Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Процес виготовлення виробу з аплікацією

Опорні поняття: проектування, проект, етапи проектно-технологічної діяльності, виготовлення та оцінювання виробу.

Кожна учениця може навчитися виготовляти нескладні вироби з аплікацією. У процесі самостійної діяльності формуються такі риси характеру, як цілеспрямованість, кмітливість, відповідальність, акуратність, упевненість у власних силах тощо. Набуття таких рис сприяє утвердженню активного ставлення дожиття, прагненню облаштовувати навколишній простір за законами краси, блага і гармонії.

Для того, щоб уміло і якісно виготовити виріб з аплікацією, треба чітко дотримуватися послідовності його виготовлення.

Під час опрацювання попередніх тем ти отримала необхідні знання і уміння для проектування виробу з аплікацією.

Проектування* — це процес створення образу майбутнього виробу та визначення способів його виготовлення.

* У початковій школі ти вже виконувала різні проекти. Тепер ознайомишся з особливостями проектно-технологічної діяльності. Під час вивчення § 26 більш поглиблено оволодієш поняттями «проектування» і «проект».

Тема «Аплікація як вид художнього оздоблення виробів» відкрила багато цікавого про історію розвитку аплікації, про її види, призначення та сфери використання. Опрацювання теми «Розробка малюнка для аплікації» сприяло ознайомленню із джерелами інформації для пошуку і розробки малюнка аплікації, ознайомленню з основами його створення. Далі ти дізналася про інструменти і пристосування для ручних робіт, а також про особливості їх підбору та використання в роботі. Також ти вже знаєш, які конструкційні матеріали використовують для виготовлення виробу з аплікацією, знаєш як їх підбирати для роботи.

Цілеспрямований процес створення виробу від виникнення ідеї до повної її реалізації називають проектом. Його здійснення відбувається за певною послідовністю. Чітке дотримання послідовності виконання проекту дає можливість ретельно продумати сутність кожного етапу роботи, правильно розрахувати час для проектно-технологічної діяльності та якісно виготовити виріб.

Послідовність виконання навчального проекту

Етапи проектування виробу з аплікацією

1. Вибір виробу для оздоблення аплікацією

2. Визначення форми і розмірів виробу, а також місця розташування на ньому аплікації, тобто розробка моделі майбутнього виробу

3. Розробка художнього малюнка та робочого ескізу аплікації у натуральну величину

4. Підбір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення виробу з аплікацією

5. Визначення послідовності виготовлення виробу з аплікацією

Етапи виготовлення виробу з аплікацією

1. Організація робочого місця

2. Підготовка тканини до роботи

3. Розкрій деталей виробу

4. Перенесення малюнка аплікації на тканину основи

5. Виготовлення деталей аплікації за допомогою шаблонів:

  • виготовлення шаблонів;
  • розкрій деталей аплікації

6. Приметування деталей аплікації на основу

7. Закріплення деталей аплікації на тканині основи

8. Оздоблення деталей аплікації

9. З'єднання деталей виробу із аплікацією

10. Остаточна обробка виробу з аплікацією

Етапи оцінювання результатів виконання проекту

1. Оцінювання наслідків процесу діяльності щодо виготовлення виробу з аплікацією

2. Оцінювання якості виготовленого виробу

3. Презентація проекту

Така організація проектно-технологічної діяльності допоможе тобі успішно досягати поставленої мети. У 5 класі твоєю метою є виготовлення особистісно і соціально значущого виробу з аплікацією. При цьому в тебе буде можливість втілити в реальність власні ідеї і задуми, зробити приємний подарунок собі або близькій людині.

Починати роботу треба з простіших виробів, поступово переходячи до більш складних. Навчальний проект не обов'язково має бути виконаний самостійно. Частина проекту може бути вже підготовленою вчителем або ти можеш взяти участь у колективному проекті. Але поступово ти обов'язково навчишся самостійно виконувати проекти.

• Що називають проектуванням?

• Що називають проектом?

• Які знання ти отримала для проектування виробу з аплікацією?

Поміркуй над прислів’ям

«Спершу треба розсудити, а тоді — робити».

1. Назви етапи проектування виробу з аплікацією.

2. Які етапи виготовлення виробу відсутні в наведеному переліку: організація робочого місця; підготовка тканини до роботи; виготовлення деталей аплікації; приметування деталей аплікації на основу; оздоблення деталей аплікації; з 'єднання деталей виробу з аплікацією?

3. Для чого потрібно оцінювати результати власної діяльності?

4. Як можна використати знання й уміння, отримані на уроках трудового навчання в 5 класі для роботи над будь-яким власним проектом?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.