Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Термінологічний словник

Аплікація — це вид декоративно-ужиткового мистецтва, в якому художні зображення виконують за допомогою закріплення деталей малюнка на основу.

Асортимент — набір товарів або виробів різних видів і сортів, об’єднаних за певною ознакою.

Бавовняна тканина — тканина, виготовлена на основі бавовни (бязь, ситець, сатин, фланель та ін.).

Біоніка — прикладна наука про застосування в технічних обладнаннях форм живого в природі та їх промислові аналоги.

Брак — продукція або товар низької якості.

Викрійка — вирізані з паперу креслення деталі.

Виріб — виготовлена з конструкційних матеріалів річ, предмет для вжитку.

Вовна — тонка довга шерсть тварин, що використовується в текстильній промисловості як сировина для виготовлення вовняних тканин.

Вовняна тканина — тканина, зроблена на основі вовни (драп, сукно, трико, бостон, шевйот та ін.).

Волого-теплова обробка — це невід’ємна складова технологічної послідовності виготовлення будь-якого швейного виробу, за допомогою якої усувають заломи і замини на тканині, запрасовують складки, розпрасовують шви тощо.

Декатирування — обробка тканини зволожуванням, паром або гарячою водою з подальшим просушуванням.

Деталі крою — це деталі, із яких складається виріб.

Дефект — вада, хиба, недолік, пошкодження.

Джерело інформації — це будь-яка система, що містить чи виробляє інформацію.

Ескіз — пласке графічне зображення виробу, виконане від руки без дотримання масштабу, але із дотриманням його пропорцій.

Етап — окремий момент, період у якій-небудь діяльності.

Захист проекту — процес подання результатів проектної роботи (з обґрунтуванням її ефективності, соціальної значущості тощо) та презентації проекту, що включає етапи запитань — відповідей і дискусії.

Знаряддя праці — інструменти, пристосування, механізми, верстати, машини і т. ін., за допомогою чого виконується певна дія. Ідея — основна, головна думка, що визначає зміст діяльності.

Індивідуальний (персональний) проект — проект, що виконується одним учнем під керівництвом вчителя.

Інструменти — знаряддя для ручної праці.

Керівник проекту — педагог, що безпосередньо координує проектну діяльність групи або індивідуального виконавця проекту.

Кольорова гамма (колорит) — гармонічне поєднання кольорів.

Кресленик — документ, на якому зображення виробу або його складової, виконане із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для його виготовлення.

Критерій — ознака, на підставі якої виробляється оцінка, визначення або класифікація чого-небудь; мірило оцінки.

Крохмалення — процес замочування тканини у крохмальному розчинні, щоб вона гарно тримала форму і не обсипалася на зрізах.

Мета проекту — модель бажаного кінцевого результату проектної діяльності.

Миючі засоби — хімічні речовини, які значно полегшують підтримання чистоти приміщенні, спрощують прибирання та миття посуду.

Мікроклімат приміщень — повітряне середовище приміщення (температура, вологість і чистота), які діють на людину у процесі праці чи відпочинку.

Модель-аналог — це модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється за формою деталей чи оздобленням.

Мультимедія — комбінування текстової, звукової і графічної інформації, анімації та відео на одному носієві.

Неткані матеріали — це текстильні матеріали із натуральних і хімічних волокон, а також відходів хімічної промисловості, які з’єднані між собою без застосування методів ткацтва.

Нитки основи — поздовжні нитки тканини, її основа.

Обладнання — сукупність механізмів, пристроїв, приладів та ін., необхідних для роботи (виробництва).

Основа тканини — поздовжні нитки тканини.

Параметр — величина, властива якому-небуть предметові.

Піткання — поперечні нитки тканини.

Правила безпечної праці — норми поведінки у процесі праці, спрямовані на уникнення нещасних випадків.

Пристосування — пристрій, прилад, за допомогою якого здійснюється або полегшується певна робота.

Предмет праці — все те, з чого виготовляються вироби.

Проект — (у буквальному перекладі з латинської — кинутий уперед) — це самостійно виконаний учнями комплекс дій із розв’язання проблеми, що завершується створенням продукту і його поданням у формі усної чи письмової презентації.

Проектування — процес розробки проекту, прообразу майбутнього об’єкта, стану та способів його виготовлення з фіксацією результату у будь-якій формі.

Проектно-технологічна діяльність — форма навчальної діяльності, структура якої збігається зі структурою навчального проекту.

Пруг — поздовжній вузький край тканини.

Пряжа — довга тонка нитка зі зсуканих, порівняно коротких волокон (конопель, льону, бавовни, вовни), яку одержують при прядінні і використовують для виробництва тканин.

Реклама — це передача інформації, що має характер переконання, про продукцію, послуги чи ідеї за допомогою різних носіїв.

Робоче місце — це простір, у межах якого при зручній поставі (положенні тулуба, рук, ніг, голови) можна розташувати і дістати необхідний інструмент, пристосування або матеріали для виконання певних робіт.

Розкрій виробу — технологічна операція процесу виготовлення швейного виробу.

Розкроювання — розрізання тканини на деталі відповідної форми і розміру для пошиття виробів.

Рослинна їжа — це продукти харчування рослинного походження.

Ручні роботи — операції, виконувані руками, без застосування механізмів.

Самооцінка — оцінка самого себе, власних досягнень і недоліків, учинків.

Санітарно-гігієнічні вимоги — сукупність показників, які характеризують навколишнє середовище за такими параметрами: температура, вологість повітря (метеорологічні умови); запиленість, забрудненість токсичними речовинами (стан повітряного середовища), випромінювання, освітленість, шум, вібрація тощо.

Симетрія — розмірне, пропорційне розміщення частин якогось цілого щодо центра, середини.

Стилізація малюнка — спрощення зображення зі збереженням форми та чіткого контуру відповідного малюнка або предмета.

Столовий етикет — сукупність правил сервірування стола, культури поведінки за столом, користування посудом і столовими приборами тощо.

Творчий проект — цілеспрямований процес виготовлення виробу: від виникнення ідеї до повної її реалізації.

Терморегулятор — це пристрій для автоматичного підтримання температури підошви праски в заданому режимі.

Технологія — це процес перетворення матеріалів, сировини й інформації в корисний продукт.

Тканина — виріб, виготовлений у процесі ткання на ткацькому верстаті.

Усадка — зменшення лінійних розмірів (довжини, ширини), площі або об’єму тканини внаслідок дії вологи й тепла.

Фантазування — це компонент творчої діяльності, процес створення нових образів на основі колись сприйнятого.

Шаблон — це пристосування для перенесення контурів деталей аплікації на тканину.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.