Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 5. Основи цивільного права України

І варіант

Початковий рівень

1. Цивільне право — це

 • А система права
 • Б галузь права
 • В інститут права
 • Г норма права

2. Укажіть, яке поняття розкриває визначення: «Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків».

 • А цивільна дієздатність
 • Б правочин
 • В цивільна правоздатність
 • Г правопорушення

3. Які з названих суб’єктів правовідносин належать до юридичних осіб?

 • 1 громадяни України
 • 2 організації
 • 3 іноземці
 • 4 підприємства
 • А 1, 4
 • Б 2, 3
 • В 2, 4
 • Г 1, 3

4. Укажіть вид правочину, який виокремлюють залежно від форми укладення.

 • А безоплатний
 • Б односторонній
 • В усний
 • Г безстроковий

5. Майно, що належить відповідній територіальній громаді, є об’єктом

 • А державної власності.
 • Б комунальної власності.
 • В власності народу України.
 • Г приватної власності.

6. Який із наведених способів набуття власності належить до похідних?

 • А виробництво речі
 • Б переробка речі
 • В набуття за правочином
 • Г знахідка

Середній рівень

7. Порівняйте поняття, визначивши спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Право володіння

Право користування

Достатній рівень

8. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Вік

Можливість самостійного несення цивільно-правової відповідальності

Відшкодування завданої шкоди іншими особами

До 14 років (малолітні)

14-18 років (неповнолітні)

Високий рівень

9. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

Після тривалої хвороби помер 48-річний Костянтин М. Усе своє майно він заповідав Катерині Б., яка доглядала його останні два роки.

Заяву про прийняття спадщини подала також мати померлого, 70-річна пенсіонерка Людмила М. Від імені свого неповнолітнього сина Данила заяву про прийняття спадщини подала і колишня дружина померлого Валентина Т., із якою він розлучився п’ять років тому. Данило — син Валентини від першого шлюбу, Костянтин М. свого часу всиновив його.

Як має бути розподілена спадщина Костянтина М.?

1) Хто є учасниками ситуації?

2) У чому полягає сутність проблеми? Якими нормативно-правовими актами врегульовується ситуація?

3) Як слід відповісти на поставлене до ситуації запитання? Обґрунтуйте відповідь.

II варіант

Початковий рівень

1. Яка галузь права регулює майнові та особисті немайнові відносини?

 • А трудове право
 • Б цивільне право
 • В адміністративне право
 • Г кримінальне право

2. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які розташовані в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зон є об’єктом

 • А державної власності.
 • Б комунальної власності.
 • В власності народу України.
 • Г приватної власності.

3. Цивільна правоздатність фізичної особи — це здатність фізичної особи

 • А своїми діями набувати для себе цивільних прав.
 • Б самостійно виконувати цивільні обов’язки.
 • В нести відповідальність у разі невиконання цивільних обов’язків.
 • Г мати цивільні права та нести цивільні обов’язки.

4. Можливість вилучення корисних властивостей із речі — це

 • А право власності.
 • Б право володіння.
 • В право користування.
 • Г право розпорядження.

5. Які дії мають право вчиняти діти у віці до 14 років?

 • А займатися підприємницькою діяльністю
 • Б самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами
 • В самостійно вчиняти дрібні побутові правочини
 • Г самостійно відчужувати належні їм транспортні засоби

6. Відповідно до Цивільного кодексу України особа віком від 14 до 18 років має

 • А часткову цивільну дієздатність.
 • Б неповну цивільну дієздатність.
 • В повну цивільну дієздатність.
 • Г обмежену цивільну дієздатність.

Середній рівень

7. Порівняйте поняття, визначивши спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Солідарна відповідальність

Субсидіарна відповідальність

Достатній рівень

8. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Вік

Обсяг дієздатності

Права, що можуть здійснюватися

До 14 років (малолітні)

14-18 років (неповнолітні)

Високий рівень

9. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

Ольга (10 років) та Марійка (11 років), відпочиваючи влітку у своїх родичів у сільській місцевості, познайомились з вихованкою інтернату Ілоною (11 років). Ілона запропонувала подругам поласувати малиною у саду тітки Олени. Збираючи малину, дівчата значно пошкодили кущі полуниці, які просто не помітили, оскільки дуже поспішали, тому що знаходилися в саду, не спитавши дозволу тітки Олени.

Хто нестиме відповідальність у даній ситуації? Хто має відшкодовувати майнові втрати Олени?

1) Хто є учасниками ситуації?

2) У чому полягає сутність проблеми? Якими нормативно-правовими актами врегульовується ситуація?

3) Як слід відповісти на поставлені до ситуації запитання? Обґрунтуйте відповіді та спрогнозуйте можливі наслідки.

Тестові завдання онлайн

rnk.com.ua/100855