павуків — голова злита з грудьми. Характерною ознакою членистоногих є будова їхніх кінцівок. Вони складаються з окремих члеників. Членики рухомо з’єднані між собою суглобами. Такі ноги здатні до складних і точних рухів.

Членистоногі

Голкошкірі

Голкошкірі — це морські тварини. Вони живуть на дні морів та океанів. Мешкають голкошкірі на різних глибинах. Їхні тіла можуть мати різну форму: зірки, кулі, огірка тощо. Вони вкриті війками. Будова тіла в цих тварин променева. Це означає, що від центральної частини відходять промені у різні сторони. У кожного виду голкошкірих кількість променів різна. Найчастіше зустрічаються тварини з п’ятьма променями. Розміри тіла голкошкірих тварин коливаються в межах від 5 до 50 см. Розмір найменших складає кілька міліметрів, а найбільші сягають понад 5 метрів.

Молюски — це м’якотілі тварини. Більшість молюсків є водяними тваринами. Вони мешкають у морських та прісних водоймах. Деякі з них ведуть наземний спосіб життя. Молюски дуже різні за розмірами та будовою. Значна частина цих тварин має розмір у декілька сантиметрів. Тіло більшості молюсків складається з голови, тулуба, ноги і черепашки. Черепашка захищає тіло.

Кільчасті черви — це тварини з витягнутими тілами. Вони складаються з розміщених послідовно один за одним члеників. Членики — це подібні за будовою рухомі частини тіла. Кільчасті черви живуть у морських і прісних водах, а також у ґрунті. У деяких видів кільчастих червів тіло вкрите дрібними щетинками. Вони допомагають рухатися у ґрунті та по землі.

Молюски

Кільчастий черв

Губки

Губки — це примітивні водні тварини. Вони ведуть прикріплений спосіб життя. У їхньому тілі знизу є основа для прикріплення до дна чи каменів. А зверху — отвір, який веде до порожнини. У багатьох губок тіло має вигляд келиха або мішечка. Стінки тіла пронизані безліччю пор. Крізь них вода надходить у порожнину тіла. Губки поширені у прісних і солоних водах.

Розміри тіла губок — від кількох міліметрів до 1 метра й більше.

Отже, безхребетні тварини дуже різноманітні. Добрати загальні характеристики для всіх видів неможливо. Одна риса, яка об’єднує їх, — це відсутність хребта.

Запам’ятайте!

Безхребетні — це тварини, які не мають хребта і кісткового скелета.

Членики — це подібні за будовою рухомі частини тіла.

Запитання

 • 1. Які тварини називаються безхребетними?
 • 2. Користуючись текстом підручника, назвіть найбільш відомі групи безхребетних.
 • 3. Чому членистоногі отримали таку назву?
 • 4. Користуючись текстом підручника, охарактеризуйте голкошкірих тварин.
 • 5. Що вам відомо про молюсків?
 • 6. Де живуть кільчасті черви?
 • 7. Які тварини ведуть прикріплений спосіб життя?
 • 8. На що схожі губки?

Завдання

 • 1. Визначте, до якої групи безхребетних належать зображені тварини.

Довідка: членистоногі, голкошкірі, молюски, губки.

Цікаво знати...

До безхребетних тварин належать також молюски. Як правило, розміри молюсків не перевищують кількох сантиметрів. Але бувають винятки. Наприклад, гігантські кальмари. Живуть вони на глибині кілька кілометрів і лише іноді випливають на поверхню. Їхні розміри вражають. Вони можуть досягати в довжину до 18 метрів. А важити — до 500 кілограмів! Попри свої габарити, гіганти можуть дуже швидко пересуватися й здатні розпізнавати інших мешканців морів та океанів завдяки відсвічуванню.

На відміну від інших глибоководних мешканців, мозок і нервова система кальмарів надзвичайно розвинені. Це досі залишається загадкою для вчених.

Основним джерелом живлення гігантів є інші види кальмарів і глибоководні риби. Ці кальмари нікого не бояться, окрім кашалотів. Навіть розум і розміри гігантських кальмарів не в змозі протистояти силі кашалотів. Але таке рідко буває. Адже в передчутті небезпеки кальмари випускають захисну рідину. Вона є смертельною як для людини, так і для інших морських істот.

М’ясо гігантських кальмарів не їстівне й отруйне для людей.

Гігантські кальмари — найбільші безхребетні тварини на нашій планеті.

Гігантський кальмар