Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для самоперевірки до розділу III*

Вибери правильну відповідь

1. Те, з чого виготовляють вироби — це:

 • а) знаряддя праці;
 • б) предмети праці;
 • в) продукти праці;
 • г) об’єкт праці.

2. Укажи, який етап не належить до історії розвитку техніки:

 • а) початковий;
 • б) ручні знаряддя праці;
 • в) механізми і машини;
 • г) напівавтоматичні й автоматичні пристрої.

3. Укажи, які сили приводять у дію ручні знаряддя праці:

 • а) природи;
 • б) механізмів;
 • в) мускулів людини;
 • г) автоматичних пристроїв.

4. Укажи, як називають деталі, які широко використовуються у різних машинах:

 • а) типові;
 • б) спеціальні;
 • в) прості;
 • г) складні.

5. Укажи, яка серед зображених деталей є зайвою:

6. Цілеспрямований процес створення виробу: від виникнення ідеї до її реалізації — це:

 • а) технологія виготовлення;
 • б) проектування;
 • в) проект;
 • г) оцінювання.

7. Укажи, яка наука використовує форми та конструкції живої природи в техніці:

 • а) ботаніка;
 • б) біоніка;
 • в) археологія;
 • г) етнографія.

* Усі завдання виконувати в зошиті. В підручнику писати не можна!

Вибери дві правильні відповіді

8. Укажи дві основні групи деталей, що застосовуються у сучасній техніці:

 • а) конструктивні;
 • б) типові;
 • в) спеціальні;
 • г) технологічні.

9. Укажи, які серед зображених деталей належать до спеціальних:

10. Укажи, які етапи належать до проектування виробів:

 • а) технологія виготовлення;
 • б) художнє моделювання;
 • в) оцінювання;
 • г) конструювання.

11. Укажи, які зображення є схемами:

12. У кажи, які із масштабів є масштабами збільшення:

 • а) М 2:1;
 • б) М 1:5;
 • в) М 4:1;
 • г) М 1:10.

Установи відповідність

13. Установи відповідність між термінами та їх визначеннями:

а) типові деталі — це ... .

б) спеціальні деталі — це ... .

1) деталі, які широко застосовуються у більшості машин;

2) деталі, що застосовуються тільки в деяких машинах.

а

б

14. Установи відповідність між термінами та їх визначеннями:

а) міні-маркетингові дослідження — це ...

б) анкета — це ...

в) мета проекту — це ...

г) критерій — це ...

1) образ бажаного кінцевого результату проектно-технологічної діяльності;

2) інструмент для проведення опитування;

3) збір, опрацювання й аналіз інформації для виявлення потреб потенційних споживачів;

4) ознака, за якою оцінюється виріб.

а

б

в

г

15. Установи відповідність між термінами та їх визначеннями:

а) кресленик — це ...

б) технічний малюнок — це ...

в) ескіз — це ...

1) графічне зображення виробу, виконане від руки без дотримання масштабу, але із зазначенням його розмірів та інших даних;

2) графічне зображення образу виробу на площині, виконане від руки олівцем;

3) документ, на якому зображення виробу або його складової, виконане за допомогою креслярського приладдя із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних.

а

б

в

г

16. Установіть відповідність між наведеними прикладами ліній (позначених літерами) та їх призначенням (позначених цифрами). Заповніть таблицю, проставивши навпроти цифр відповідні букви.

1

2

3

4

5

а) суцільна товста основна;

б) суцільна тонка;

в) штрихова;

г) штрихпунктирна;

ґ) штрихпунктирна з двома крапками.

1) лінії видимого контуру деталі або виробу;

2) осьові й центрові лінії, що позначають центр або середину деталі чи виробу;

3) лінії згину розгортки;

4) розмірні й виносні лінії, лінії побудов, лінії штрихові та ін.;

5) лінії невидимого контуру.

Установи послідовність. Обґрунтуй відповідь

17. Установи правильну послідовність стадій проектування:

а) конструювання;

б) технологічної підготовки;

в) підготовча;

г) художнього моделювання.

1

2

3

4

18. Обґрунтуй відповідь. При якому способі отримання деталей заданої форми утворюється найменше відходів?

19. Як ти застосуєш знання і вміння, отримані під час вивчення цього розділу?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.