Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Тагліна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Модуль 3. Добробут і безпека в соціумі

Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся:

 • про соціальне середовище і безпеку
 • що таке безпечне спілкування
 • про безпеку у віртуальному середовищі
 • які наслідки забруднення довкілля

навчитеся:

 • визначати потенційні небезпеки
 • оцінювати ризики в щоденному житті
 • здійснювати допомогу в разі небезпеки

§ 7. Соціальне середовище і безпека. Види небезпек (природні, техногенні, соціальні). Ризики й небезпеки. Поняття про ризик

Поміркуйте й обговоріть ситуацію. Шестикласники й шестикласниці обговорювали безпеку людини в навколишньому середовищі. Катерина сказала, що головним для людини є безпечне природне середовище, бо їй потрібні свіже повітря, сонячне світло і комфортна температура. Ілля ж уважає, що безпеку людині перш за все забезпечує доброзичливе людське оточення, у якому люди можуть спільно жити, захищатися й працювати. Чи погоджуєтеся ви з думками дітей? Яке значення має соціальна безпека людини?

Соціальне середовище і безпека

Ми живемо у світі, який створило людство. У ньому є штучні матеріальні об’єкти — результат праці людини, — і діють соціальні відносини, норми, закони, правила, традиції. Цей світ має назву «соціум», бо йдеться про оточення людини, його соціальне середовище. Складовими соціального середовища є сім’я, шкільне середовище, ділове середовище, віртуальне середовище, середовище міст, сіл, населених пунктів.

Соціум — це зовнішній соціальний світ, який оточує людину, суспільство як цілісна система.

Соціальне середовище — це матеріальні умови та суспільні відносини, які забезпечують діяльність людей. На кожну людину суттєво впливають економічні, політичні, соціальні, духовні й територіальні умови, в яких вона існує. Залежно від того, на яких цінностях побудований соціум, його вплив на здоров’я й добробут людей може бути як позитивним, так і негативним.

За умов соціальної й економічної нерівності в суспільстві, хибної системи розподілу влади і матеріальних благ можуть виникати соціальні, політичні та інші небезпеки. Найбільш страшною з таких небезпек є війна. Війни на планеті забирають мільярди людських життів. Окрім того, війни завдають величезну шкоду, руйнуючи навколишнє природне середовище.

Людство намагається зробити соціальне середовище безпечним. Безпека характеризується відсутністю загрози життю, здоров’ю людей, майну, тваринам, рослинам і довкіллю. Безпека передбачає створення такого простору, в якому ніщо не загрожує здоров’ю, життю та добробуту людей і держав, не перешкоджає досягненню бажаних для людства цілей.

Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Важливо, щоб ваше соціальне оточення було для вас комфортним, бо фізичне, психічне здоров’я та добробут людини залежать від добробуту її соціального середовища. У безпечному соціумі із сильними етичними цінностями кожна людина може навчатися, розвиватися, реалізувати власні таланти, поліпшувати свій добробут і добробут свого соціального оточення.

Світ, у якому живе людина, завжди несе в собі різноманітні небезпеки для її життя, здоров’я й добробуту. Тривалий час люди вважали, що небезпеки є неминучими. Але зараз вони розуміють, що багатьох небезпек можна успішно уникати. У сучасному суспільстві сформована культура безпечної життєдіяльності, яку має опанувати кожна людина. Ця культура будується на певних принципах і методах. Принцип — це ідея, основне положення, на основі якого формуються цілі, а метод є способом досягнення цих цілей. Основна ідея культури безпечної життєдіяльності — зробити життя максимально безпечним. Задля цього людям треба вміти передбачати небезпеку й користуватися відповідними принципами безпечної життєдіяльності.

Головним принципом безпечної життєдіяльності є врахування не лише власних інтересів, а й інтересів інших людей, суспільства й держави. Успіх забезпечується взаємною відповідальністю як окремих людей, так і громад, суспільства й держави.

Види небезпек (природна, техногенна, соціальна)

Слід зважати на те, що безпека може бути різною. Фізична безпека, екологічна безпека, безпека в надзвичайних ситуаціях, соціальна безпека (до неї належать морально-психологічна безпека, правова безпека) тощо. У будь-якому разі, аби убезпечити себе, слід знати, які саме небезпеки можуть вам загрожувати.

Небезпекою є такі явища, що здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, які забезпечують життєдіяльність.

Познайомтеся з різними видами небезпек. До небезпечних відносяться певні природні, техногенні і соціально-політичні явища.

Види небезпек

Природні небезпеки

Землетруси, зсуви, селі, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки, астероїди, захворюваність людей, заразні хвороби тварин та рослин тощо

Техногенні небезпеки

Транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, руйнування споруд, аварії на очисних спорудах тощо

Соціальні

небезпеки

Тероризм, війни, збройні конфлікти, злочинність, наркоманія, утримання заручників, алкоголізм, бродяжництво, шахрайство, тютюнопаління тощо

Робота в парі.

1. Користуючись таблицею «Види небезпек», порівняйте природні, техногенні й соціальні небезпеки. Підготуйте розповідь про соціальні небезпеки. Дайте відповідь на запитання: «У чому особливості соціальних небезпек?».

2. Розгляньте малюнки на с. 42. Порівняйте різні природні небезпеки. Підготуйте розповідь про такі природні небезпеки, як землетрус, виверження вулкана, повінь, ураган, пожежа. Дайте відповідь на запитання: «У чому особливості природних небезпек?».

Вулкан — геологічне утворення, що виникає над тріщинками в земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара й уламки гірських порід.

За руйнівною дією це стихійне лихо належить до найнебезпечніших для життєдіяльності людства. Сьогодні на Земній кулі налічується приблизно 600 активних вулканів

Землетрус — це сильні коливання земної кори, які призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. Щорічно на планеті вчені фіксують близько одного мільйона землетрусів

Ураган — це вітер, швидкість якого досягає 32 м/с. Ураганами називають також тропічні циклони, які виникають у Тихому океані поблизу узбережжя Центральної Америки. На Далекому Сході і в районах Індійського океану урагани звуться тайфунами.

Ураган, тайфун, тропічний циклон — це велетенські «віхоли» нашої планети

Повінь — значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі. Виникає завдяки зливам, весняному таненню снігу, вітровому нагону води, руйнуванням дамб, гребель тощо

Пожежа — неконтрольований процес горіння, який викликає загибель людей та нищення матеріальних цінностей. Часто пожежі виникають унаслідок необережних і безвідповідальних дій людей і мають катастрофічні для природи наслідки

Ризики й небезпеки. Поняття про ризик

Небезпекою є явища, які здатні завдавати шкоди, а ризик — це можлива небезпека такого шкідливого і несприятливого результату. Однак слід пам’ятати, що ситуація ризику завжди може бути попереджена правильним вибором власних дій. Ситуація ризику виникає тоді, коли необхідно зробити вибір із кількох різних варіантів поведінки. Приймаючи рішення, чи варто здійснювати ті або інші дії, треба попередньо оцінити їхні наслідки з точки зору ризику для здоров’я й добробуту.

Вибір завжди присутній у вашому житті: пройти на червоне світло світлофору або дочекатися зеленого, зробити домашнє завдання або погратися в комп’ютерну гру, напружуватися на тренуванні чи взагалі не займатися спортом. Там, де вибір, завжди присутня частка ризику.

Ризики можуть бути пов’язані з фізичним, соціальним, психічним і духовним здоров’ям. Якщо людина палить, то вона ризикує своїм фізичним здоров’ям. Небезпечні компанії є фактором ризику для соціального здоров’я. Шахрай завжди ризикує своїм добробутом і свободою.

Дуже ризикованим є спілкування з домашніми, бездомними та дикими тваринами. Захищаючись, тварина може травмувати і навіть убити людину.

Не намагайтеся також нагодувати чужого собаку з рук, щоб він не вкусив вас. Краще покласти чи кинути їжу на відстані. Якщо ви захотіли погладити чужого пса, то треба запитати дозволу в його хазяїна чи хазяйки. Треба знати, що запах спиртного сприймається собакою, як дуже неприємний, тому він може покусати ту людину, яка вживала алкоголь. Знаючи про ризики, людина здатна навчитися уникати їх або знижувати їхню вірогідність. Це дуже корисно для збереження здоров’я й добробуту. Ви маєте навчитися правильно оцінювати ступінь ризику кожного свого рішення, кожної своєї дії, кожного способу, яким ви намагаєтеся досягти своєї мети.

Оцінка ризику містить такі кроки:

 • з’ясувати, де і які небезпеки існують;
 • розібратися, із чим пов’язана конкретна небезпека;
 • проаналізувати всі можливі наслідки небезпеки;
 • обрати заходи, потрібні для запобігання небезпеці.

Опорні точки. Небезпекою є такі явища, які здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність. Існують різні види небезпек. Ризик — це можлива небезпека шкідливого результату тих чи тих дій. Треба вміти оцінювати та попереджати ризики. Знаючи про ризики, людина може навчитися уникати їх або знижувати їхню вірогідність.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповіді на запитання

 • 1. Яким чином індивідуальна безпека людини залежить від безпеки соціуму?
 • 2. У чому особливості природних, техногенних, соціальних видів небезпек?
 • 3. Яким чином можна уникати ризиків або знижувати їхню вірогідність?
 • 4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Соціум

А явища, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, які забезпечують життєдіяльність

2. Небезпека

Б стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз

3. Безпека

В зовнішній соціальний світ, який оточує людину, суспільство як цілісна система