Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів:

• завдання на актуалізацію знань до кожного параграфа

• приклади практичного застосування набутих знань

• система вправ для закріплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами

• покрокові алгоритми виконання практичних робіт

Інтернет-підтримка дозволить:

• здійснити онлайн-тестування за кожним розділом

• ознайомитися з додатковими матеріалами до уроків

Вступ. Право і закони в житті людини й суспільства

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1—2. Держава

§ 3. Соціальні норми. Право

§ 4. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

РОЗДІЛ II. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 5. Правовідносини

§ 6. Правопорушення

§ 7. Юридична відповідальність

§ 8. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Повторювально-узагальнювальний урок до розділів І і II. Основи теорії держави і права/Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу. Основи теорії держави і права/Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

РОЗДІЛ III. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

§ 10. Конституція — Основний закон держави

§ 11. Людина, особа, громадянин

§ 12. Конституційні права, свободи й обов'язки людини і громадянина в Україні

§ 12. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

§ 13. Практичне заняття. Звернення громадян

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу III. Взаємозв’язок людини і держави

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу. Взаємозв’язок людини і держави

РОЗДІЛ IV. НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

§ 14. Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин

§ 15. Практичне заняття. Власність неповнолітніх

§ 16. Практичне заняття. Захист прав споживачів

§ 17—18. Неповнолітні як учасники сімейних правовідносин

§ 19. Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 20. Неповнолітні як учасники трудових правовідносин

§ 21. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх

§ 22. Адміністративна відповідальність неповнолітніх

§ 23. Кримінальна відповідальність неповнолітніх

§ 24. Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

РОЗДІЛ V. ЯКЩО ПРАВО — ЦЕ ПРОФЕСІЯ

§ 25—26. Юристи в нашому житті

§ 27. Нова українська поліція

§ 28. Практичне заняття. Ігровий суд

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу V. Якщо право — це професія

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу. Якщо право — це професія

Додатки. Рекомендації щодо організації різних форм роботи

Додатки. Витяги з нормативно-правових актів

Термінологічний словникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.