Трудове навчання (для хлопців). 6 клас. Терещук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЛЮБИЙ ДРУЖЕ!

У 5-му класі ти вже ознайомився з багатьма питаннями технологічної діяльності, навчився самостійно проектувати і виготовляти вироби. У 6-му класі ти здобудеш нові знання з техніки та технології виробництва різних конструкційних матеріалів, дізнаєшся про здобутки вчених у різних галузях виробництва, навчишся проектувати та конструювати вироби за власним задумом, оздоблювати їх різними техніками.

Цього року ти зможеш розширити свої знання про проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту, ознайомишся з іншими видами конструкційних матеріалів, їхніми властивостями, призначенням, технологією оздоблення та використанням, дізнаєшся про особливості технічного конструювання. Ти зануришся у світ українських народних ремесел, скарбниця яких створювалася сотні років. У нагоді стануть здобуті знання про еволюцію знарядь праці, технологію побутової діяльності. Усе це допоможе тобі творчо працювати, здобувати знання, оволодівати мистецтвом праці, стати її творцем.

На початку кожного параграфа вміщено запитання, що спонукатимуть до роздумів, пригадування матеріалу, який ти вивчав на уроках трудового навчання в попередні роки. Визначення нових термінів, розміщених у кінці кожного параграфа, допоможуть краще зрозуміти сутність навчального матеріалу. Згадай про їх вживання на інших уроках, спробуй запам’ятати значення кожного з них, вони будуть потрібні тобі в подальшому навчанні. Сподіваємося, що цей підручник допоможе тобі збагатитися новими знаннями, уявленнями, реалізувати власні творчі проекти, а певний вид технологічної діяльності, про який ти дізнаєшся тепер, у майбутньому стане твоєю професією.

У підручнику траплятимуться вже знайомі тобі поняття, технологічні операції, умовні позначення. Використовуй свої знання та сміливо берись за здобуття нових.

Незалежно від того, яку професію ти обереш після закінчення школи, знання і вміння, якими оволодієш на уроках трудового навчання, знадобляться тобі в повсякденному житті. Опановуй і вдосконалюй їх. Виявляй ініціативу, творчість, організованість. Не зупиняйся на досягнутому. Прагни до виконання поставленої мети - і твої мрії здійсняться.

На уроках трудового навчання ти будеш розробляти власні творчі проекти майбутніх виробів, технології їх оздоблення та практично виготовляти корисні та красиві речі, використовуючи при цьому різні інструменти, пристосування і конструкційні матеріали.

Для того щоб успішно зробити заплановане та запобігти травмуванню, ти маєш засвоїти правила безпеки та культури праці, внутрішнього розпорядку, виробничої санітарії, особистої гігієни та дотримуватись їх на кожному уроці.

Бажаємо успіхів!

Автори

Вступ

 • 1. У чому сутність поняття «технологія»?
 • 2. Які галузі виробництва ти знаєш?
 • 3. Люди яких професій розробляють і впроваджують нові виробничі технології?
 • 4. Якими графічними документами користуються при виготовленні виробів?

У нашому житті повсякчас відбуваються цікаві й значні зміни. Комп’ютерна й космічна техніка, електронні прилади, стільниковий зв’язок, найрізноманітніші транспортні засоби, сучасні матеріали, інші нововведення - усе це досягнення технологічної діяльності людини або, по-іншому, - інновації. Це комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів, інших новацій з метою підвищення життєвого рівня кожної людини.

Щоб стати технічно й технологічно освіченою особистістю, правильно користуватися досягненнями техніки й технологій та реалізовувати власні проекти, раціонально використовуючи природні ресурси, потрібно дедалі більше знань і вмінь з різних напрямів науки, техніки та виробництва.

Так, наприклад, для успішного розвитку металопереробних підприємств треба насамперед добути руду, з якої отримують метал, надати йому потрібної форми та забезпечити належну якість, спроектувати майбутній виріб, забезпечити його виготовлення, реалізувати інші виробничі процеси.

А скільки треба докласти праці, щоб збудувати сучасний дім! Потрібні потужні машини, найрізноманітніші матеріали, що створюються на виробничих підприємствах (цегельних, залізобетонних, деревообробних), спеціальні інструменти для виконання робіт, а також кваліфіковані фахівці тощо. Не менше знань та вмінь потрібно, щоб облаштувати вже споруджений будинок, зробити приємним і зручним проживання в ньому.

Для успішного ведення фермерського господарства треба знати, як збагатити землю поживними речовинами, як її обробити, засіяти, звільнити рослини від бур’янів та захистити їх від шкідників, урешті - як зібрати врожай, зберегти його, забезпечити переробку сільськогосподарської продукції в готові вироби.

Поняття виробниче підприємство має широке тлумачення. Це окрема виробнича установа (завод, фабрика тощо), створена для матеріального виробництва або надання послуг, діяльність якої спрямована на одержання прибутку. До сфери матеріального виробництва належать галузі важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, енергетики, зв’язку та інші (мал. 1).

Мал. 1. Галузі матеріального виробництва

У важкій промисловості, наприклад у підгалузі машинобудування, створюються засоби виробництва для фабрик і заводів (верстати, обладнання для металургії, шахт тощо). До легкої промисловості належать ті галузі, у яких створюються продукти споживання (одяг, взуття, домашня білизна тощо). У кожній галузі застосовуються специфічні виробничі технології. У машинобудуванні - технології обробки металів, деревини, пластичних мас тощо; у будівництві - технології спорудження будівель, доріг та мостів; у галузі зв’язку - технології телефонного та радіозв’язку.

Технологічна діяльність багатогранна і складна. Вона охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й творчу діяльність людини, управління, обслуговування та споживання продуктів виробництва.

Є в технологічній діяльності багато проблем, у вирішенні яких будеш брати участь і ти. Творчо підходь до всього - і станеш активним учасником розбудови незалежної України!

галузь, виробниче підприємство, виробництво, продукти ня, виробничі технології, новація.

Інформація — відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність; повідомлення про щось.

Комп’ютерна техніка — електронна обчислювальна техніка, призначена для передавання, приймання та обробки інформації.

Новація — новий, ще не впроваджений винахід, нова технологія.

Стільниковий зв'язок — мережа зв’язку, яка дає можливість приймати та передавати інформацію за допомогою радіосигналів безпровідним способом.

 • 1. Як впровадження нових технологій впливає на життя людей?
 • 2. Які галузі господарювання забезпечують виробництво матеріальних благ?
 • 3. Назви відомі тобі виробничі технології, які застосовуються в машинобудуванні.

§ 1. Організація робочого місця. Правила безпечної праці при виконанні слюсарних робіт

 • 1. Якими інструментами та пристроями ти вже вмієш користуватися?
 • 2. Як ти вважаєш, чому при виготовленні виробів важливо правильно організувати робоче місце?
 • 3. Які правила внутрішнього розпорядку та безпеки праці в шкільній навчальній майстерні ти вже знаєш?

Вироби з металів у шкільних майстернях виготовляють на спеціально обладнаних робочих місцях, що комплектуються комбінованими верстаками або слюсарними одномісними чи багатомісними верстаками (мал. 2).

Мал. 2. Шкільна майстерня: а - слюсарна з комбінованими верстаками, б - слюсарна з багатомісними верстаками

Основне обладнання робочого місця для обробки металів - верстак (мал. 3).

Мал. 3. Верстаки: а - слюсарний одномісний; б - комбінований одномісний

Мал. 4. Слюсарні лещата

Кожний із зазначених верстаків складається з таких основних частин: металевий каркас; кришка (стільниця), на якій закріплені слюсарні лещата й захисний екран; стілець.

Для закріплення та утримання заготовок, що обробляються, у потрібному положенні використовують слюсарні лещата. Промисловість випускає їх різної конструкції (мал. 4).

Проте спільним для них є принцип дії. Під час обертання рукоятки 1 затискний гвинт 3 угвинчується в гайку 6, яку закріплено в нерухомій частині лещат 5, або вигвинчується з неї і, відповідно, переміщує рухому губку 2 відносно нерухомої 5. Рухома губка, наближаючись до нерухомої, затискає заготовку між нагубниками 4, а віддаляючись від неї - вивільняє (мал. 5).

Корпус лещат виготовляють із чавуну. Для збільшення терміну служби лещат і підвищення надійності кріплення заготовок до робочих частин губок прикріплюють гвинтами стальні пластини 4 з хрестоподібною насічкою (нагубники).

Унаслідок кріплення в лещатах заготовок на їхній поверхні можуть з’являтися вм’ятини від насічок пластин сталевих нагубників. Тому при кріпленні оброблених чистових поверхонь або заготовок з м’яких матеріалів (мідь, алюміній та ін.) робочі поверхні пластин закривають накладними кутниками, які виготовлено з м’яких металів, шкіри тощо (мал. 6).

Мал. 5. Будова слюсарних лещат

Мал. 6. Оснащення слюсарних лещат накладними кутниками

Мал. 7. Щітка-зміталка

Описані лещата називаються паралельними тому, що робоча поверхня рухомої губки при пересуванні залишається розміщеною паралельно до робочої поверхні нерухомої губки.

Така конструкція забезпечує рівномірний і міцний затиск оброблюваної заготовки.

Користуючись лещатами, слід додержуватися таких правил безпеки:

1. Заготовку закріплювати міцно, плавним обертанням рукоятки гвинта.

2. Не вдаряти по корпусу та по рукоятці лещат молотком і не нарощувати довжину рукоятки за допомогою додаткових важелів (наприклад, труби). Це може зіпсувати лещата (зірвати різьбу, розколоти крихкий чавунний корпус тощо).

3. Під час вивільнення заготовки з лещат її треба притримувати, щоб вона не впала і не завдала травми.

4. Після роботи слід очистити лещата від ошурків та бруду спеціальною щіткою-зміталкою (мал. 7).

5. Гвинт і гайка лещат мають бути чистими і змащеними густим мастилом.

6. Губки лещат слід залишати розсунутими на 10...15 мм.

Інструменти і заготовки треба розміщувати на верстаку так, щоб ними було зручно користуватися. Ті інструменти, які беруть правою рукою, кладуть праворуч, а ті, що лівою, - ліворуч, що беруть частіше, кладуть ближче, що беруть рідше, кладуть далі (мал. 8).

Інші інструменти зберігають у спеціальних інструментальних шафах, укладках чи футлярах або спеціально відведених для цього місцях шкільної майстерні (мал. 9).

Мал. 8. Організація робочого місця

Мал. 9. Пристосування для зберігання інструментів: а - шафи: б - укладки

Якщо робоче місце організовано правильно, то економиться час, підвищується якість і продуктивність праці та забезпечується безпека праці.

У більшості конструкцій висоту верстака можна регулювати залежно від зросту учня. Встановити, чи відповідає верстак зросту працюючого, можна таким чином: стати біля верстака, розмістити зігнуту в лікті руку на губки лещат. Якщо випрямлені пальці руки доторкаються до підборіддя верстак відповідає зросту працюючого (мал. 10).

Неправильний вибір висоти верстака призводить до швидкої стомлюваності працюючого і, як наслідок, зниження продуктивності праці та неналежної якості робіт. Якщо конструкцією верстака не передбачено його регулювання по висоті, то перед ним на підлогу кладуть дерев’яну ростову підставку відповідної висоти, яка компенсує різницю в зрості учня і висоті верстака (мал. 11).

Під час виконання слюсарних робіт ти користуватимешся різними інструментами та пристосуваннями. Використовуючи їх, пам’ятай правила безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та особистої безпеки й завжди їх дотримуйся.

Мал. 10 Визначення відповідності висоти слюсарного верстака зросту працюючого

Мал. 11. Регулювання висоти слюсарного верстака ростовою підставкою

Мал. 12. Робочий одяг учня

Перед початком роботи

1. Надіти робочий одяг (халат або фартух з нарукавниками, берет чи косинку (мал. 12).

2. Уважно оглянути робоче місце. Упорядкувати його, прибрати всі сторонні предмети.

3. Дібрати необхідний інструмент. Розмістити його так, щоб уникнути зайвих рухів.

4. Перевірити, щоб усі інструменти (напилки, викрутки, шила тощо) були оснащені ручками з металевими кільцями, які оберігають їх від розколювання; слюсарні молотки мають бути надійно закріплені на ручках та не мати косих і збитих бойків та гострих ребер бічних сторін.

5. Усі роботи виконувати за наявності обладнання, пристроїв і засобів індивідуального захисту (захисних окулярів, рукавиць, захисних екранів тощо).

Під час роботи

1. Користуватися тільки справним інструментом.

2. Використовувати інструмент за призначенням.

3. Утримувати робоче місце в чистоті й порядку.

4. Для перенесення робочого інструменту користуватися укладками. Не переносити інструмент у кишенях.

5. Стежити, щоб світло на робочому місці падало з лівого боку або спереду.

6. При виконанні робіт сидячи слід сидіти прямо, на всій поверхні стільця, на відстані 10... 15 см від краю стола. Відстань від очей до виробу, що виготовляється, повинна бути 30...35 см. Неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність і шкодить роботі органів травлення.

7. Не працювати поблизу рухомих частин верстатного обладнання і механізмів.

8. Перевірити надійність закріплення оброблюваної деталі.

9. Не відволікатися від роботи, не заважати працювати іншим.

10. Строго дотримуватися правил безпечної роботи.

Після роботи

1. Прибрати робоче місце.

2. Інструменти покласти у відведені для них місця.

3. Здати робоче місце черговому.

4. Про всі недоліки (несправності), виявлені в інструментах та обладнанні, повідомити вчителя.

5. Здати вчителеві на перевірку готові вироби (деталі).

6. Вимити руки. Привести себе та одяг у порядок.

Запам’ятай! Порядок на робочому місці — необхідна умова продуктивної праці.

ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Ознайомлення з будовою слюсарного або комбінованого верстака та налаштування його для роботи

Обладнання і матеріали: верстак слюсарний або комбінований, заготовка з металу.

Послідовність виконання роботи

1. Підійди до верстака, ознайомся з його будовою.

2. Займи робоче положення.

3. Визнач відповідність висоти верстака твоєму зросту. За необхідності встанови необхідну висоту за допомогою регулювальних гвинтів (для комбінованих верстаків) або влаштування ростової підставки (для слюсарного верстака).

4. Закріпи заготовку за допомогою затискного гвинта лещат і перевір надійність її кріплення.

5. Розслаб гвинт, розкручуючи його проти годинникової стрілки, та зніми заготовку.

6. Закрути гвинт таким чином, щоб відстань між губками слюсарних лещат становила 10...15 міліметрів.

праця, корисна річ, правила внутрішнього розпорядку, правила безпечної праці, виробнича санітарія, особиста гігієна, робоче місце.

Безпека праці — умови праці, за яких ніщо не загрожує здоров’ю людини.

Верстак — устаткування для кріплення заготовок при їх обробці ручним способом.

Затискач — пристрій для міцного затискання деталі, що обробляється.

Лещата — слюсарний пристрій для затискування деталі, яку обробляють.

Обладнання — сукупність механізмів, пристроїв, інструментів для виготовлення виробу.

Продукція — сукупність продуктів, що випускає підприємство.

 • 1. Як встановити висоту слюсарного або комбінованого верстака відповідно до зросту працюючого?
 • 2. Як правильно зберігати слюсарний інструмент після завершення роботи?
 • 3. Як розміщують інструмент на робочому місці?
 • 4. Яких правил безпеки необхідно дотримуватися при роботі в шкільних майстернях?

Тестові завдання

1. Яким графічним документом користуються при виготовленні виробів?

 • А малюнком
 • Б ескізом
 • В кресленням
 • Г усіма названими
 • Д правильної відповіді немає

2. Коли учень повинен приходити на заняття в шкільні майстерні?

 • А за кілька хвилин до дзвінка
 • Б після отримання дозволу чергового
 • В після отримання дозволу вчителя
 • Г залежить від виду виконуваних робіт
 • Д правильні всі відповіді
 • Е правильної відповіді немає

3. Чи може учень залишати робоче місце під час занять?

 • А може тоді, коли необхідно взяти додатково робочий інструмент
 • Б може з дозволу чергового
 • В може лише з дозволу вчителя
 • Г не може в жодному разі
 • Д правильні всі відповіді
 • Е правильної відповіді немає

4. Чи можна здмухувати з робочого місця пил, тирсу, інші відходи?

 • А можна із заплющеними очима
 • Б можна, якщо очі захищені окулярами
 • В можна, якщо відходи великих розмірів
 • Г не можна в жодному разі
 • Д можна, якщо відходи дрібні

5. Який інструмент необхідно розміщувати на робочому місці?

 • А весь, який призначено для обробки даного виду конструкційних матеріалів
 • Б лише той, який необхідний для обробки даного виду конструкційних матеріалів
 • В той, що видав черговий
 • Г правильні всі відповіді
 • Д правильної відповіді немає

6. З якого боку на робочому місці розміщують інструменти, які потрібно брати правою рукою?

 • А ліворуч
 • Б далі від себе
 • В праворуч
 • Г ближче до себе
 • Д по центру

7. Яким кольором фарбують механізми шкільної майстерні, що мають підвищену небезпеку?

 • А жовтим
 • Б синім
 • В червоним
 • Г зеленим
 • Д чорним

8. Де на робочому місці розміщують інструменти, які використовують частіше?

 • А у зручному для користування місці
 • Б ближче до себе
 • В спереду за межами ближньої робочої зони
 • Г праворуч у межах ближньої робочої зони
 • Д у будь-якому місці в межах досяжності руками

9. На якому зображенні показано спосіб визначення відповідності висоти слюсарного верстака зросту учня?

 • А на зображенні а
 • Б на зображенні б

10. Що повинен зробити учень до початку занять у шкільній майстерні?

 • А прибрати робоче місце
 • Б провітрити приміщення
 • В одягнути спецодяг
 • Г підготувати необхідні для роботи інструменти і матеріали
 • Д усе перелічене
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.