Підручник з Основ здоров’я. 8 клас. Тагліна - Нова програма

Підручник з Основ здоров’я. 8 клас. Тагліна - Нова програма

Підручник побудований таким чином, щоб вам було якомога легше з ним працювати. Він складається із чотирьох великих розділів, які у свою чергу діляться на теми й параграфи.

На початку кожного параграфа вам пропонується обміркувати певну ситуацію, обговорення якої передує вивченню нової теми. Сам процес опрацювання нового матеріалу буде для вас цікавим, оскільки ви зможете ознайомитися з думками інших людей, обговорити різні життєві ситуації, вирішити проблеми, виконати практичні вправи.

Здоров’я людини

Тема 1. На порозі дорослого життя

§ 1. Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість

Вправа № 1. Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя

§ 2. Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі

Тема 2. Надзвичайні ситуації

§ 3. Класифікація надзвичайних ситуацій

§ 4. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Вправа № 2. Аналіз повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації

§ 5. Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

§ 6. Домедична допомога за надзвичайних ситуацій. Визначення стану потерпілого. Алгоритм рятування людей під час пожежі

Вправа № 3. Моделювання ситуацій рятування людей на пожежі

Вправа № 4. Відпрацювання навичок надання домедичної допомоги потерпілому

Фізична складова здоров’я

Тема 3. Оздоровчі системи

§ 7. Поняття про оздоровчі системи. Складові оздоровчих систем

§ 8. Фізичні якості людини. Вплив фізичної активності на здоров’я

Тема 4. Безпека харчування

§ 9. Традиційні і сучасні системи харчування. Вибір харчових продуктів

§ 10. Дієтичне харчування. Негативні наслідки незбалансованого харчування. Харчові добавки

§ 11. Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. Домедична допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях

Вправа № 5. Відпрацювання навичок домедичної допомоги при харчових отруєннях і кишкових інфекціях

Психічна і духовна складові здоров’я

Тема 5. Становлення особистості

§ 12. Становлення особистості. Формування самосвідомості у підлітковому віці. Розвиток особистості. Біосоціальний характер особистості

§ 13. Складові духовного розвитку особистості. Моральний розвиток особистості. Формування системи цінностей. Піраміда потреб. Планування майбутнього

Вправа № 6. Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

Тема 6. Краса і здоров’я

§ 14. Краса і здоров’я. Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я

Тема 7. Уміння вчитися

§ 15. Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар’єри ефективного навчання. Розвиток логічного та образного мислення

§ 16. Принципи запам’ятовування. Розвиток пам’яті та уваги

Вправа № 7. Моделювання прийомів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів)

Вправа № 8. Вправи на розвиток пам’яті та уваги

Соціальна складова здоров’я

Тема 8. Соціальне благополуччя

§ 17. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

§ 18. Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Вправа № 9. Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

§ 19. Психологічні й соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності

§ 20. Небезпека інфікування віл, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

§ 21. Віктимна поведінка. Кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру

Тема 9. Безпека на дорозі

§ 22. Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»). Правила дорожнього руху

Вправа № 10. Визначення пріоритетів у дорожньому русі

§ 23. Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані

Вправа № 11. Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов’язаних з мотоциклами

Тема 10. Екологічна безпека

§ 24. Забруднення навколишнього середовища і здоров’я. Питна вода і здоров’я. Небезпека купання в забруднених водоймах

§ 25. Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я. Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я

Тема 11. Соціальна безпека

§ 26. Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України. Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх

§ 27. Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання поліцією

§ 28. Захист від кримінальних небезпек. Основи самозахисту. Поняття і межі допустимої самооборони

§ 29. Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність і бездоглядність

§ 30. Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму

Вправа № 12. Відпрацювання вміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угруповань

Тема 12. Інформаційна безпека

§ 31. Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров’я й поведінку людей. Комп’ютерна безпека. Безпека в мережі Інтернет

Словничок

Додаток