Історія України. 7 клас. Свідерський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота. Соціальна структура та етнічний склад населення України. Повсякденне життя

  • 1. Учні першої групи складають план розповіді про суспільне життя в Україні, використовуючи прочитане.
  • 2. Учні другої групи складають план розповіді про господарське життя в Україні, використовуючи прочитане.
  • 3. Учні першої групи виконують завдання від А-1 до А-4.

А-1 Накресліть і заповніть у зошиті схему «Соціальна піраміда суспільства в другій половині XIV-XV ст.».

А-2 Яка нова верства населення утворилася? Запишіть у зошиті її назву та хто з галицько-волинських князів започаткував на своїх землях формування цієї верстви населення.

А-3 Заповніть у зошиті таблицю.

Привілеї шляхти

обов’язки шляхти

А-4 Дайте письмово відповіді на запитання.

1. Скільки відсотків становила шляхта в українському суспільстві?

2. На які три категорії поділявся шляхетський стан у XIV-XV ст.?

3. З якої верстви населення Русі-України походили магнати?

4. Яка верства населення Великого князівства Литовського була «замкненою»? Що означає цей термін?

5. Коли були утворені дві митрополії: Київсько-Литовська та Московська?

6. Представники яких народів проживали на українських землях в XIVXV ст.?

  • 4. Учні другої групи виконують завдання від Б-1 до Б-4.

Б-1 Запишіть, чому в XIV-XV ст. не було сенсу займатися землеробством у родючих південних степах.

Б-2 Намалюйте й заповніть у зошиті схему «Галузі сільського господарства».

Б-3 Запишіть, який законодавчий акт ознаменував початок закріпачення селян у Галичині.

Б-4 Запишіть у зошиті, які українські міста першими отримали магдебурзьке право.

  • 5. Виконавши всі завдання, кожна група готує коротке повідомлення про суспільне й господарське життя всіх верств населення українців XIV-XV ст.