Підручник з Основ здоров’я. 7 клас. Тагліна - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, творчих здібностей

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Ірина готувалася до іспиту довго й ретельно. Перед іспитом вона просиділа всю ніч, пригадуючи навчальний матеріал. Але результат іспиту виявився досить скромним, оскільки безпосередньо на іспиті дівчина багато чого не змогла пригадати. Як ви вважаєте, чому так сталося?

Розвиток сприйняття

Для того щоб жити і діяти в навколишньому світі, ми повинні його сприймати. Сприйняття — це психічний процес, спрямований на відображення в нашій свідомості предметів навколишнього світу. Процес сприйняття характеризується певного вибірковістю. Ця вибірковість залежить насамперед від потреб людини, які існують у даний момент.

Загалом наше сприйняття повідомляє нам достовірну інформацію про світ. Але існують ілюзії сприйняття. Ілюзією називають неправильне, спотворене сприйняття. На відміну від галюцинацій, які виникають при порушенні нормальних функцій мозку, ілюзії характерні для всіх здорових людей. Наприклад, світлі предмети на темному тлі всім і завжди здаються більшими, а темні на світлому — меншими.

Є й інші ілюзії, пов’язані, наприклад, з перспективою.

Білий квадрат здається нам значно більшим за чорний на білому тлі, хоча насправді вони однакові

Ілюзія Еббінгауза. Яке коло більше: те, яке оточене маленькими колами, чи те, яке оточене великими?

Сприйняття навіть простого м'яча — це дуже складний процес

Сприйняття — це результат складної діяльності мозку. Мозок аналізує інформацію, яка доходить до нього, порівнює її з розташованими в пам’яті враженнями, і в результаті ми можемо викликати в пам’яті ті предмети, які вже бачили колись.

Без розвитку сприйняття неможливо формувати ні пам’ять, ні мислення, ні уяву. Сприйняття необхідне для успішного шкільного навчання, яке вимагає вміння уважно слухати вчителя, уміння свідомо спостерігати за тим, що він показує під час уроку.

Про дивовижну роботу нашого мозку ви дізнаєтеся з відео «Сприйняття зображення».

Неуважність — одна із частих причин поганого навчання

Розвиток уваги

Увагою називається зосередженість на важливих для нас предметах і явищах. Розрізняють два види уваги — мимовільну й довільну.

Мимовільна увага виникає ненавмисно, без будь-яких зусиль з боку людини. Просто нам цікаво, тому ми уважні. Довільна увага виникає навмисно, унаслідок свідомо поставленої мети і вимагає певних вольових зусиль. Наприклад, уроки самі собою не вивчаються. Треба уважно прочитати текст, докласти зусиль до цього.

Стійкість уваги виражається в здатності тривало, не відволікаючись, зосереджуватися на предметі своєї діяльності, у даному випадку на тексті підручника. Ступінь стійкості уваги залежить від потреб людини, її інтересів. Є потреба в навчанні, інтерес до нього — увага стійка, немає потреби в навчанні — увага переключається на інші предмети.

На уроці відразу можна помітити неуважного школяра. На перший погляд він начебто слухає, але щойно йому ставлять запитання із цієї ж таки теми, він не може на нього відповісти, оскільки не почув головного. Неуважність — одна з найпоширеніших причин поганого навчання.

При механічному запам'ятовуванні знання утримуються в пам'яті неміцно

Увага — це спрямованість свідомості на певний об’єкт. Без уваги неможливий процес навчання. Розвиток уваги пов’язаний із розвитком волі, адже саме вольове зусилля допомагає нам зосередити свою увагу на потрібному об’єкті.

Розвиток пам'яті і творчих здібностей

Пам’ять — це закріплення, збереження і наступне використання попереднього досвіду. Саме пам’ять дозволяє людині одержувати знання й уміння. Вона зберігає індивідуальний досвід людини і забезпечує використання цього досвіду. Для того щоб краще використовувати свою пам’ять, необхідно знати закони її роботи.

Розвиток гарної пам’яті — це виховання здатності до повного й точного відтворення інформації, причому саме тоді, коли це потрібно. Це виховання починається з грамотного використання законів пам’яті в процесі заучування.

Є безліч професій, у яких без знання якого-небудь матеріалу напам’ять просто не обійтися. Наприклад, актор завчає напам’ять величезні тексти, юрист пам’ятає безліч законів, поет — віршів.

Які ж умови важливі для успішного запам’ятовування й пригадування? Насамперед ваше бажання. Бажання — це один з найважливіших проявів волі людини. Воно мобілізує увагу, підвищує інтерес, забезпечує готовність до запам’ятовування. Слід враховувати також те, що матеріал більш успішно запам’ятовується тоді, коли він є цікавим для людини, яка його запам’ятовує. Якщо людина вже щось знає в цій галузі, то нове вона запам’ятовує швидше й краще. Люди, які знають багато мов, говорять, що важко вчити тільки перші п’ять мов, а інші засвоюються вже значно легше. Запам’ятовування відбувається легше, якщо заучується матеріал, що є повністю осмисленим, зрозумілим для того, хто його заучує.

Пам’ять людини має величезні можливості.

Наприклад, академік Абрам Іоффе знав напам’ять усю таблицю логарифмів, Моцарту достатньо було почути музичний твір один раз, щоб виконати його і записати на папері, Уїнстон Черчілль знав напам’ять майже всього Шекспіра, Білл Гейтс пам’ятає сотні кодів створеної ним мови програмування.

Амадей Моцарт

Уінстон Черчілль

Абрам Іоффе

Білл Гейтс

Крім пам’яті, треба розвивати й свої здібності. Здібності — це здатність людини робити щось дуже успішно. Здібності людини виявляються тільки в її діяльності. Є різні рівні розвитку здібностей людей: обдарованість, талант, геніальність. Обдарованість — це сукупність декількох здібностей, яка обумовлює успішну діяльність людини в певній галузі. Талант — це теж сукупність здібностей, яка дозволяє досягати вищого рівня творчості. А геніальність — це вищий ступінь розвитку таланту, який дозволяє зробити щось принципово нове в тій чи іншій сфері діяльності.

Опорні точки. Без розвитку сприйняття неможливо формувати пам'ять і мислення, сприйняття необхідне для успішного шкільного навчання. Для навчання важлива й увага. Розвиток уваги пов’язаний з розвитком волі.

Розвиток пам'яті — це виховання здатності до повного й точного відтворення інформації саме тоді, коли це необхідно.

Запитання для повторення й обговорення

І-ІІ рівні

1. Яку роль відіграє пам'ять у житті людини?

2. Які правила запам'ятовування ви знаєте?

III рівень

3. Від чого залежить розвиток уваги?

4. Чому при механічному запам'ятовуванні знання утримуються в пам'яті неміцно?

5. Доведіть, що пам'ять людини має величезні можливості.

IV рівень

6. Доведіть, що процес сприйняття характеризується певною вибірковістю.

7. Які умови важливі для успішного розвитку творчих здібностей?

Вправа № 11

«Вправи на концентрацію уваги, розвиток пам'яті, уяви»

Мета: тренувати концентрацію уваги, пам’ять, уяву.

Хід роботи

• Вправи на розвиток уваги.

1. Подивіться на запропоновану репродукцію впродовж 3-4 секунд.

Назвіть деталі (предмети), які ви запам’ятали.

Якщо ви запам’ятали:

• менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;

• від 5 до 9 деталей — увага гарна;

• понад 9 деталей — увага відмінна.

Якщо ви вважаєте рівень своєї уваги незадовільним, то вам слід виконати наведені нижче вправи.

2. Візьміть два фломастери й спробуйте малювати одночасно обома руками. Причому одночасно починаючи й закінчуючи. Одною рукою — коло, іншою — трикутник. Коло має бути по можливості з рівною окружністю, а трикутник — з гострими кінчиками кутів. Спробуйте намалювати за одну хвилину якнайбільше кіл і трикутників.

Якщо ви намалювали:

• менше ніж 5 — ваша увага слабка;

• 5—7 — увага середня;

• 8—10 — увага гарна;

• понад 10 — увага відмінна.

3. Подивіться на малюнок упродовж 3-4 секунд, а потім назвіть предмети, які ви запам’ятали.

Якщо ви запам’ятали:

• менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;

• від 5 до 9 деталей — увага гарна;

• понад 9 деталей — увага відмінна.

Тренуйтесь, добиваючись того, щоб запам’ятати якнайбільшу кількість деталей.

• Вправи на розвиток пам’яті й уяви.

4. Покладіть на стіл сім різних предметів, накрийте їх легким рушником. Зніміть рушник, порахуйте повільно до десяти, знову накрийте предмети й опишіть їх на папері якомога повніше. Повторюйте вправу, поступово збільшуючи кількість предметів.

5. Візьміть невеликий вірш. Виділіть у ньому окремі фрази. До кожної з виділених фраз поставте кілька запитань. Дайте відповіді на ці питання. Повторіть вірш напам’ять. Наступний вірш має бути довшим за перший. Повторюйте вправу, поступово збільшуючи обсяг тексту, який необхідно запам’ятати.

6. Цю вправу потрібно виконувати разом із друзями. Усі сідають у коло. Перший учасник називає будь-яке слово. Наприклад, «річка». Наступний учасник гри повторює слово, що було назване, і вимовляє будь-яке своє слово. Наприклад, «човен». Третій учасник гри повторює вже два попередніх слова («річка», «човен») і додає своє слово. І так далі. Найкраща пам’ять у того, хто запам’ятав найбільшу кількість слів.

7. Для цієї вправи знадобляться аркуш паперу, олівці й секундомір. На малюнку, що поданий нижче, є 12 зображень. Розгляньте малюнки першого рядка, затуливши решту аркушем паперу, щоб вони не відволікали уваги. Через 30 секунд затуліть цілком усю сторінку й намалюйте з пам’яті предмети першого рядка. Потім порівняйте, наскільки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Далі перейдіть до наступного рядка. Із двома останніми рядками попрацюйте одночасно.

Сподіваємось, що ці вправи будуть сприяти поліпшенню вашої пам’яті та уваги!Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.