Географія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Одинченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Що вивчає географія материків і океанів

§ 10. Материки й частини світу

 • Як розподілені вода та суша на поверхні земної кулі?
 • Скільки на Землі материків? Знайдіть їх на глобусі та карті півкуль. Прочитайте їхні назви.

Географія материків і океанів вивчає природні умови й багатства материків і океанів та проблеми їх використання, дає уявлення про особливості населення світу.

Ви вже знаєте, що більша частина земної поверхні вкрита водою, а саме океанами й морями, які сполучаються між собою і утворюють Світовий океан.

Третину поверхні Землі займає суша, більша частина якої розташована в Північній півкулі. Над водою підносяться великі ділянки суші — це материки, або континенти. Вони омиваються з усіх боків океанами й морями. Таких ділянок на нашій планеті шість. Материки відрізняються між собою розмірами, формами земної поверхні, природними умовами.

У Східній півкулі розташовані Євразія, Африка, Австралія. У Західній півкулі — Північна Америка й Південна Америка. Навколо Південного полюса в обох півкулях розташована Антарктида.

 • Роздивись обриси материків на рис. 16.

Ще до відкриття усіх материків виникло поняття частини світу. Це — материк або частина материка разом із прилеглими островами. Стародавні греки й римляни ділили материк Євразія на дві частини — Європу й Азію. Як частина світу здавна була відома й Африка. Після подорожей Колумба на карті з’явилася ще одна частина світу — Америка. У XVII столітті стала відома Австралія. На початку XIX століття було відкрито Антарктиду. Отже, на Землі частин світу, як і материків, шість.

Рис. 16. Фізична карта півкуль

Усі материки ви будете вивчати за планом:

 • 1. Географічне положення.
 • 2. Обриси берегів, океани й моря, що омивають материк, острови й півострови.
 • 3. Природа материка: рельєф, клімат, річки й озера.
 • 4. Рослинний і тваринний світ материка.
 • 5. Населення та держави.

Щоб визначити географічне положення будь-якого материка, треба знати, у якій півкулі й у якому напрямі від екватора він розташований, із якими материками або частинами світу межує. Вивчаючи обриси берегів, треба визначити, які океани й моря омивають материк, які острови та півострови вони утворили.

Ви вже вмієте за умовними кольорами фізичної карти знаходити низовини, височини, гори, отже, можете визначити, яка поверхня того чи іншого материка. Від географічного положення материка залежать його природні умови.

На всіх материках, за винятком Антарктиди, живуть люди й розташовані різні держави. Ви будете вивчати найбільші держави земної кулі й дізнаєтеся багато цікавого про життя їхнього населення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • Материків (континентів) на Землі шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.
 • На материках знаходяться шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Антарктида.

Запитання

 • 1. Що вивчає географія материків?
 • 2. Скільки материків на Землі? Назвіть їх.
 • 3. Як називається материк, на якому ми живемо? У яких півкулях він розташований?
 • 4. Чим материки відрізняються від частин світу?
 • 5. Яку частину світу було відкрито пізніше за інші?
 • 6. Що треба знати, аби визначити географічне положення материка та обриси берегів?

Завдання

 • 1. Запишіть у зошит план вивчення материків.
 • 2. Знайдіть на фізичній карті півкуль материки та визначте, у яких півкулях Землі вони розташовані.
 • 3. На контурній карті підпишіть назви материків.

Цікаво дізнатися

Америка дістала свою назву на честь Амеріго Веспуччі, який першим висловив думку про те, що вона є абсолютно новою частиною світу. До того, завдяки Христофору Колумбу, який хибно вважав, що відкрив західний морський шлях до Індії, ця територія мала назву Вест-Індія.