Біологія. 7 клас. Тагліна

Біологія. 7 клас. Тагліна

Шановні семикласники і семикласниці! Під час вивчення інтегрованих курсів про природу в 5 і 6 класах ви дізналися багато нового про довкілля. Наразі ваша подорож у світ природничих наук продовжується. І тепер ви поглибите свої знання з біології, поставите нові запитання й дасте нові відповіді на них, у такий спосіб розширюючи можливості наукового пізнання.

Власне пізнання природи — це завжди про інтерес, про розуміння важливого й про усвідомлення того, що життя потребує захисту й збереження. Заради майбутнього. Заради миру. І нових знань та здобутків.

Тема 1. Вступ. Наукове дослідження як метод пізнання. Біологія як наука

§ 1. Наука й наукові знання

§ 2. Біологія як наука. Основні властивості живого

Тема 2. Екосистема як спільний простір для існування живих організмів

§ 3. Екосистемна організація живої природи

§ 4. Екологічні фактори. Адаптації. Популяція та її характеристики

Тема 3. Особливості рослин. Їхнє місце в екосистемах та значення для людства

§ 5. Будова світлового мікроскопа та робота з ним

§ 6. Особливості клітин рослин

§ 7. Фотосинтез. Рослини — фототрофи і продуценти. Дихання рослин

§ 8. Водорості та наземні рослини в екосистемах. Космічна і планетарна роль водоростей та рослин

§ 9. Різноманіття та значення водоростей в екосистемах. Використання водоростей людиною

§ 10. Вищі спорові рослини: мохи та плауни. Їхнє значення в екосистемах та використання

§ 11. Вищі спорові рослини: папороті та хвощі. Їхнє значення в екосистемах та використання

§ 12. Голонасінні рослини: значення в екосистемах та використання

§ 13. Покритонасінні рослини: тканини та будова кореня

§ 14. Покритонасінні рослини: будова бруньки, пагона й листка

§ 15. Покритонасінні рослини: квітка та плід. Значення в екосистемах

§ 16. Покритонасінні рослини: пристосування до життя на суходолі, суцвіття, запилення й запліднення

§ 17. Дводольні та Однодольні покритонасінні рослини

§ 18. Гербарій. Правила роботи з гербарієм

§ 19. Загальний огляд еволюції рослин. Порівняння особливостей мохів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин

§ 20. Охорона рослин. Рослини Червоної книги України. Інвазійні види рослин в Україні

Тема 4. Особливості грибів і лишайників. Місце грибів і лишайників в екосистемах, їхня роль у житті людства

§ 21. Гриби: особливості клітин, будова, розмноження та різноманіття

§ 22. Роль грибів в екосистемах. Взаємовигідні відносини між рослинами та грибами. Корисні та шкідливі гриби

§ 23. Різноманітність лишайників, їхня роль в екосистемах і житті людини

Тема 5. Особливості тварин. Місце тварин в екосистемах та їхнє значення в житті людства

§ 24. Зоологія — наука про тварин. Особливості клітин тварин

§ 25. Основні функції тваринного організму й системи органів. Роль і місце тварин в екосистемах

§ 26. Різноманіття та значення губок в екосистемах

§ 27. Різноманіття Жалких та їхня роль в екосистемах і житті людини

§ 28. Різноманіття червів. Значення червів для екосистем

§ 29. Різноманіття плоских і круглих червів. Паразитичні черви. Профілактика гельмінтозів у людини

§ 30. Молюски: різноманіття, роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 31. Членистоногі: різноманіття, роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 32. Комахи: різноманіття, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 33. Загальна характеристика хордових різноманіття, роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 34. Риби. Різноманіття риб, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 35. Амфібії. Різноманіття амфібій, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 36. Рептилії. Різноманіття рептилій, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 37. Птахи. Різноманіття птахів, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 38. Ссавці. Різноманіття ссавців, їхня роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 39. Охорона тварин

Тема 6. Одноклітинні еукаріоти. Прокаріоти. Бактерії та бактеріальні захворювання. Віруси й вірусні захворювання

§ 40. Одноклітинні еукаріоти: особливості, роль і значення в екосистемах та житті людини

§ 41. Прокаріоти. Особливості бактерій. Взаємовигідні відносини між бактеріями, рослинами та грибами

§ 42. Корисні й патогенні бактерії. Бактеріальні захворювання та їхнє попередження засобами гігієни. Значення бактерій у житті людства

§ 43. Віруси. Загальне поняття про віруси та вірусні захворювання

Тема 7. Використання рослин і тварин людиною, вплив людства на екосистеми й біосферу. Концепція сталого розвитку

§ 44. Використання рослин людиною

§ 45. Використання тварин людиною

§ 46. Вплив людства на екосистеми

§ 47. Штучні екосистеми

§ 48. Значення і раціональне використання природних ресурсів

§ 49. Охорона природии

§ 50. Зелені технології та вторинна переробка сировини

§ 51. Словник