Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що називають соціальними нормами?

2. Які види соціальних норм вам відомі?

3. Яку роль у житті людей відіграє право?

ПОМІРКУЙТЕ!

У чому полягає відмінність права від інших соціальних норм?

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в групах. Використовуючи інформацію, подану в таблиці, охарактеризуйте кожен із наведених уривків за планом:

1. Який вид соціальних норм викладено?

2. Хто є учасниками суспільних відносин, які вони врегульовують?

3. У якій формі виражені норми?

4. У який спосіб забезпечується їх виконання?

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

Назва

Стисла характеристика

Морально-етичні

Регулюють відносини між людьми на основі критеріїв добра і зла, честі й безчестя

Релігійні

Регулюють ставлення віруючих до Бога, церкви, один до одного та Іновірців

Корпоративні

Правила поведінки, прийняті в окремих організаціях, трудових та Інших колективах

Звичай

Правила поведінки, що склалися в суспільстві в результаті багаторазового застосування, сталого підходу до оцінки певного способу відносин, дій людини, колективу, соціальної групи

Правові

Система загальнообов'язкових, формально визначених норм, що встановлюються та санкціонуються державою для забезпечення існування суспільства на засадах справедливості та передбачають відповідальність за недотримання цих норм

І. Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам...

(Із Конституції України)

II. Паче всього — гордості не майте в серці і в умі... Старих шануйте, як отця, а молодих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться... Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло... Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не миніть, не привітавши, добре слово йому подайте.

(Із «Повчання Володимира Мономаха»)

Володимир Мономах

III. Якщо член товариства потрапить до рук ворогів і залишить у злиднях сімейство, товариство допомагає йому.

Кожен член товариства може прийняти нового члена товариства без необхідності повідомляти його про імена інших членів.

Цілковита рівність має панувати між членами.

(Зі статуту Кирило-Мефодіївського братства)

Микола Костомаров — співзасновник Кирило-Мефодіївського братства, автор його статуту

IV. 33. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом.

34. А Я вам кажу не клястися зовсім: ані небом, бо воно престол Божий;

35. ні землею, бо підніжок для ніг Його це; ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого;

36. не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною.

37. Ваше ж слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого.

(Євангеліє* від Матвія, 5:33—37)

Пересопницьке Євангеліє — пам'ятка української культури, один із символів української нації

* Євангеліє у християнстві — головна частина Нового Заповіту, який, у свою чергу, є частиною Біблії. Євангеліє містить розповіді про Ісуса Христа, його життя, вчення, смерть і воскресіння.

V. Пан Турн щось дуже підсипався

Царя Латина до дочки,

Як з нею був, то виправлявся

І піднімавсь на каблучки.

Латин, дочка, стара Амата

Щодень від Турна ждали свата,

Уже нашили рушників

І всяких всячин напридбали.

Які на сватанні давали,

Все сподівались старостів.

(З «Енеїди» І. Котляревського)

Ілюстрація до «Енеїди» І. Котляревського художника А. Базилевича

Висновки

• Право і правові норми спрямовані на забезпечення стійкості, організованості, оптимальних умов функціонування суспільного організму.

• Специфіка і роль права, правових норм у житті суспільства та його суб'єктів обумовлені тісним зв'язком із державою. Саме в цьому полягає відмінність права від інших норм, що регулюють суспільне життя: норм моралі, релігії, традиційних форм поведінки тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «соціальні норми», «мораль».

2. Назвіть ознаки соціальних норм.

3. Заповніть таблицю. Наведіть приклади соціальних норм, використовуючи матеріали ЗМІ, художню літературу, інтернет-ресурси.

Вид соціальних норм

Приклад

4. Цікава ваша думка! Французький філософ-просвітитель Ж.-Ж. Руссо зазначав: «Мудрий законодавець починає не з видання законів, а з вивчення їх придатності для певного суспільства». Як ви розумієте його слова? Чи поділяєте ви думку філософа? Чому?