Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу IV. Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

І варіант

Початковий рівень

Виберіть один правильний варіант відповіді.

1. Яка галузь права регулює майнові та особисті немайнові відносини?

 • А трудове право
 • Б цивільне право
 • В адміністративне право
 • Г кримінальне право

2. Можливість вилучення корисних властивостей із речі — це

 • А право власності
 • Б право володіння
 • В право користування
 • Г право розпорядження

3. За рішенням суду шлюбний вік в Україні може бути знижений до

 • А 14 років
 • Б 15 років
 • В 16 років
 • Г 17 років

4. Особа віком від 14 до 18 років має право

 • А за згодою піклувальника розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами
 • Б самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами
 • В самостійно відчужувати належні їй транспортні засоби
 • Г самостійно відчужувати належне їй нерухоме майно

5. Тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин має назву

 • А усиновлення
 • Б опіка
 • В патронат
 • Г піклування

6. Форма вини, за якої особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення, — це

 • А прямий умисел
 • Б непрямий умисел
 • В кримінальна протиправна самовпевненість
 • Г кримінальна протиправна недбалість

Середній рівень

7. Визначте галузь права, якою регулюються описані в уривку правові відносини.

15-річна Ганна під час літніх канікул вирішила влаштуватися на роботу до сільської крамниці помічницею продавця.

8. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне й відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Адміністративна відповідальність

Кримінальна відповідальність

Достатній рівень

9. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Вік

Можливість самостійного несення цивільно-правової відповідальності

Відшкодування завданої шкоди іншими особами

До 14 років (малолітні)

14-18 років (неповнолітні)

Високий рівень

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

16-річний Олексій був зупинений працівниками патрульної поліції під час керування автомобілем свого батька. Хлопець не мав водійських прав, автомобіль взяв без дозволу. Олексій виправдовував свій вчинок тим, що не планував далекої поїздки, хотів покататися вулицями поряд зі своїм будинком.

1) Хто є учасником цієї ситуації?

2) Який вид правопорушення наявний? Охарактеризуйте його склад.

3) Чи нестиме юридичну відповідальність учасник ситуації на загальних підставах? Відповідь аргументуйте положеннями відповідних нормативно-правових актів.

II варіант

Початковий рівень

Виберіть один правильний варіант відповіді.

1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які розташовані в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зон є об’єктом

 • А державної власності
 • Б комунальної власності
 • В власності народу України
 • Г приватної власності

2. Скільки годин на тиждень становить робочий час для учнів та учениць віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул?

 • А 20
 • Б 24
 • В 36
 • Г 40

3. Який із наведених способів набуття власності належить до похідних?

 • А виробництво речі
 • Б переробка речі
 • В набуття за правочином
 • Г знахідка

4. Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки або сина, здійснене на підставі рішення суду, — це

 • А усиновлення
 • Б опіка
 • В патронат
 • Г піклування

5. Який із наведених заходів належить до заходів впливу, що мають виховний характер і застосовуються до неповнолітніх 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки?

 • А виправні роботи
 • Б штраф
 • В попередження
 • Г громадські роботи

6. За який із наведених кримінальних правопорушень кримінальна відповідальність настає з 14 років?

 • А фіктивне підприємництво
 • Б хуліганство
 • В незаконне полювання
 • Г шахрайство

Середній рівень

7. Визначте галузь права, якою регулюються описані в уривку правові відносини.

18-річні Георгій і Ганна вирішили укласти шлюб та подали заяву до районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

8. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне й відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Право володіння

Право користування

Достатній рівень

9. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ Й МАЙНОВІ ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Вид обов'язків

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Майнові

Особисті немайнові

Високий рівень

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

17-річний Сергій народився в Хмельницькій області, а нині живе в тітки в столиці. Підліток каже, що прагне фінансової свободи. Він уже два роки поєднує роботу з навчанням, зарплата його влаштовує, але Сергій працює без трудової угоди, тому що не має 18 років. «Працюю кур’єром. Із навчання — швиденько на роботу. Зарплату фіксовану в 200 доларів виплачують стабільно, але наприкінці другого місяця. На попередній роботі в аптеці потрібно було добре побігати, оскільки заробіток залежав від кількості замовлень».

1) Якою галуззю права регулюються описані правовідносини, хто є їхніми суб’єктами?

2) Які норми законодавства були порушені в цьому випадку?

3) Які поради щодо забезпечення дотримання своїх прав ви могли б дати Сергію? Обґрунтуйте їх і спрогнозуйте можливі наслідки.

Тестові завдання онлайн

rnk.com.ua/100856