Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Тагліна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Тагліна

Зараз ви тримаєте в руках підручник «Здоров’я, безпека та добробут», який допоможе вам поводитися в повсякденні так, щоб зберігати власне здоров’я, забезпечувати добробут та безпеку. Цей підручник можна читати гуртом, обговорювати прочитане в загальному колі, працювати в парі або в групі, виконувати щось самостійно й потім презентувати свою роботу всьому класу. За результатами своєї роботи протягом року ви зможете створювати власне портфоліо, ділитися з однокласниками й однокласницями своїми думками, доводити власну точку зору, творчо застосовувати набуті знання. Підручник теж буде працювати з вами у вашій дружній команді.

Модуль 1. Суспільний добробут

§ 1. Добробут: суспільний добробут. Складники суспільного добробуту (рівень і умови життя громади)

Модуль 2. Добробут і вміння вчитися

§ 2. Уміння вчитися та навчальний прогрес. Особистий розвиток та навчання

§ 3. Способи ефективного навчання, розвиток пам’яті та уваги

§ 4. Менеджмент навчання, огляд своєї діяльності та планування

§ 5. Організація відпочинку та позашкільних активностей

§ 6. Індивідуальне й групове навчання

Модуль 3. Добробут і безпека в соціумі

§ 7. Соціальне середовище і безпека. Види небезпек (природні, техногенні, соціальні). Ризики й небезпеки. Поняття про ризик

§ 8. Виправдані і невиправдані ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті

§ 9. Екстремальні й надзвичайні ситуації. Небезпеки природного середовища. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища

§ 10. Алгоритми дій у небезпечних ситуаціях соціального походження. Допомога в разі небезпеки

§ 11. Безпека у віртуальному середовищі. Безпечне спілкування

Модуль 4. Добробут та громадянське здоров’я

§ 12. Громадське здоров’я. Право на здоров’я. Права дитини

§ 13. Збереження здоров’я та забезпечення якісного й повноцінного життя людей. Спорт для всіх. Відомі українці й українки, які досягли значних успіхів у сфері здоров’я та безпеки

§ 14. Захист здоров’я населення (профілактика, вакцинація, карантин). Медичні послуги. Санітарний нагляд

§ 15. Уплив соціуму на здоров’я. Наслідки соціальних упливів на здоров’я, безпеку й добробут

§ 16. Соціальна небезпека інфекційних захворювань (епідемії та пандемії). Соціальні наслідки неінфекційних захворювань та їх профілактика. Запобігання дискримінації людей, що мають туберкульоз, СНІД, COVID-19

§ 17. Громадське харчування. Вулична їжа. Маркування харчових продуктів та їх фортифікація. Національна кухня

§ 18. Види реклами. Соціальна реклама. Комерційна реклама. Уплив реклами на рішення людини

Модуль 5. Добробут, співпраця та спілкування

§ 19. Ефективна співпраця. Допомога іншим особам. Підтримка осіб з особливими потребами

§ 20. Прийняття відмінностей між людьми. Толерантне ставлення до поглядів і переконань, інтересів та потреб інших осіб. Повага до ідей інших осіб

§ 21. Ефективне спілкування. Стилі спілкування людей. Засоби комунікації. Розуміння своїх емоцій та емоцій інших людей

§ 22. Поняття конфлікту. Види і способи розв'язання конфліктів. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях

§ 23. Стосунки з однолітками. Підліткові компанії. Протидія виявам агресії й насилля в учнівському середовищі

Модуль 6. Добробут і підприємливість

Розділ 6.1. Підприємливість і фінансова грамотність

§ 24. Підприємливість для вирішення потреб громади

§ 25. Власні та спільні цілі. Розвиток. Наполегливість у навчанні та діяльності для власного добробуту й добробуту громади

§ 26. Діяльність зі створення цінності для інших осіб

§ 27. Фінансова грамотність та фінансова безпека. Культура споживання. Поведінка відповідального споживача

§ 28. Потреби людини та обмеженість ресурсів. Повторна переробка, повторне використання

§ 29. Бережливе ставлення до власного майна і недоторканність чужого

Розділ 6.2. Волонтерство

§ 30. Доброчинність. Ознаки доброчинності: гуманність, чуйність, повага до ідей інших осіб, підтримка осіб з особливими потребами

§ 31. Повага до живих істот, співчуття, протидія жорстокому поводженню з тваринами

§ 32. Волонтерство. Волонтерський рух в Україні

Правила, яких потрібно дотримуватися під час роботи над рубриками в курсі «Здоров’я, безпека та добробут»

Словничок термінів