Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Тагліна

§ 4. Добробут у школі

Поміркуйте й обговоріть ситуацію. У японських школах учні самі стежать за чистотою. Після уроків вони прибирають, миють підлогу, викидають сміття. Вони роблять це не лише у своїх аудиторіях, а й у коридорах та інших шкільних приміщеннях.

Чому японці не використовують працю прибиральниць/прибиральників, хоча гроші на це є? Як це впливає на добробут у школі?

Добробут у школі — це що?

Усі школи мають щось спільне, але кожна школа дуже індивідуальна. Ти не сплутаєш власну школу ні з якою іншою. Це ТВОЯ школа, яка починалася для тебе з ранкового кола і продовжувалася цікавими заняттями разом із друзями/подругами, учительками/учителями. Школа — це простір для навчання й цікавого життя, у якому можна дивуватися й робити відкриття.

Приміщення будь-якої школи мають навчальні класи, спеціальні меблі, обладнання, бібліотеки, спортивні зали, майстерні, харчоблоки, їдальні, санітарні вузли і ще багато чого. Біля школи можуть бути спортивні майданчики і споруди, поля для футболу, баскетболу, волейболу, тенісні корти. У школи може бути шкільний автобус. Добробут школи залежить від якості цього майна та наскільки сучасним є її технічне оснащення й устаткування. Але ще більше добробут школи залежить від того, яка атмосфера панує в навчальному закладі, яких правил у ньому дотримуються.

Важливо, як у школі відбувається спілкування учнівства, учительства, батьківства, допоміжного персоналу. Чи вміють усі вони дружно працювати в команді, практикувати взаємодопомогу, шукати і знаходити спільні шляхи вирішення проблем? Чи готові школярі / школярки тримати в чистоті власне робоче місце й викидати за собою сміття? Чи всі намагаються почути думку іншого / іншої, чи вміють активно слухати? Чи ставляться учні та учениці з повагою до старших? Чи ставляться дорослі з повагою до учнівства? Від відповідей на ці запитання теж залежить добробут школи.

Робота в парі. Яких правил дотримуються ці школярі/школярки? Яким чином дотримання певних правил поведінки у школі впливає на її добробут?

Відкритий мікрофон «Правила поведінки у школі»

Існують такі норми поведінки в англійських школах:

  • виявляти повагу й увагу до інших;
  • вітати академічні досягнення, а також особистий і соціальний розвиток інших учнів та учениць;
  • бути максимально відкритими, чесними й толерантними один стосовно одного, одна стосовно одної;
  • поводитися з іншими так, як ти хотів/хотіла би, щоб ставилися до тебе;
  • дотримуватися хороших манер, поводитися чемно і ввічливо.

Порівняйте ці норми з тими, які є у вашій школі. Зробіть висновки.

Робота в групі. Як упливає на добробут школи шкільна бібліотека? Які потреби школярів і школярок вона задовольняє?

Змоделюйте ситуацію. Уявіть собі ситуацію, коли школярі та школярки на уроці голосно розмовляють, не виконують завдання, сваряться, коли почитають працювати в групі. Як така поведінка впливає на особистий і шкільний добробут? До яких наслідків вона призводить? Що б ви порадили таким школярам/школяркам?

Опорні точки. Шкільний добробут — це комфортні умови, які несуть усі необхідні блага для здійснення навчання й отримання освіти. Це забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я всіх, хто навчається і працює в школі. Це безпечне навколишнє середовище, яке є підґрунтям успішного майбутнього школярства й суспільства в цілому.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповіді на запитання

  • 1. Яким чином у різних школах світу учні та учениці вітають учителя/учительку, коли вони входять у клас на початку уроку? Яке значення це має?
  • 2. Хто несе відповідальність за зіпсоване шкільне майно? Наприклад, хто буде купувати нові меблі або обладнання, якщо школярі чи школярки їх зіпсували?
  • 3. Чому, виражаючи свою свободу, ми маємо пам'ятати про інтереси інших: не викрикувати на уроці, пересуватися у школі безпечно для всіх, поважати особистий простір кожного/кожної?