Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Тагліна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Види реклами. Соціальна реклама. Комерційна реклама. Уплив реклами на рішення людини

Поміркуйте й обговоріть ситуацію. Уявіть собі, що ви купили чай, на упаковці якого зображені ягоди малини, квітки ванілі, а також є підпис про наявність «натурального аромату». Але на тій же самій упаковці в переліку компонентів чаю написано: «Ароматизатори, ідентичні натуральним». Чи відповідає ця ситуація правилам реклами харчових продуктів? Які претензії може пред'явити товариство захисту прав споживачів до виробника цього товару? Чому?

Види реклами

Слово «реклама» перекладається з латинської як «гукати», «знову викликати» або «повторно вигукувати». Тобто йдеться про те, що нам щось знову й знову повідомляють, інколи навіть «кричать». Реклама активно «кричуще» звертається до людини, намагаючись примусити цю людину прийняти вигідне для рекламодавця рішення. Головна мета реклами — привернути увагу, створити популярність, уплинути на споживача. Реклама ніколи не буває безкоштовною. За поширення рекламної інформації завжди хтось платить. Бажано розуміти, хто і навіщо.

Реклама — це популяризація товарів, видовищ або послуг із метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників.

Робота в парі. Відомо, що реклама може подаватися в різний спосіб: через повідомлення, плакати, відеокліпи, вуличні білборди, електронні табло, а також аудіорекламу. Як ви вважаєте, чому форми реклами такі різноманітні? Яка мета реклами?

Види реклами

Існує кілька видів реклами.

• Комерційна або економічна реклама спонукає щось купити, й це допомагає виробникам збільшувати свій дохід. Така реклама часто буває нав’язливою, тож люди можуть купувати те, що їм непотрібно.

• Політична реклама дає політичну інформацію і спонукає за когось проголосувати.

• Соціальна реклама спрямована на досягнення важливих соціальних цілей і покращення життя соціуму.

Соціальна реклама

Існує реклама, яка пропагує здоровий спосіб життя, збереження енергоресурсів, екологічну поведінку тощо. Це соціальна реклама. Вона сприяє вирішенню проблем безпеки й оборони, соціального захисту, висвітлює загальнодержавні й загальноміські події, розповідає про важливі для соціуму заходи й свята.

Соціальна реклама — це вид некомерційної реклами, яка спрямована привернути увагу до соціальних проблем та загальнолюдських цінностей. Вона спрямована на суспільно корисні цілі й не має на меті отримання матеріального прибутку.

Соціальна реклама привертає увагу до моральних цінностей, спонукає допомагати ближнім, турбуватися про домашніх тварин, займатися захистом природного середовища. Принципи соціальної реклами полягають у відсутності політичних або комерційних цілей. У ній заборонено згадувати певні марки, бренди, продукти.

Соціальна реклама позитивно впливає на світогляд людей, сприяє формуванню соціальної відповідальності.

Функції соціальної реклами:

  • формування моральних цінностей;
  • долучення до вирішення важливих соціальних проблем;
  • зміна моделей поведінки людей у суспільстві.

Робота в групі. Розгляньте малюнки. Дайте відповіді на запитання: «Про яку проблему в них ідеться? Як пропонує вирішувати цю проблему така реклама? Чи є ця реклама соціальною? Які цінності вона формує? Які емоції викликає у глядачів і глядачок? Яку модель поведінки людей у суспільстві пропагує?».

Комерційна реклама

Комерційна реклама, на відміну від соціальної, завжди має на меті отримання прибутку від товарів і послуг, інтелектуальної власності й нерухомості, культурних заходів і виконання якихось робіт, усього, що підлягає продажу. Така реклама оплачується замовником і зазвичай здійснюється через рекламні агентства.

Комерційна реклама інформує, коли на ринок надходить новий товар, переконує споживача, що йому необхідно придбати це «саме в нас», нагадує, що такий товар усе ще є і його треба придбати. Для цього використовуються друкована реклама (газети, журнали, брошури, листівки), телебачення, радіо, Інтернет, рекламні щити, рекламні заходи й виставки. Комерційна реклама — це потужний інструмент привернення уваги до товару чи послуги й спонукання споживача зробити покупку.

Реклама може бути недобросовісною й недостовірною. Недобросовісна реклама паплюжить репутацію конкурента або рекламує один продукт під виглядом іншого (копіює чужий товарний знак). Недостовірна реклама містить неправдиву інформацію щодо товару або послуги, неправдиві дані про ціну, наявність акцій, знижок, умов доставки, ремонту, гарантійного терміну. Інколи реклама може містити недостовірну інформацію про наявність у продукту сертифікатів, призів, грамот, медалей.

Уплив реклами на рішення людини

Реклама впливає на емоції й думки людини, переконуючи, що купівля того чи того товару зробить її щасливою й успішною. Це є обман і пастка, бо щастя й успіх зовсім не в цьому. Реклама є засобом маніпуляції людьми, який може змінювати їхню поведінку на користь виробників товарів і тих, хто надає послуги. Психологи / психологині й соціологи / соціологині вивчають особливості, правила й закони реклами. Такі знання захищають людину від негативного впливу реклами. Але ті ж самі знання дають творцям реклами можливість змінювати погляди й думки людей, негативно впливаючи на їхнє психічне здоров’я.

Головний негатив, що несе реклама, — це формування системи цінностей, яка будується виключно на споживанні. Це може згубно впливати на здоров’я й психіку людей, змінювати соціальні відносини в суспільстві. Реклама може як просто переконувати людину придбати товар, так і викликати негативні емоції, підвищувати роздратованість, що виснажує нервову систему. Для власного захисту час перегляду реклами треба зводити до мінімуму.

Опорні точки. Реклама — це популяризація товарів, видовищ або послуг із метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників. Реклама є засобом маніпуляції людьми, який може змінювати їхню поведінку на користь виробників товарів і тих, хто надає послуги. Існують різні види реклами: комерційна (або економічна), політична й соціальна. Усі вони відрізняються за своїми цілями.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповіді на запитання

  • 1. Чим відрізняється соціальна реклама від комерційної?
  • 2. Як реклама впливає на думки й рішення людини та маніпулює нею?
  • 3. Як суспільство має протистояти недобросовісній і недостовірній рекламі?
  • 4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Маркування харчового продукту

А вид некомерційної реклами, яка спрямована привернути увагу до соціальних проблем та загальнолюдських цінностей

2. Фортифікація продуктів харчування

Б тексти, знаки, графічні зображення, символи, які розміщуються на упаковці харчових продуктів

3. Соціальна реклама

В практика збільшення вмісту вітамінів та мікроелементів у продуктах харчування для покращення поживних якостей їжіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.